ระบบหมู่เลือด คือ การจำแนกหมู่เลือดตามแอนติเจน (โปรตีนหรือไกลโคโปรตีน) ที่อยู่บนผิวของเม็ดเลือดแดง ซึ่งการถ่ายทอดพันธุกรรมของหมู่เลือดจะเป็นไปตามกฎของเมนเดล (Mendelian's Law) โดยพบว่าลักษณะที่แสดงออกนั้นจะได้รับการถ่ายทอดโดยหน่วยพันธุกรรม ซึ่งในแต่ละบุคคลมีโอกาสจะได้สารพันธุกรรมครึ่งหนึ่งจากแม่และอีกครึ่งหนึ่งจากพ่อ ดังนั้นระบบหมู่เลือดหรือพันธุศาสตร์ของหมู่เลือดสามารถนำมาใช้ในการทดสอบความเกี่ยวข้องทางสายเลือดได้ 

DNAในสมัยก่อนที่จะมีการศึกษาระบบหมู่เลือด การรักษาโดยการให้เลือดบางรายประสบผลสำเร็จทางการรักษาอย่างดีเยี่ยมในขณะที่บางรายกลับเกิดปฏิกิริยาภายหลังจากการให้เลือดจนเสียชีวิต จนกระทั่งในปี ค.ศ.1900 Karl Landsteiner ได้ค้นพบระบบ

 • หมู่เลือด A ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มี A แอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดง
 • หมู่เลือด B ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มี B แอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดง

Advertisement

Advertisement

 • หมู่เลือด O ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ไม่มีทั้ง A แอนติเจน และ B แอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดง                                                                       
 • ต่อมาได้มีการค้นพบหมู่เลือด AB ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีทั้ง A แอนติเจน และ B แอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงค้นพบโดย DesCasterllo และ Sturli จึงเรียกรวมว่าระบบหมู่เลือด ABO หมู่เลือดระบบ ABO นับว่ามีความสำคัญในการพิจารณาการเข้ากันได้และการเลือกหมู่เลือดในการให้เลือดต่อผู้ป่วย

  ABOต่อมาในปี ค.ศ.1939 ได้ค้นพบหมู่เลือดอาร์เอช (Rh) โดย Levine และ Stetson จากหญิงตั้งครรภ์ที่ลูกมีการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดงอย่างรุนแรงในทารกและหญิงรายนี้มีปฏิกิริยาการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดงหลังจากได้รับเลือดของสามีตนเอง ซึ่งหมู่เลือดระบบ Rh นับว่ามีความสำคัญอย่างมากรองจากหมู่เลือด ABO 

  Advertisement

  Advertisement

  ในปัจจุบัน Rh positive (+) จะหมายถึงบุคคลที่มี D แอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดง ส่วน Rh negative (-) จะหมายถึงผู้ที่ไม่มี D แอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเป็น Rh positive ส่วนประชากรร้อยละ 0.3 จะเป็น Rh negative ซึ่งหมายความว่า 1,000 รายจะพบ Rh negative เพียง 3 รายเท่านั้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นหมู่เลือด A- , B- , O- และ AB- จึงจัดว่าเป็นหมู่โลหิตหายากทั้งสิ้น

  ABORh


  เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน  App TrueID โหลดเลย ฟรี !

  เครดิตรูปภาพหน้าปก pexels

  เครดิตรูปภาพประกอบที่ 1 unsplash 

  เครดิตรูปภาพประกอบที่ 2 และ 3 โดย นักเขียน