วันนี้ลาด้าจะนำเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ 4 แกรมมาง่าย ๆ ที่มักจะเขียนผิดกันอยู่บ่อย ๆ มาฝากนะค่า ตัวแรกจะเป็นคำว่าอะไรมาดูกันเลยค่า

  1. Me/Iแกรมมาที่มักเขียนผิด

กฎการใช้

  • I ใช้เมื่อเป็นประธานนำหน้ากริยา เช่น

      I love a dog.

  • Me ใช้เมื่อเป็นกรรมของประโยค เช่น Dad love me.

      แต่ถ้ามีคนมากกว่า I กับ Me ในประโยคเช่น

      Lucy and I/me (?) play badminton. ใช้อะไรดี I หรือ me

      วิธีดูง่าย ๆ ไม่ว่าจะมีกี่คนให้ดูว่าคนกลุ่มนั้นเป็นประธานหรือเป็นกรรมแล้วทำตามกฎ เช่น

       -Lucy and I/me (?) play badminton.

        Lucy and I เป็นประธานใช่มั๊ย ดังนั้นใช้ I

       -John took Lada and me/I  to the office.

       John พาลัดดาและฉันไปที่ทำงาน ลัดดาและฉันถูก John พาไปใช่ไหม ดังนั้นลัดดาและฉันเป็นกรรม ต้องใช้ me

 


2. Everyday/Every Dayแกรมมาที่มักเขียนผิด

Advertisement

Advertisement

  • Everyday ที่เขียนติดกันมีความหมายเหมือนคำว่า daily แปลว่า ประจำวัน เป็น adj ต้องตามด้วยคำนาม เช่น

  Everyday schedule ตารางประจำวัน

  Using a mobile phone has become a part of everyday life. การใช้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

  • Every day ที่เขียนแยกกันแปลว่าทุก ๆ วันเป็นคำวิเศษณ์แสดงความถี่ และมักต่อท้ายด้วยประโยค เช่น

  Peter likes to exercise every day.  ปีเตอร์ชอบออกกำลังกายทุกวัน

  He doesn’t work every day. เขาไม่ได้ทำงานทุกวัน

 


3. Alright/All RightGrammar ง่าย ๆ ที่มักใช้ผิด

 

Alright ทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้ค่า มีความหมายเดียวกันแต่จะแตกต่างกันนิดหนึ่งตรงที่เมื่อเขียนเป็นทางการจะเขียนแยกกันค่า แบบนี้ All Right

ความหมายจะแปลได้หลายอย่างค่า เช่น แปลว่า โอเค ตกลง ไม่เป็นไร ดี เช่น

-Are you all right? คุณเป็นอะไรหรือเปล่า

Advertisement

Advertisement

-Can you go to the Nana market? Alright โอเค ตกลง

 


4. It's/ItsGrammar ที่มักใช้ผิดบ่อย

  •  It's คำนี้ ย่อมาจาก It is, It has 

It is มักจะตามด้วย Ving, adj, pp. n. ส่วน  It has ตามด้วย V3 เช่น

It’s on the table. (it is) /on เป็น pp คำบุพบท

It’s a beautiful life. (It is) / beautiful เป็น adj.

It’s already finished. (it has)

It's been there for 2 hours. (it has)

* แต่ it’s ตามด้วย v3 ได้ในกรณีที่เป็น passive voice ประธานถูกกระทำ เช่น

It’s found in the room. (It is)

 

  • Its คำนี้เป็นคำแสดงความเป้นเจ้าของ หมายความว่าของมัน เช่น

-The university has to update its new schedule for a new semester.

Its ในประโยคนี้หมายถึง The university’s new schedule.

-The Company needs to update its privacy policy.

Its ในประโยคนี้หมายถึง. The company's privacy policy.

Advertisement

Advertisement

 


ลาด้าหวังว่า 4 แกรมมานี้ เพื่อน ๆ คงพอจะเข้าใจความแตกต่างในการใช้และสามารถนำไปใช้ได้อย่างไม่ผิดพลาดนะค่า 

ภาพโดยผู้เขียน