ทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้ว่า โลกยุคปัจจุบันนี้ มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น ซึ่งเข้ามารุมเร้าจิตใจเราอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคติดต่อโควิด-19 เรื่องละอองฝุ่น PM2.5 หรือ เรื่องการหาช่องทางทำมาหาเลี้ยงชีพ เป็นต้น มีผลทำให้คนส่วนมากเกิดความเครียด ท้อแท้ เบื่อหน่าย ในการดำเนินชีวิต และไม่มีความสุขทางใจ อันอาจส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าและใช้ชีวิตอย่างขาดสติ

          วันนี้ผู้เขียนขอแนะนำ 5 เคล็ดลับในการดำเนินชีวิตประจำวันสำหรับโลกยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างพลังบวกในจิตใจ ซึ่งจะช่วยปลุกพลังอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวเรา ให้เกิดความรู้สึกดี มุ่งมั่น และทำให้ชีวิตนี้มีคุณค่า ดังนี้

  1. ออกกำลังกาย  ที่เราถนัดหรือชอบ เช่น เดินเร็ว วิ่ง ว่ายน้ำ ฝึกโยคะ เต้นแอโรบิค เล่นเทนนิส แบดมินตัน หรือตีปิงปอง เป็นต้น อย่างน้อยวันละ 15-30 นาที การออกกำลังกายนอกจากจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้ว ยังช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ทำให้อ๊อกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นส่งผลให้สมองทำงานได้ดี และเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นด้วย

Advertisement

Advertisement

         ออกกำลังกาย วิ่ง

ขอขอบคุณเครดิตรุปภาพหน้าปก จาก www.canva.com

ขอขอบคุณเครดิตรูปภาพประกอบที่ 1 จาก www.pixabay.com    

     2. บริโภคอาหารที่สะอาดและดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เราควรปรับพฤติกรรมการบริโภคเสียใหม่ หันมาบริโภคอาหารคลีน ควรงดเว้นอาหารที่มีรสเค็มจัด รสหวานจัด และอาหารที่มีไขมันสูง เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคไต โรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งกลุ่มอาหารดังกล่าวนี้หากรับประทานไปนานๆ จะไปสะสมในร่างกาย จนก่อเกิดโรคขึ้นมาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว

Advertisement

Advertisement

    อาหารคลีน2อาหารคลีน

รูปภาพประกอบ ที่ 2 ถ่ายโดย : ผู้เขียน 

      3. เดินทางไปพักผ่อน ในสถานที่ใหม่ๆ ที่เราชอบ ในโซนธรรมชาติ มีอากาศบริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษใดๆ บรรยากาศเงียบสงบ ห่างไกลความวุ่นวาย และทำกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซากจำเจ เช่น ขี่จักรยาน ล่องเรือ นั่งชมวิวอันสวยงาม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้อารมณ์ผ่อนคลายมากขึ้น ทำให้ใจเรามีพลังมากขึ้นนั่นเอง

พักผ่อน2

พักผ่อนขอขอบคุณเครดิตรูปภาพประกอบที่ 3 จาก: https://www.facebook.com/sabaideekhaokho

    4. อ่านหนังสือ สารคดี หรือบทความ ที่มีเนื้อหาในแนวการสร้างพลังทางใจ หรือออกไปพบปะมิตรใหม่ๆที่มีทัศนคติเชิงบวก เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

อ่านหนังสือ

รูปภาพประกอบที่ 4 ถ่ายโดย : ผู้เขียน   

5. ศึกษาธรรมะ ปฏิบัติภาวนา เริ่มต้นโดยการอ่านหรือฟังข้อปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ และนำข้อชี้แนะไปปฏิบัติตามและปรับใช้ในชีิวิตประจำวัน ได้แก่ 

Advertisement

Advertisement

       5.1 การให้ทานหรือการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ จะทำให้เรารู้จักการเสียสละ และมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เรามีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้

            อื่น ที่มีความทุกข์ยากลำบากกว่าเรา เป็นการให้ที่ไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

       5.2 การสวดมนต์หรือเดินจงกรม เป็นการฝึกทั้งกายและใจวิธีหนึ่ง ที่ช่วยให้จิตใจของเราสงบเย็นลง ไม่วู่วาม มีความคิดที่รอบคอบมากขึ้น

       5.3 การนั่งสมาธิ เป็นการฝึกปฏิบัติขั้นสูง วิธีนี้หากได้ฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จะเกิดความเบากายเบาใจ สมองโล่งปลอด                   โปร่ง จะสัมผัสได้ว่าความท้อแท้ เบื่อหน่ายชีวิต ความเครียดและภาวะซึมเศร้า หายไป การนั่งสมาธิเป็นการฝึกฝนตัวเองให้มีความสุข                   กับปัจจุบัน     สามารถปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ รู้จักการให้อภัยผู้อื่นและมีสติในการดำเนินชีวิตมากขึ้น

ธรรมะ

ขอขอบคุณเครดิตรูปภาพประกอบที่ 5 ถ่ายโดย คุณแก้วมณี สติตรง   

       เคล็ดลับ 5 ข้อนี้ อาจเป็นสิ่งที่ใหม่และไม่ถนัดสำหรับบางคน  แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป  ควรปฏิบัติทั้ง 5 ข้อควบคู่กันไป  เพื่อความแข็งแรงทางกายและสร้างพลังทางใจ จงอดทนและตั้งใจ เพื่อความสำเร็จในชีวิต  "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น" ประโยคนี้ยังใช้ได้อยู่เสมอ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ