หลายคนเคยมีคำถามสงสัยในใจแน่นอนว่าเวลาไปไหน เคยเห็นหรือเคยได้ยินชื่อวัดที่คุ้นหูอยู่ในหลายจังหวัด บางทีคุยกับเพื่อนกว่าจะเข้าใจกันเพราะดันพูดถึงวัดคนละที่ แล้ววัดไหนล่ะที่มีชื่อวัด ซ้ำกันมากที่สุด ลองคิดคำตอบในใจว่าจะตรงกับข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจากรายชื่อวัดที่ขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาให้ชมกัน เชื่อแน่ว่าคำตอบอาจสร้างความประหลาดใจให้กับใครหลายคน ถือเป็นความรู้รอบตัวที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนแน่นอน

วัดศรีบุญเรือง1. วัดศรีบุญเรือง เป็นชื่อวัดที่พบได้มากในประเทศไทย โดยเฉพาะทางแถบจังหวัดภาคอีสานตอนบน ค่อนไปทางภาคเหนือที่เคยเป็นอาณาจักรล้านช้างแต่ละจังหวัดมีชื่อ “วัดศรีบุญเรือง” แทบจะทุกอำเภอ เป็นการรวมคำที่ความหมายดีคือ ศรี = สิริมงคล/ความรุ่งเรือง , บุญเรือง = บุญที่แผ่ไพศาล นำมารวมกันจึงมีความหมายเป็นดั่งบุญอันเป็นสิริมงคลที่แผ่ไพศาลกว้างไกล และมีต้นแบบวัดศรีบุญเรืองที่เป็นวัดสำคัญในดินแดนล้านช้างเมื่อครั้งอดีต คนในสมัยโบราณจึงอัญเชิญชื่อที่เป็นมงคลมาตั้งเป็นชื่อวัดในท้องถิ่นของตน

Advertisement

Advertisement

รายชื่อที่ตั้งวัดศรีบุญเรืองทั้งหมด 178 วัด >>>คลิก<<<

วัดสว่างอารมณ์2. วัดสว่างอารมณ์ เป็นวัดชื่อดังของอำเภอนครชัยศรี แต่วัดนี้เป็นอีกชื่อที่สืบความเก่าแก่มาแต่ครั้งอดีตพบได้ทุกภาคของประเทศ และมากในภาคอีสาน หากสังเกตให้ดีคำว่า “สว่าง” เป็นชื่อที่นิยมใช้เป็นคำนำหน้าในหลายอำเภอเช่น สว่างแดนดิน (สกลนคร) , สว่างวีระวงศ์ (อุบลราชธานี) จนถึง สว่างอารมณ์ ของอุทัยธานี สว่าง ที่มีความหมายว่ากระจ่าง/แจ่ม ถือเป็นอีกคำมงคล เมื่อรวมกับคำว่า อารมณ์ เปรียบได้อีกความหมายคือความเป็น ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นดั่งอารมณ์ความคิดที่ใสกระจ่าง เป็นชื่อวัดอันเป็นสิริมงคลที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต

Advertisement

Advertisement

รายชื่อที่ตั้งวัดสว่างอารมณ์ทั้งหมด 148 วัด >>>คลิก<<<

วัดโพธิ์ชัย3. วัดโพธิ์ชัย อันที่จริงคำว่า โพธิ์ เป็นคำที่มีในชื่อวัดจำนวนมากมายในประเทศ เพราะต้นโพธิ์คือต้นไม้ที่องค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์อันเป็นยอดยิ่งของความเป็นมงคลนี้ อีกนัยหนึ่งของความหมายคือความยั่งยืน เอามารวมกับคำว่า ชัย ที่มาจาก ชัยชนะ จึงถือเป็นคำที่มีความหมายดี นิยมเอาไปใช้ตั้งเป็นชื่อวัดที่พบได้มากมายในประเทศไทย

รายชื่อที่ตั้งวัดโพธิ์ชัยทั้งหมด 125 วัด >>>คลิก<<<

วัดโพธิ์ศรี4. วัดโพธิ์ศรี ต่อเนื่องมาจากวัดโพธิ์ชัย คำว่า ศรี ตามที่กล่าวมาคือความเจริญรุ่งเรือง คู่กับคำว่าโพธิ์จึงเป็นคำที่มีความหมายดีเพราะความเจริญรุ่งเรืองรวมกับความยั่งยืนของต้นโพธิ์ จึงเป็นอีกชื่อที่คนในสมัยโบราณ จนถึงในยุคปัจจุบันนิยมเอาไปตั้งเป็นชื่อวัดจนพบได้มากมาย

Advertisement

Advertisement

รายชื่อที่ตั้งวัดโพธิ์ศรีทั้งหมด 109 วัด >>>คลิก<<<

วัดอัมพวัน5. วัดอัมพวัน เป็นวัดชื่อดังของสิงห์บุรีที่รู้จักกันจากพระธรรมสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อจรัญ และเป็นวัดชื่อดังในอีกหลายจังหวัด สันนิษฐานว่าแพร่หลายมาจากคำว่า อัมพวัน หรือสวนป่าในดินแดนพุทธภูมิ เป็นชื่อมงคลที่วัดเป็นดั่งดินแดนสำคัญในพุทธศาสนา พบชื่อ “วัดอัมพวัน” ได้ทุกภาคของประเทศไทย

รายชื่อที่ตั้งวัดอัมพวันทั้งหมด 103 วัด >>>คลิก<<<

วัดศรีมงคล6. วัดศรีมงคล เป็นชื่อที่พบได้เกือบทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวันออกฉียงเหนือจะพบมากเป็นพิเศษ โดยคำว่า ศรี มีคำที่พ้องเสียงในท้องถิ่นคือ สลี ทางภาคเหนือ และ สี , สะหลี ทางภาคอีสานที่มีความหมายว่า ต้นโพธิ์ นอกจากความที่เป็นชื่อมงคล สันนิษฐานว่าเพี้ยนจากการเรียกต่อ ๆ กันมาจากคำวะ สลี , สะหลี มาเป็นคำว่าศรี แต่ยังเป็นคำที่มีความหมายดี นิยมเอามาตั้งเป็นชื่อวัดที่เราพบได้ทั่วไป

รายชื่อที่ตั้งวัดศรีมงคลทั้งหมด 77 วัด >>>คลิก<<<

วัดชัยมงคล7. วัดชัยมงคล ชัย ที่หมายถึง ชัยชนะ รวมกันแล้วจึงเป็นคำที่หมายถึงชัยชนะเป็นมงคลยิ่ง ในทางพุทธคือชนะกิเลส , ชนะความโกรธ , ชนะความอยากมีอยากได้ในลาภยศ เป็นชื่อวัดที่พบได้ในแถบภาคเหนือ , ภาคกลาง และภาคอีสาน

รายชื่อที่ตั้งวัดชัยมงคลทั้งหมด 69 วัด >>>คลิก<<<

วัดทุ่งสว่าง8.วัดทุ่งสว่าง เช่นเดียวกับวัดสว่างอารมณ์ ที่ในอีสานคำว่า สว่าง พบมากในชื่อตำบล , อำเภอ วัดทุ่งสว่าง เกือบทั้งหมดจึงอยู่ในภาคอีสาน รวมกับคำว่าทุ่งที่หมายถึงที่ราบ เป็นคำว่า ทุ่งสว่าง ในความหมายถึงดินแดนที่ดี และเป็นมงคลสำหรับการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของท้องถิ่น เป็นที่มาของชื่อวัดที่พบได้มากในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

รายชื่อที่ตั้งวัดทุ่งสว่างทั้งหมด 61 วัด >>>คลิก<<<

วัดศรีชมชื่น9. วัดศรีชมชื่น เป็นอีกวัดที่เกือบทั้งหมดอยู่ทางภาคอีสาน คำหลักคือ ชมชื่น ภาคกลางเราอาจจะแปลตรง ๆ ว่า ความชื่นชม แต่ภาษาอีสานชมชื่นหมายถึง  ความสดชื่น , ความรื่นรมย์ รวมกับคำว่าศรีจึงเป็นการสื่อถึงดินแดนที่รุ่งเรืองด้วยความสดชื่นรื่นรมย์ นิยมตั้งเป็นชื่อวัดอันถือเป็นคำมงคล

รายชื่อที่ตั้งวัดศรีชมชื่นทั้งหมด 58 วัด >>>คลิก<<<

วัดสระแก้ว10. วัดสระแก้ว เราคุ้นเคยกันจากชื่อจังหวัดสระแก้ว เป็นคำเรียกบ่อน้ำโบราณที่มักจะอยู่ในเขตเมืองเก่าอันเป็นน้ำมงคล จึงนิยมอัญเชิญชื่อ สระแก้ว มาเป็นชื่อวัด พบได้มากในแถบภาคกลาง , ภาคตะวันออก และภาคอีสาน

รายชื่อที่ตั้งวัดสระแก้วทั้งหมด 56 วัด >>>คลิก<<<

จะตรงกับที่หลายคนคิดไว้ในใจหรือเปล่า แต่ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นการรวบรวมอ้างอิงเฉพาะจากชื่อที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น ถ้ายึดตามคำเรียกของคนในท้องถิ่น และการเพิ่มคำต่อท้าย นอก , ใน , ใหญ่ , น้อย เพื่อให้สามารถระบุวัดชื่อเดียวที่อยู่ใกล้กันได้ จำนวนของชื่อวัดที่เหมือนกันจะมีมากกว่านี้แน่นอน

สามารถติดตามผลงานผู้เขียนได้ที่

เที่ยววัด ไหว้พระ ทำบุญ : PaiTiewWat

TrueID inTrend : creators.trueid.net/@pinyo

และวันหน้ามาติดตามเรื่องราวดี ๆ แบบนี้กันได้อีกครับ 🤗..

เที่ยววัดไหว้พระทำบุญ


ภาพประกอบทั้งหมด : โดยผู้เขียน