ภาพปกจาก https://pixabay.com/th//257176/

ผึ้ง แมลงที่หลายคนรู้จักกันดี แมลงตัวเล็กที่ผลิตน้ำผึ้งแสนอร่อยให้เราได้ลิ้มรส แมลงที่มีหน้าที่ในการช่วยผสมเกสรของพืชหลากหลายสายพันธุ์และดอกไม้นานาชนิดให้กับโลกของเรา

ปัจจุบันโลกกำลังประสบปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ทำให้ผึ้งมีแหล่งอาหารน้อยลง พวกมันต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยจากการทำเกษตรกรรมของมนุษย์ ทำให้อาณานิคมบางแห่งของผึ้งต้องถูกทำลายลง และอีกปัจจัยอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงหรือสารกำจัดศัตรูพืชที่มากเกินไป

ิbee

ภาพจาก https://pixabay.com/th/photos/3419634/

เรื่องน่าเศร้าก็คือประชากรผึ้งทั่วโลกกำลังมีจำนวนลดลงอย่างน่าใจหาย

แต่ก็ยังพอมีวิธีที่จะช่วยให้จำนวนของประชากรผึ้งสามารถฟื้นฟูกลับมาได้ การทำสวนด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับผึ้ง คือการลดสารเคมีทางการเกษตรต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะทำให้พืชที่ปลูกแข็งแรง มีชีวิตชีวาได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังช่วยให้ผึ้งสามารถมีบทบาทที่สำคัญในระบบนิเวศต่อไปได้

Advertisement

Advertisement

นี่คือเหตุผล 5 ประการที่เราต้องรักษ์ผึ้ง

1. ผึ้งช่วยผสมเกสรให้พืชนานาพันธุ์

พืชจำเป็นต้องถ่ายโอนละอองเกสรดอกไม้จากตัวผู้ ไปยังตัวเมีย เมื่อผึ้งย้ายจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่งเพื่อค้นหาน้ำหวาน พวกมันจะทิ้งเมล็ดเกสรไว้บนพื้นผิวที่เหนียวทำให้พืชเจริญเติบโตได้

พวกมันต้องทำงานหนักโดยการผสมเกสรของพืชเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงพืชผลทางการเกษตร ผึ้งจึงมีบทบาทสำคัญต่อแหล่งอาหารที่เรากิน หากไม่มีพวกมัน พืชจำนวนมากที่เราใช้เป็นแหล่งอาหารอาจขาดแคลนได้

ิbee 1

ภาพจาก https://pixabay.com/th/photos/515023/

2. การเจริญเติบโตของพืชป่า

ไม่ใช่แค่ผักและผลไม้ที่ปลูกในไร่ สวนที่ต้องพึ่งพาการถ่ายละอองเรณูเพื่อความเจริญเท่านั้น พืชป่าหลายชนิดต้องอาศัยแมลงผสมเกสรด้วยเช่นกัน ถือได้ว่าผึ้งมีหน้าที่ในการผลิตพืช ผัก และผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ป่าหลายชนิดbee 2

Advertisement

Advertisement

ภาพจาก https://pixabay.com/th/photos/4314838/

3. แหล่งอาหาร

ผึ้งผลิตน้ำผึ้งออกมา และมนุษย์ก็รู้จักการบริโภคหรือใช้ประโยชน์จากน้ำผึ้งมาหลายพันปีแล้ว นอกจากนี้ผึ้งก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารที่สำคัญของนกอีกหลายชนิดอีกด้วย

honey beeภาพจาก https://pixabay.com/th/photos/326337/

4. ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

บทบาทของผึ้งในการถ่ายละอองเรณูนั้นสำคัญต่อการเติบโตของต้นไม้นานาพันธุ์ในป่า อันเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านับร้อยนับพันชนิด หากผึ้งหายไปสัตว์ที่พึ่งพาพืชเหล่านี้เพื่อความอยู่รอดก็จะหายไปเช่นกัน

bee 3ภาพจาก https://pixabay.com/th/photos/3360682/

Advertisement

Advertisement

5. ความหลากหลายทางชีวภาพ

ผึ้งมีส่วนร่วมในทุกด้านของระบบนิเวศ พวกมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชบนโลก ซึ่งทำหน้าที่เป็นอาหารและที่พักพิงสำหรับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และมีส่วนทำให้ระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันมีความซับซ้อน ซึ่งทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

ิbee 4ภาพจาก https://pixabay.com/th/photos/1575236/

เห็นได้ชัดว่า ผึ้งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของโลกมาก หากโลกขาดแมลงตัวเล็ก ๆ อย่างผึ้งไป แน่นอนว่าจะต้องเกิดผลกระทบในด้านลบต่อโลกและมนุษย์ได้ จึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องตระหนักถึงและช่วยกันอนุรักษ์ เพื่อไม่ให้สัตว์ชนิดนี้ลดลงและสูญหายไป