ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างหนักทั่วโลก จนส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศในหลากหลายด้าน นอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงเรื่องในทางศาสนาด้วย ซึ่งปีนี้ก็เป็นอีกปีที่การทำบุญของพี่น้องชาวมุสลิมกำลังเริ่มต้นขึ้น นั่นก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมัสยิด

การถือศีลอด เป็นศาสนากิจที่สำคัญของศาสนาอิสลาม คือการเว้นการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม และปฏิบัติตามหลักข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามศาสนากำหนดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงประอาทิตย์ตกดิน เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน อีกทั้งเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่จะได้มีการอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอีกด้วย จุดประสงค์ของการถือศีลอดนี้ก็เพื่อฝึกให้เรามีความอดทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ และมองเห็นความทุกข์ยากลำบากของคนที่ไม่มีกินการสะมาด

อย่างที่กล่าวข้างต้นว่าเดือนรอมฎอนจะเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่จะได้กลับมาอยู่ร่วมกันภายในครอบครัว และการปฏิบัติหลายอย่างทางศาสนาก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้เป็นวงกว้าง  การประกอบกิจทางศาสนาของอิสลามก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยวันนี้จะหยิบยก 5 สิ่งที่มีการเปลี่ยนไปในช่วงรอมฎอน ปี 2020 นี้ ได้แก่

Advertisement

Advertisement

 1. เว้นจากการให้สลามกัน เพราะการให้สลามจะมีการสัมผัสมือและใบหน้า ทำให้เสี่ยงต่อการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย แต่สามารถเปลี่ยนเป็นการยกมือกันสลามโดยที่ไม่มีการสัมผัสอีกฝ่ายได้
 2. เว้นจากการรับประทานอาหารร่วมกัน อาจเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นระยะ 2 เมตร และการใช้ช้อนส่วนตัวแทนช้อนกลาง
 3. เว้นจากการไปประกอบพิธีกรรมที่มัสยิด เช่นการละมาดในวันศุกร์โดยเปลี่ยนมาละมาดที่บ้านของตนเองแทน หรือหากมีความจำเป็นต้องไปให้ทำการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง และที่สำคัญต้องมีการจำกัดคนที่จะไปมัสยิด อย่าให้มีจำนวนที่แออัดจนเกินไป

Advertisement

Advertisement

 • ล้างทำความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ ที่มาจากภายนอกบ้าน รวมทั้งอาหารจำพวกผักและผลไม้ที่จะใช้ในการละศีลอด เพื่อความลอดภัยของตัวท่านเอง
 • ติดตามข่าวสาร และปฏิบัติตามประกาศจากทางจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัดขอพรจากพระเจ้า
 • ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไป หรือเกิดสถานการณ์อะไรขึ้น ขอให้เราเตรียมพร้อมรับมือป้องกันอย่างเคร่งครัด บางอยางอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ แต่ไม่มีสิ่งใดที่จะขัดขวางการทำความดีของเราได้ จงเป็นคนดีต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อพระเจ้า แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี

  ภาฟปกโดย Konevi จาก https://pixabay.com

  ภาพประกอบที่ 1 โดย joakant จาก https://pixabay.com

  Advertisement

  Advertisement

  ภาพประกอบที่ 2 โดย rudolf_langer จาก https://pixabay.com

  ภาพประกอบที่ 3 โดย mohamed_hassan จาก https://pixabay.com