องค์การอนามัยโลกกล่าวชื่นชมที่ประเทศไทยรับมือกับสถานการณ์โควิด – 19 ได้ดี คนไทยชื่นชมกระทรวงสาธารณสุข

และรัฐบาลที่ร่วมมือกัน ทำให้ชนะจากโรคภัยนี้ แต่ทำไมถึงได้ชนะ กระทรวงสาธารณสุขใช้มาตรการอะไรเพิ่มเติม

หรือไทยมีประชากรน้อยกว่าประเทศใหญ่ๆ อย่างจีนหรืออเมริกาที่มีการระบาดหนัก และวันนี้เราจึงนำเสนอ

10 เหตุผลว่าทำไมไทยถึงชนะโควิด – 19

1.ประเทศไทยมีระบบคัดกรองชุมชนที่ดี

  อาสาสมัครกว่า 1.4 ล้านคน คอยเคาะประตูบ้าน จนตรวจพบผู้มีความเสี่ยงถึง 5,000 ราย โรงพยาบาลทุกแห่งทำงาน

อย่างจริงจังและตั้งใจ ชาวบ้านในชุมชนคอยสอดส่องดูว่าบ้านไหนมีความเสี่ยงกลับจากต่างประเทศ หรือเดินทางไปใน

พื้นที่เสี่ยง ถือว่าเป็นการป้องกันตัวในระดับที่ดี


2.เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด

 เจ้าหน้าที่ อบต. อบจ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่คนอื่น มีอำนาจในการสั่งล็อกดาวน์ ปิดเมือง ตั้งด่านตรวจวัดไข้สวมหน้ากากอนามัย

Advertisement

Advertisement


3.ทีมระบาดวิทยาที่ระมัดระวังทุกย่างก้าวของประชาชน

  ตัวการสำคัญที่คอยสืบสวนแต่ละเคส ที่ไหนมีความเสี่ยง และตรวจดูทุกสถานที่ทุกพิกัดในประเทศ

รวมถึง ทีมกรมควบคุมโรค ทีมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอีกหลายๆ ฝ่ายที่คอยสนับสนุน


4.ทีมหน้าด่านทางเข้าประเทศที่เสี่ยงติดเชื้อเพื่อประชาชน

  ทีมที่คอยคัดกรองคนไทยที่เดินทางลับจากแต่ละประเทศต่างๆ มายังไทย ซึ่งคัดกรองไปแล้วถึง 6.5 ล้านคน

ตรวจจับเคสเข้าข่ายสอบสวนโรคไปกว่า 4 หมื่นราย และพบผู้ป่วยยืนยันถึง 2.7 พันราย


5.ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นมีนสมองของประเทศ

  อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งที่ยังคงทำงานอยู่และเกษียณอายุแล้ว คอยระดมแนวคิด ระดมสมอง

เพื่อทำให้ประชาชนปลอดภัยและอยู่ดีมีสุขมากที่สุด และคอยสอน อบรม เกี่ยวกับไวรัสนี้ และอัปเดตข้อมูลตลอดทุกวัน

Advertisement

Advertisement

พร้อมเร่งผลิตยา วัคซีน และสร้างแนวคิดใหม่ หากมีการระบาดในระลอกที่ 2


6.ทีมจิตอาสาที่คอยสร้างชีวิตวิถีใหม่

  ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล หมอยาแพนไทย เภสัชกร จนไปถึง ประชาสัมพันธ์ การเงิน แม่บ้าน รปภ.

ที่คอยทำให้ประชาชนเข้าใจชีวิตวิถีใหม่ที่เราไม่เคยพบเคยเห็นเจลแอลกอฮอล์


7.ประชาชนทุกคนที่คอยให้ความร่วมมือ

  สำคัญที่สุดคือประชาชนที่คอยทำตามคำแนะนำของ ศบค. ไม่ว่าจะเป็น การอยู่บ้าน.หยุดเชื้อ.เพื่อชาติ กินร้อน.ช้อนเรา

ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง  1 – 2 เมตร


8.วัฒนธรรมการไหว้ของไทย

  บางคนสงสัยว่าเกี่ยวข้องอะไร แต่จริงๆ แล้ว คือ สิ่งสำคัญเลย เพราะอย่างต่างประเทศจะมีวัฒนธรรมการจับมือ

การจูบ หรือการกอด ซึ่งถือว่าไม่มีการเว้นระยะห่าง แต่การไหว้ของไทยนั้น จะอยู่ห่างกันสักเท่าไรก็สามารถทักทายกันได้

Advertisement

Advertisement


9.ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนที่ไวรัสชนิดนี้กลัว

  ไวรัสโคโรนานี้ไม่ชอบความร้อน แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนหรือฤดูหนาวแล้วก็ควรระวังให้มาก เพราะนอกจากเชื้อโควิด - 19

ยังมีโรคประจำฤดูอย่าง ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก เป็นต้น


10.รถไฟฟ้าไม่ใช่ระบบขนส่งหลักของประเทศ

  ซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆ ที่มักจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่แออัดเป็นอย่างมาก ทำให้มีการแพร่เชื้อได้ง่าย และอาจเป็น

Super Spreader แห่งใหม่ในประเทศก็เป็นได้อยู่บ้าน


ขอขอบคุณรูปภาพ

หน้าปก (โดยนักเขียน) / สวมหน้ากากอนามัย / เจลแอลกอฮอล์ / อยู่บ้าน