การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน ประโยชน์ติดหูจากโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  ถึงแม้การลงทุนจะมีความเสี่ยงแต่การไม่ลงทุนเลยนั้นมีความเสี่ยงยิ่งกว่า  นั้นเป็นเพราะอะไร ? 

เงินเฟ้อ

           เคยสังเกตกันไหมคะ  ว่าเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยวชามละ 20 บาท แต่ปัจจุบันนี้ก๋วยเตี๋ยว ชามละ 40 บาท  เช่น เรามีเงิน 10,000 บาท ในอดีตเราสามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวได้  500  ชาม แต่ในปัจจุบันเราสามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่  250 ชาม เท่านั้น เห็นไหมคะว่าเราซื้อได้น้อยลงทั้งๆที่ใช้เงินเท่าเดิม นั้นเท่ากับว่ามูลค่าของเงินเราลดลง  เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ เงินเฟ้อ นั้นเอง  โดยเฉลี่ยแล้วประเทศไทยมีเงินเฟ้ออยู่ที่ 3% ต่อปี แต่ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเทศไทยอยู่ที่ 0.5 % ต่อปี  นั้นเท่ากับว่า  ถ้าเราฝากเงินไว้กับธนาคารเราจะขาดทุน 2.5 % ต่อปี 

Advertisement

Advertisement

ก๋วยเตี๋ยว

           นอกจากจะมีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อแล้ว การไม่ลงทุนอาจจะทำให้ไม่สามารถเก็บเงินพอเกษียณ ถ้าทุกคนได้วางแผนเกษียณกันแล้วจะเห็นได้ว่าการที่จะเกษียณอายุได้เราจำเป็นต้องเก็บเงินเป็นจำนวนมาก ซึ่งตามความเป็นจริงอาจจะไม่สามารถเก็บเงินได้ตามจำนวนเงินที่ต้องการได้เนื่องจากรายได้ที่จำกัด ถ้าใครยังไม่ได้วางแผนเกษียณสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ " วางแผนเกษียณ ฉบับเด็กจบใหม่ " ได้เลยค่ะ  แต่ถ้าเราลงทุนเงินจะทบต้นไปเรื่อยๆตามระยะเวลาการลงทุน ทำให้จะมีเงินพอในวัยเกษียณได้ง่ายขึ้น แต่การลงทุนก็มีความเสี่ยง แต่ความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ ซึ่งต่างจากความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่เป็นความเสี่ยงที่เป็นระบบไม่สามารถจัดการได้ แต่ความเสี่ยงจากการลงทุนเป็นความเสี่ยงสามารถจัดการได้โดยการกระจายการลงทุน แต่นั้นก็ไม่ใช่ว่าความเสี่ยงจะหมดไป ความเสี่ยงจะมากจะน้อยอยู่ที่การกระจายลงทุนของแต่ละคน แต่ความมีวินัยในการลงทุน และการศึกษาข้อมูลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

Advertisement

Advertisement

เกษียณ

      

            อย่ากลัวความเสี่ยงที่จะลงทุนเพราะการไม่ลงทุนนั้นมีความเสี่ยงมากกว่า 

 

ขอบตุณรูปภาพจาก : pixabay

 ภาพปก / ภาพที่ 1 / ภาพที่ 2 / ภาพที่ 3