การทำงานร่วมกับผู้อื่น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในปัจจุบัน เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน อยู่กับใคร ในช่วงเวลาใด จะต้องมีการทำงานที่ดีแบบทีมเวิร์ค และนี่คือ 5 ข้อที่คุณควรปฏิบัติเพื่อพาสู่ความสำเร็จในการทำงานกลุ่มนั้นเอง ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย


ข้อ 1 ตั้งเป้าหมายเอาไว้                          

                นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม ต้องมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางให้ทุกคนไม่เข้าใจผิดระหว่างการทำงาน และเพื่อให้ทุกคนมั่นใจในเป้าหมายที่มี

https://blogin.co/blog/8-techniques-for-goal-oriented-communication-73/

ภาพจาก : https://blogin.co/blog/8-techniques-for-goal-oriented-communication-73/

ข้อที่ 2 แบ่งแยกประเภทให้ชัดเจน

                หลังจากที่กลุ่มของเราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้ว ข้อต่อไปนี้จะช่วยให้คุณทำงานแบบมีระบบระเบียบมากขึ้น คือการจัดวางตำแหน่งให้บุคคลต่างๆ ในทีมนั้นเอง ข้อสำคัญคือคุณต้องรู้ว่าแต่ละคนภายในกลุ่มนั้นมีทักษะที่โดดเด่นในด้านไหนบ้าง และต้องพยายามดึงทักษะของเขาออกมาใช้ให้สมบูรณ์ และในขณะเดียวกันก็ต้องสอนให้เขารู้และเข้าใจในทักษะด้านอื่นๆ เพื่อให้บุคคลภายในกลุ่มมีทักษะพื้นฐานสำหรับใช้ในงานต่อไป

Advertisement

Advertisement

ข้อที่ 3 พูดคุยกันอย่างเปิดเผย

                การพูดคุยกันภายในกลุ่มอย่างตรงไปตรงมานั้น จะช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้มากขึ้น เพราะทุกคนมีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง ดังนั้นหากเก็บงำความคิดเห็นเอาไว้เพียงคนเดียว คนอื่นภายในกลุ่มอาจจะไม่เข้าใจวิธีการทำงานของคุณ เพราะฉะนั้นทุกคนในกลุ่มควรจะเปิดเผยซึ่งกันและกันอย่างตรงไปตรงมา แต่อย่าลืมว่าทุกความคิดเห็นนั้นจะต้องมีเหตุผลมารองรับ มิใช่มาจากอารมณ์ส่วนตัวของตนเอง

Advertisement

Advertisement

ภาพจาก : https://blogin.co/blog/8-techniques-for-goal-oriented-communication-73/

ภาพจาก : https://blogin.co/blog/8-techniques-for-goal-oriented-communication-73/

ข้อที่ 4 พยายามคาดเดาถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

                การทำงานทุกๆ อย่าง มิอาจจะประสบความสำเร็จได้ หากขาดอุปสรรค แต่แน่นอนว่าทุกคนไม่ชอบอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพราะนอกจากจะทำให้งานล่าช้าแล้ว ยังอาจจะทำให้เสียโอกาสต่างๆ อีกด้วย ดังนั้นระหว่างที่ลงมือทำงานจึงต้องพยายามคาดการณ์ถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และคิดแผนสำรองเอาไว้เสมอ เมื่อเกิดปัญหาก็จะสามารถแก้ได้อย่างทันท่วงที

ข้อที่ 5 ทำให้ทุกๆ คนมั่นใจ

                ภายในกลุ่มการทำงานนั้น หากจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกัน เพื่อไม่ให้เกิดการสั่นคลอนหรือเกิดการทะเลาะกันภายใน ควรพยายามติดตามงานของแต่ละบุคคล พยายามนำเสนอความคืบหน้าในส่วนการทำงานของตัวเองให้ภายในกลุ่มได้รับรู้ และนั้นจะทำให้ทุกคนไม่มีความเครียดและกังวลว่างานอาจจะออกมาไม่ดีหรือไม่ทัน

Advertisement

Advertisement

ภาพจาก : https://blogin.co/blog/8-techniques-for-goal-oriented-communication-73/

 ภาพจาก : https://blogin.co/blog/8-techniques-for-goal-oriented-communication-73/  

             หากคุณและเพื่อนๆ ในกลุ่มต่างปฏิบัติตาม 5 ข้อที่ผ่านมาทั้งหมด รับรองได้ว่างานกลุ่มที่สุดหิน อาจจะจบลงได้อย่างง่ายดายและประสบความสำเร็จพร้อมกับได้รับคำชมอย่างล้นหลามแน่นอน