สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาสอนใช้สูตร EXCEL 5 สูตร เบื้องต้นสำหรับการคำนวนต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันครับ รับรองช่วยอะไรได้หลายอย่างเลยในการทำงาน มีสูตรอะไรบ้างไปดูกันครับ

 1. SUM: หาผลรวมของค่าที่ต้องการ
 2. AVERAGE: หาค่าเฉลี่ยที่ต้องการ
 3. MIN & MAX: หาค่าต่ำสุดและสูงสุด
 4. COUNT & COUNTA: นับจำนวนค่าตัวเลขและตัวอักษร
 5. IF: หาผลลัพธ์ตามเงื่อนไข

1. SUM

=SUM() หรือ สูตรในการ บวกผลรวมของตัวเลขในแต่ละคอลั่ม

📝 วิธีการใช้สูตร SUM: - สามารถใช้ได้ 2 รูปแบบ

 1. "," คอมม่า เพื่อเลือกค่าระหว่างช่อง =SUM(ช่องที่เลือก:ช่องที่เลือก)
 2. ":" โคล่อน =SUM(ช่องที่เลือก:ช่องที่เลือก)

📊 ตัวอย่าง (A1 = 1, A2 = 5, A3 = 1, A4 = 6, A5 = 2,A6 = 8)

 • =SUM(A1,A2) : ผลรวมตัวเลขระหว่างช่อง A1 ถึง A2 ==> 6
 • =SUM(A1:A5) : ผลรวมของเลขระหว่างช่อง A1 ถึง A5 ==> 13

Advertisement

Advertisement

 • =SUM(A1,A2:A4,A6) : ผลรวมของเลขระหว่างช่อง A1 และ A2 ถึง A4 และ A6 ==> 21
 • 5 สูตร Excel ง่ายๆ เกี่ยวกับการคำนวนที่ควรรู้


  2. AVERAGE

  =AVERAGE() หรือ สูตรชั่นในการหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขในคอลั่มที่เลือก 

  📝 วิธีการใช้สูตร AVERAGE - สามารถใช้ได้ 2 รูปแบบ

  1. "," คอมม่า เพื่อเลือกค่าระหว่างช่อง =AVERAGE(ช่องที่เลือก:ช่องที่เลือก)
  2. ":" โคล่อน =AVERAGE(ช่องที่เลือก:ช่องที่เลือก)

  📊 ตัวอย่าง (A1 = 1, A2 = 5, A3 = 1, A4 = 6, A5 = 2)

  • =AVERAGE(A1,A3,A5) หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขระหว่างช่อง A1,A3,A5 ==> 1.33
  • =AVERAGE(A1:A5) : หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขระหว่างช่อง A1 ถึง A5 ==> 3

  5 สูตร Excel ง่ายๆ เกี่ยวกับการคำนวนที่ควรรู้


  3.MIN & MAX

  =MIN() และ =MAX() สูตรในการหาค่าต่ำสุด และ การหาค่าสูงสุดจากช่องที่กำหนด 

  📝 วิธีการใช้สูตร MIN, MAX: - สามารถใช้ได้ 2 รูปแบบ

  1. "," คอมม่า เพื่อเลือกค่าระหว่างช่อง =MIN(ช่องที่เลือก:ช่องที่เลือก)

  Advertisement

  Advertisement

 • ":" โคล่อน =MAX(ช่องที่เลือก:ช่องที่เลือก)
 • 📊 ตัวอย่าง (A1 = 1, A2 = 5, A3 = 1, A4 = 6, A5 = 2)

  • =MIN(A1,A3,A5) : หาค่าต่ำสุดของตัวเลขระหว่างช่อง A1,A3,A5 ==> 1
  • =MIN(A1:A5) : หาค่าต่ำสุดของตัวเลขระหว่างช่อง A1 ถึง A5 ==> 1
  • =MAX(A1,A3,A5)  : หาค่าสูงสุดของตัวเลขระหว่างช่อง A1,A3,A5 ==> 2
  • =MAX(A1:A5)  : หาค่าสูงสุดของตัวเลขระหว่างช่อง A1 ถึง A5 ==> 6

  5 สูตร Excel ง่ายๆ เกี่ยวกับการคำนวนที่ควรรู้


  4. COUNT และ COUNTA

  COUNT และ COUNTA สูตรในการนับจำนวนตัวเลขของช่องที่กำหนด และ การนับจำนวนตัวเลขและตัวอักษรของช่องที่กำหนด (จะไม่นับค่าช่องว่าง)

  📝 วิธีการใช้สูตร COUNT: =COUNT(ช่องที่เลือก:ช่องที่เลือก) หรือ =COUNTA((ช่องที่เลือก:ช่องที่เลือก)

  📊 ตัวอย่าง (A1 = 1, A2 = 5, A3 = TEXT, A4 = 6, A5 = TEXT)

  • =COUNT(A1:A5) : นับตัวเลขระหว่างช่อง A1 ถึง A5 ==> 3

  Advertisement

  Advertisement

 • =COUNTA(A1:A5) : นับตัวเลขและตัวอักษรระหว่างช่อง A1 ถึง A5 ==> 5
 • 5 สูตร Excel ง่ายๆ เกี่ยวกับการคำนวนที่ควรรู้


  5. IF

  IF สูตรในการตั้งหาค่า โดยการกำหนดเงื่อนไข

  📝 วิธีการใช้สูตร IF: =IF(ช่องที่เลือก และระบุเงื่อนไข,"ผลลัพธ์ที่ตรงตามเงื่อนไข","ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข")

  📊 ตัวอย่าง (A1 = 1, A2 = 5, A3 = TEXT, A4 = 6, A5 = 2)

  • =IF(A2 >= 1,"Yes","No") : ถ้าเกิดช่อง A2 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 ให้แสดงคำว่า "Yes") ==> Yes
  • =IF(A2 > 5,"Yes","No") : ถ้าเกิดช่อง A2 มีค่ามากกว่า 5 ให้แสดงคำว่า "Yes") ==> No
  • =IF(A3 = "TEXT", "Yes","No") : ถ้าเกิดช่อง A3 เท่ากับคำว่า "TEXT" ให้แสดงคำว่า "Yes" ==> Yes

  5 สูตร Excel ง่ายๆ เกี่ยวกับการคำนวนที่ควรรู้


  ภาพถ่ายโดยผู้เขียน: kendekras // หากสงสัยหรือมีคำถาม สามารถทิ้ง Comment ไว้ได้เลยครับ 😀

  ปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน  App TrueID โหลดเลย ฟรี !