เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จักโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่มีการระบาดรอบใหม่ที่รวดเร็วขึ้น ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก ซึ่งเชื้อไวรัสจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ และในปัจจุบันเชื้อสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ จากการไอ จาม และสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ที่มีเชื้อ วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลมาแนะนำ ให้ทุกคนำไปในชีวิตประจำวันง่ายๆ เพื่อนำมาป้องกันตนเอง และคนในครอบครัว ห่างไกลจากโรคระบาดในครั้งนี้กันนะคะ
   

5 วิธี ป้องกันตนเองให้ห่างจากเชื้อไวรัสโคนา


1. ควรสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกากบ้านหรือไปที่สาธารณะ เพราะเชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย เป็นต้น ซึ่งหากเราพูดคุยกันในระยะใกล้ ละอองฝอยจากน้ำลายเราสามารถกระเด็นไปใส่คนที่เราสานทานได้ จึงจำเป็นที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยเสมอ

Advertisement

Advertisement

ภาพจาก shinekim

2. หมั่นล้างมือ ก่อนและหลังทานอาหาร หรือสัมผัสสิ่งของ เพื่อขจัดเหงื่อ ไขมันที่ออกมาตามธรรมชาติ และสิ่งสกปรกต่างๆ ด้วยสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว โดยฟอกประมาณ 20 วินาทีโดยประมาณ หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70%
3. ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว เลี่ยงการทานอาหารดิบ เมนูพิสดาร และใช้ช้อนกลางเมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อทางน้ำลาย 

ภาพจาก shinekim4. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด สถานที่ที่มีคนจำนวนมาก หรือยืนห่างจากผู้อื่นเกิน 2 เมตร เพราะเชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายได้ในระยะใกล้ และอย่าลืมกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ 14วัน หากพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไปอยู่ในสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19
5. หมั่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ บริเวณโถสุขภัณฑ์ที่ใช้เป็นประจำ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสเกาะตามสุขภัณฑ์ต่างๆ

Advertisement

Advertisement

ภาพจาก shinekim

โควิด-19 หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย แต่ถ้าหากคนไทยทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตาม  คำแนะนำอย่างมีสติ จะผ่านพ้นวิกฤติโรคระบาดนี้ไปได้ ไม่มีใครช่วยได้ หากเรายังมีรับผิดชอบต่อตัวเอง ดูแลตัวเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ อีกไม่นานโลกจะกลับมาสดใสและมีชีวิตที่ปกติสุขดังเดิม 

ภาพโดยนักเขียน