สถานการณ์โควิดในประเทศพม่า ยังคงมีความน่าเป็นห่วง หลังจากยอดผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ล่าสุดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 หรือ ศบค. รายงานยอดผู้เสียชีวิตในประเทศพม่าเพิ่มขึ้น 32 ราย รวมเป็น 353 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อสะสม 15,525 ราย กำลังรักษา 10,794 ราย ซึ่งป็นตัวเลขที่น่ากังวลมาก โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีชายแดนติดกับประเทศพม่า

วัดอุณหภูมิ         ประเทศไทยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ตามตะเข็บชายแดน ไทย - พม่า  โดยการเข้มงวดเรื่อง  การผ่านแดน จะต้องผ่านตามช่องทางที่ถูกกฎหมายเท่านั้น มีการกักตัวเพื่อคัดกรองเชื้อไวรัส ล่าสุดทางการไทยมีการเพิ่มกำลังพลในคุมเข้มพื้นที่ชายแดน เพิ่มความถี่ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงเพิ่มอุปกรณ์ช่วยป้องกัน เช่น กล้องวงจรปิด รั้วลวดหนาม บินโดรน ไฟส่องสว่าง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

Advertisement

Advertisement

ลวดหนาม                                                                                                                                    
บินโดรน         การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะยังคงอยู่กับโลกเราไปอีกนาน ดังนั้นการที่เราจะอยู่รอดได้ ต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจของ  ทุกฝ่าย ถึงแม้ว่าประเทศไทยเราจะควบคุมสถานการณ์ได้ดี พบผู้ติดเชื้อในประเทศน้อย แต่เราจะชะล่าใจไม่ได้ โดยเฉพาะสถานการณ์ในประเทศพม่า ที่มีชายแดนติดกับไทยเรา สังเกตได้จากการจับผู้ลักลอบเข้าไทยโดยผิดกฏหมายบ่อยครั้งในช่วงนี้  จึงขอให้ประชาชนชาวไทยช่วยกัน   สอดส่องดูแล และแจ้งเบาะแสหากพบการลักลอบข้ามแดน เพื่อช่วยกันลดการแพร่ระบาดของโควิด - 19 และอยู่ร่วมกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisement

Advertisement


 

รูปภาพโดย

ภาพประกอบที่ 1 โดย Anna Shvets จาก Pexels

ภาพประกอบที่ 2 โดย Ketut Subiyanto จาก Pexels

ภาพประกอบที่ 3,4 โดย https://www.facebook.com/naresuantaskforce