โควิด-19 ถือเป็นชะตากรรมที่มนุษย์เราต้องเผชิญร่วมกัน มาเป็นระยะเวลายาวนาน สร้างความสูญเสียมากมายในแทบทุกมิติของการใช้ชีวิต โดยแม้ว่าจะมีการคิดค้นวัคซีนขึ้นมาสำเร็จแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดเอาไว้ได้ทั้งหมด ซึ่งเราทุกคนล้วนต้องปรับตัวอยู่กับชีวิตวิถีใหม่ที่มีโควิด-19 เป็นเหมือนเพื่อนร่วมโลก ในส่วนของการดูแลสุขภาพนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่นี้ด้วยเช่นกัน แต่จะมีอะไรที่เป็นเทรนด์สุขภาพในปี 2021 บ้างนั้นเราไปดูกันเลย

1.อาหารดีชีวิตดี

อาหารสุขภาพเรื่องแรกเลยก็คือเทรนด์อาหารสุขภาพที่จะยิ่งมาแรงมากขึ้นในยุคนี้ เพราะนอกจากการเลือกกินอาหารเพื่อวัตถุประสงค์เดิมๆ อย่างการลดน้ำหนักแล้ว ผู้คนจะเห็นคุณค่าของการกินดีชีวิตดีมากขึ้น เพราะหากสุขภาพแข็งแรงก็ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและความรุนแรงของโรคลงได้ นอกจากนี้อาหารเสริมต่างๆ ยังเป็นอีกตัวเลือกที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นด้วย

Advertisement

Advertisement

2. ออกกำลังกายที่บ้านกำลังมาแรง

ออกกำลังกายที่บ้าน เชื่อว่าในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้านตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หลายคนมีการสั่งซื้อเครื่องออกกำลังกายมาใช้ที่บ้าน และจะยังคงเป็นเทรนด์การออกกำลังกายที่ดำเนินต่อไปหลังจากนี้ด้วย เพราะการออกกำลังกายที่บ้านมีความสะดวกสบาย สามารถเปิดเพลงหรือสมาร์ททีวีเพื่อทำตามคอร์สต่างๆ ไปด้วยได้ รวมถึงไม่เสียเวลาเดินทาง และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือเผชิญกับมลภาวะนอกบ้าน และยังช่วยสร้างความอบอุ่นในครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย

3. ดูแลกายควบคู่ดูแลใจ

ดูแลกายดูแลใจร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก ส่งผลโดยตรงต่อกัน นอกจากการออกกำลังกายและกินอาหารที่ดีแล้ว ผู้คนจะหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตมากขึ้น โดยมีตัวเลขที่ระบุว่าสายด่วนสุขภาพจิตได้รับความนิยมใช้บริการกว่าที่ผ่านมา แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับสุขภาพจิตก็มีคนใช้มากขึ้น การให้เวลากับครอบครัวด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากกว่าที่ผ่านมาก็เป็นกิจกรรมที่มีคนตั้งใจที่จะทำในอันดับต้นๆ เพราะเห็นคุณค่าของความห่างไกลในช่วงที่ต้องแยกกันอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะยกระดับสุขภาพจิตทั้งของตัวเองและคนรอบข้างให้ดีขึ้นด้วย

Advertisement

Advertisement

4.จ่ายเงินด้วยแอพพลิเคชั่นมากขึ้น

จ่ายเงินผ่านแอพช่วงที่ผ่านมาการทำธุรกรรมทางการเงินถือว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งจากฝ่ายของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าบริการทางการเงิน แต่หลังจากนี้การชำระค่าสินค้าและบริการจะเห็นได้มากขึ้นจากผู้ใช้ในทุกกลุ่มเพราะเริ่มเคยชินจากนโยบายทางการเงินที่ภาครัฐใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ เช่นโครงการคนละครึ่ง หรือเราชนะ นอกจากนี้การลดการจับต้องเงินสดและหันมาชำระผ่านแอพพลิเคชั่นยังช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการสัมผัสเงินโดยตรงได้อีกทางหนึ่งด้วย

Advertisement

Advertisement

5. Work From Home ได้ไปต่อ

WFHการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home จะไม่ใช่เพียงแค่กระแสที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเท่านั้น แต่จะยังคงได้ไปต่อในโลกยุคที่มีโควิด-19 เป็นเพื่อนร่วมโลก เพราะนอกจากเหตุผลด้านสุขภาพที่ช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อแล้ว หลายฝ่ายเริ่มมองว่านี่คือชีวิตการทำงานวิถีใหม่ที่สะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการเดินทาง กำหนดตารางงานได้ยืดหยุ่นมากขึ้น และยังช่วยลดภาระความสิ้นเปลืองในสำนักงานลงได้อีกหลายด้าน ทำให้การ Work From Home คืออีกทางเลือกที่จะถูกใช้ต่อไปหลังจากนี้

โควิด-19 อาจทิ้งร่องรอยความสูญเสียเอาไว้มากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว จากเดิมที่ต้องใช้เวลา 5-10 ปี ก็เกิดขึ้นได้ภายในช่วงเวลาแค่ 2 ปีเท่านั้น สำหรับในมิติของสุขภาพนั้นเชื่อว่าเราทุกคนล้วนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น เพื่อให้ตัวเองลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคทั้งโควิด-19 รวมถึงโรคอื่นๆ และทั้งหมดนี้คือเทรนด์สุขภาพปี 2021 ที่มาแรงและจะคงอยู่ต่อไปอีกนานเลยล่ะ

เครดิตรูปภาพ หน้าปกโดย pexels : รูปที่ 1 โดย Ella Olsson / รูปที่ 2 โดย Jonathan Borba / รูปที่ 3 โดย Ketut Subiyanto / รูปที่ 4 โดย Andrea Piacquadio / รูปที่ 5 โดย Vlada Karpovich