ชาวพุทธรู้กันดีว่า บทสวดมนต์เป็นคำกล่าวศักดิ์สิทธิ์ที่เรามักสวดกันก่อนนอนในแต่ละวัน เพื่อเจริญภาวนาจิตให้มีความสงบ สุขุมเยือกเย็น ทำให้เรามีความรู้สึกสุขกาย สบายใจ และนอนหลับฝันดี ซึ่งเวลาที่ผู้เขียนสวดมนต์ก็รู้สึกถึงความรู้สึกเหล่านั้นจริงๆ วันนี้ก็เลยอยากแบ่งปันบทสวดมนต์ก่อนนอนง่ายๆให้ทุกคนลองนำไปปฏิบัติดูเพื่อความสงบสุขจะได้เกิดขึ้นในจิตใจ มีดังนี้

[ บทสวดนอบน้อมพระพุทธเจ้า (นะโม 3 จบ) ]

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ

  • บทสวดบทนี้ : เนื้อหาจะเป็นการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งไกลจากกิเลส

[ บทกราบพระรัตนตรัย ]

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

Advertisement

Advertisement

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

  • บทสวดบทนี้: เป็นบทสวดเพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

บทสวดมนต์[ บทสวดไตรสรณคมน์ ]

พุทธัง สระณัง คัจฉามิ 

ธังมัง  สระณัง คัจฉามิ 

สังฆัง  สระณัง คัจฉามิ 

ทุติยัมปิ พุทธัง สระณัง คัจฉามิ 

ทุติยัมปิ ธังมัง  สระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง  สระณัง คัจฉามิ 

ตะติยัมปิ พุทธัง สระณัง คัจฉามิ 

ตะติยัมปิ ธังมัง สระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สระณัง คัจฉามิ

  • บทสวดบทนี้ : ความหมายคือเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งของชีวิต

บทสวดมนต์[ บทแผ่เมตตาให้กับตัวเอง ]

อะหัง สุขิโต โหมิ > ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ > ขอให้ข้าพเจ้าไร้ซึ่งความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ > ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร

Advertisement

Advertisement

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ > ขอให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ > ขอให้ข้าพเจ้ามีสติ รักษากาย วาจา ใจ ให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

  • การแผ่เมตตาให้ตัวเองเป็นการบอกใจเราให้รู้จัก “เห็นอกเห็นใจผู้อื่น” การที่เราไม่อยากมีความทุกข์ ไม่อยากเจออันตราย อยากมีชีวิตที่ปลอดภัย คนอื่นก็ต้องการเหมือนกับเรา เราจะได้ไม่ไปกระทำสิ่งที่ตัวเราเองก็ไม่ต้องการกับคนอื่น

[ บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่นและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ]

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

Advertisement

Advertisement

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

  • เหตุที่เราควรแผ่เมตตาให้สรรพสิ่งต่างๆก็เพื่อฝึกจิตใจให้อ่อนโยน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สวดเพื่อให้เข้าใจว่าโลกจะสงบสุขได้ด้วยการมอบความหวังดีให้แก่กัน

บทสวดมนต์อย่างไรก็ตาม การไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนไม่มีถูกหรือผิด มีเพียงแต่ความสุขและความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรา เป็นการฝึกสติ ปัญญา และสมาธิก่อนนอน เนื่องจากขณะสวดเราต้องท่องบทอย่างมีสติ ไม่อย่างนั้นแล้วเราอาจท่องผิดหรือสวดไม่ครบรอบ นอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างบุญกุศลให้ตัวเองวันละเล็กละน้อยสะสมไปเรื่อยๆ เพราะเมื่อเรามีบุญมาก ความเจริญรุ่งเรืองก็เกิดขึ้นกับชีวิตนั่นเอง


ขอบคุณภาพหน้าปกจาก Pixabay โดย DuongNgoc1987

ภาพประกอบโดย : นักเขียน

ติดตามอ่านผลงานอื่นของนักเขียนได้ที่ : @ArtVich