วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าทอพื้นเมือง แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นตลอดจนเป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่า ที่มีการสรรค์สร้าง สืบทอด และพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา การส่งเสริมรณรงค์ให้คนไทยหันมาให้ความสนใจในการนุ่งผ้าไทย ส่วนหนึ่งมีผลพวงมาจากนโยบายของภาครัฐที่พยายามจะกระตุ้นและส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ ตลอดจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านแข่งขัน ด้านการค้า การบริการ และการลงทุน ส่งผลให้เกิดรายได้เข้าชุมชน คิดเป็นเม็ดเงินมูลค่ามากกว่าพันล้านบาทต่อปี รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย  

การส่งเสริมการขาย ผ้าทอพื้นเมือง         ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่ทอมาจากเส้นใยธรรมชาติจำพวกผ้าไหมและผ้าฝ้าย ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ผ้าพื้นเมือง” การแต่งกายสไตล์ท้องถิ่นอีสาน แบบนุ่งผ้าซิ่นห่มสไบ ปัจจุบันถือเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่สังคมอีสาน ซึ่งหากใครได้เดินทางมาเยือนอีสาน มักจะเห็นผู้คน ยังคงนุ่งผ้าท้องถิ่น จนกลายเป็นแฟชั่นและเป็นค่านิยมจนไม่สามารถเลี่ยงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มข้าราชการ กลุ่มลูกค้าระดับประชาชน ตลอดจนกลุ่มคนทั่วไปที่ชื่นชอบการสะสมผ้าทอ และในบางสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้มีการสวมใส่ผ้าไหมและผ้าโสร่งไหมพื้นบ้านไปเรียนหนังสือ สัปดาห์ละหนึ่งวัน 

Advertisement

Advertisement

ความนิยมผ้าทอพื้นเมืองอีสาน ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา         สิ่งทออีสาน มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่ เช่น แต่ละจังหวัดจะมีอัตลักษณ์ลวดลายของผ้าเป็นของตนเอง เช่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จะโดดเด่นด้วยผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไท จังหวัดสกลนครจะโดดเด่นด้วยผ้ายอมคราม อุบลราชธานีจะเด่นในด้านผ้าลายกาบบัว และในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ ก็จะมีผ้าไหมตีนแดง ของจังหวัดบุรีรัมย์ และผ้าไหมโฮล ของจังหวัดสุรินทร์ มีการนำผ้าผืน มาตัดเย็บให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน ตัดเป็นเสื้อ กางเกง หรือนำไปประดิษฐ์เป็นแนวความคิดสร้างสรรค์อื่น ๆ  

Advertisement

Advertisement

การแต่งด้วยผ้าแพรวา สไตล์ผู้ไท          ผ้าพื้นเมืองส่วนใหญ่ มักเป็นผ้าไม่ยืด เนื้อเบา เนื้อผ้าหรู มักนิยมนำมาตัดเป็นเสื้อผ้าหรือชุดออกงาน ออกแนวหวาน ๆ สไตล์ผู้หญิง ร่วมกับแฟชั่นสมัยใหม่ เช่น ชุดเดรส ชุดแซก ชุดทำงาน ชุดไปงานแต่งงาน ชุดออกงาน ชุดราตรี เสื้อเชิ้ต อื่น ๆ เป็นต้น 

แฟชั่นการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองอีสาน การแต่งกายด้วยผ้าไหมแพรวา (ราชินีแห่งไหม)           แต่งแบบไหนให้ดูดีมีสไตล์แบบอีสาน แน่นอนอยู่แล้วว่า การหยิบจับผ้ามาแต่งเป็นเครื่องนุ่งห่ม จำต้องคำนึงถึงประเภทของผ้าว่าเป็นผ้าประเภทไหน เช่น ผ้าไหม หรือ ผ้าฝ้าย และการเลือกใช้โทนสีในการตกแต่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ใส่จะต้องคำนึกถึง ไม่ใช่ใส่เสื้อสีเขียว สวมผ้าถุงสีเหลือง มันก็ไม่สามารถเข้ากันได้ 

Advertisement

Advertisement

ความนิยมผ้าพื้นเมือง ในอีสาน          ปัจจุบัน ค่านิยมของสังคมไทยใน ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภคตามกระแสทางสังคม ส่งผลทำให้ค่านิยมไทยเริ่มเสื่อมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแต่งกายของวัยรุ่นในปัจจุบัน ที่ชอบลอกเลียนแบบการแต่งกายของดารานักแสดง การส่งส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมานิยมผ้าไทย จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับอันลักษณ์ประจำชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองให้คงอยู่เป็นมรดกคู่ท้องถิ่นตลอดไป

ภาพจาก : ทองยศ จำปาบุรี