รู้หรือไม่? ในบางครั้งที่คุณพูดว่า I don’t like it. เพื่อบอกว่าคุณไม่ชอบบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะฟังดูเหมือนตรงไปตรงมาและเป็นเพียงประโยคธรรมดา ๆ ประโยคหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้วคุณได้ปล่อยพลังงานด้านลบออกมาอย่างจังเลยล่ะ แถมมันยังฟังดูไม่สุภาพอีกด้วย

ถ้าหากว่าอยากพูดภาษาอังกฤษได้แบบสุภาพและยังฟังดูชิค ๆ ในเวลาเดียวกันแล้วละก็ ลองนำ 5 ประโยคดังต่อไปนี้ที่มีความหมายเดียวกันกับ 

I don’t like it. ไปใช้พูดแทนดูสิ

1. I dislike it. / I dislike…(something)….

I dislike it.ภาพประกอบจาก https://www.freepik.com

ตัวอย่าง That’s a good point but I dislike the idea that we have to offer a discount every time when a customer gets upset over the product because sometimes it’s not even our fault.

คำแปล นั่นมันก็เป็นประเด็นที่ดีอยู่หรอกนะ แต่ฉันไม่ชอบความคิดที่ว่าเราจะต้องมอบส่วนลดให้ทุกครั้งเมื่อมีลูกค้าเกิดความไม่พอใจสินค้า เพราะว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ความผิดของเราด้วยซ้ำไป

Advertisement

Advertisement

วิธีใช้ คุณจะกล่าวเห็นด้วยหรือชื่นชมบางสิ่งบางอย่างกับการกระทำหรือคำพูดของคู่สนทนา แล้วค่อยกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ชอบด้วยประโยค I dislike … พร้อมกับให้เหตุผล เท่านี้คุณก็จะดูเป็นคนมีเหตุผลและคู่สนทนาก็จะยอมรับฟังมากขึ้น ประโยคนี้เหมาะสมจะใช้ในที่ประชุมหรือการพูดในที่สาธารณะ หรือในสถานการณ์อื่น ๆ ที่เป็นทางการ

ระดับความเป็นทางการ 5/5

2. I don’t appreciate it. / I don’t appreciate that….

I don't appreciate it.ภาพประกอบจาก https://www.freepik.com

ตัวอย่าง I don’t appreciate that you keep interrupting me when I’m speaking.

คำแปล ฉันไม่ชอบที่คุณเอาแต่ขัดคอยจังหวะเวลาที่ฉันกำลังพูดอยู่

Advertisement

Advertisement

วิธีใช้ ประโยคนี้หัวหน้างานสามารถใช้พูดกับลูกน้อง, ลูกน้องพูดกับหัวหน้างานหรือเจ้านาย หรือจะพูดกับเพื่อนร่วมงานที่มีตำแหน่งเท่ากันก็ได้ แต่ถ้าหากคุณไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจในที่ทำงานคุณก็ควรจะระวังการพูดประโยคที่จะตามมาหลัง I don’t appreciate that….ด้วยนะ เพราะอย่างไรพวกเขาเหล่านั้นก็มีอำนาจอยู่เหนือคุณ คนที่เป็นลูกจ้างหรือลูกน้องก็ต้องมีความนอบน้อมมากกว่าเป็นธรรมดา

ระดับความเป็นทางการ 4.5/5

3. I’m not interested in …(something)….

I'm not interested in...ภาพประกอบจาก https://www.freepik.com

ตัวอย่าง That restaurant sounds good but I’m not interested in vegetarian food.

คำแปล ร้านอาหารนั่นฟังดูดีนะแต่ว่าฉันไม่ชอบทานมังสวิรัติล่ะ

วิธีใช้ คุณอาจจะพูดเกริ่นนำด้วยการชื่นชมหรือเห็นด้วยกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณและคู่สนทนากำลังคุยกันอยู่ขึ้นมา ก่อนที่จะบอกว่า I’m not interested in ตามด้วยสิ่งที่คุณไม่ชอบก็ได้ หรือจะพูดแค่ I’m not interested in + สิ่งที่คุณไม่ชอบ แค่เพียงสั้นๆ ก็ได้ การใช้นั้นขึ้นอยู่กับความสนิทสนมของคุณกับคู่สนทนา

Advertisement

Advertisement

ระดับความเป็นทางการ 4/5

นอกจากประโยคข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น การใช้น้ำเสียงก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ ในแง่ที่คุณอยากให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่เป็นบวกหรือลบ หากใช้น้ำเสียงทุ้มต่ำหรือขึ้นเสียงสูงก็อาจหมายความได้ว่าคุณกำลังไม่พอใจ แต่ถ้าหากต้องการให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่ดีมากกว่าความรู้สึกเป็นปรปักษ์ คุณควรใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลหรือน้ำเสียงอ่อนหวานแต่หนักแน่นแทน

อย่างไรก็ตามการจะเลือกใช้ประโยคใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคู่สนทนา ควรเลือกใช้ให้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกบุคคลเป็นดีที่สุด เพียงเท่านี้คุณก็จะดูเป็นคนภูมิฐานขึ้นมาเชียวล่ะ

 

ภาพปกจาก https://www.freepik.com