แอปพลิเคชัน Derivative COVID-19

                ช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นที่ทราบกันดีว่า  โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ และมีการระบาดทั่วโลก อีกทั้งรัฐบาลประกาศมาตรการการป้องกันต่าง ๆ เพื่อลดการแพร่ระบาด ซึ่งทำให้หลาย ๆ คน อาจมีการใช้ชีวิตประจำที่ไม่เหมือนเดิม เลยอยากแนะนำเรื่องการใช้ แอปพลิเคชัน เพื่อใช้ประโยชน์ใน ยุคโควิดกันคะ

 

app covid 1

 • H4U-COVID19   

              เป็นแอพพลิเคชั่น สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระดับบุคคล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ โรคประจำตัว สถานทพำนัก สถานที่ที่เคยไป เป็นต้น  ไปใช้ประโยชน์ในการบริการดูแลสุขภาพ ระหว่างระบบสถานพยาบาล และผู้ใช้ ผ่านระบบ HIS Gateway ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชน ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้เข้าถึงประวัติการเข้ารับบริการ และข้อมูลสุขภาพของตนเอง ในเวอร์ชั่นนี้จะประกอบด้วยฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้

Advertisement

Advertisement

- ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง COVID-19 ของผู้ใช้งาน

- แบบประเมินสุขภาพแสดงความเสี่ยงของ COVID-19

- ข้อมูลความรู้และข่าวสารด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับ COVID-19 จากกระทรวงสาธารณสุข

**แอปนี้พร้อมให้บริการเฉพาะใน App Store สำหรับ iPhone และ iPad เท่านั้น คะ**

app covid 2

 • Clicknic  

           เป็นแอพพลิเคชั่น ให้บริการปรึกษาแพทย์แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่บริการปรึกษาแพทย์ ผ่าน VDO call รวมถึงบริการฝากซื้อยาและเชื่อมต่อระบบขนส่งยา จากร้านยาชั้นนำกว่า 30 แห่ง พร้อมคำแนะนำโดยเภสัชกร  คุณหมอในเครือข่าย  เป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับการแนะนำเพื่อให้คำปรึกษาผ่านระบบ Online โดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพ ทุกครั้งที่ใช้บริการ

Advertisement

Advertisement

           ขณะนี้ ทาง clicknic ยังได้ร่วมมือกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มจำนวนแพทย์อาสาและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ที่คอยให้บริการในระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการที่มากขึ้น และเพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพให้ผู้ป่วย  

**แอพนี้พร้อมให้บริการ ทั้ง IOS และ Android คะ**

app covid 3

 

 • DDC-Care    *** แอปพลิเคชันนี้สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองและลงทะเบียนผ่านด่านควบคุมโรค หรือโรงพยาบาลเท่านั้น ***

            แอปพลิเคชันสำหรับเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถกรอกข้อมูลสุขภาพ และประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้เป็นรายวัน โดยผู้ใช้แอปพลิชันจะต้องกรอกแบบคัดกรองตนเองรายวัน เป็นระยะเวลา 14 วัน ข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชันจะถูกใช้งานโดยกรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดกรอง เฝ้าระวัง รักษา และควบคุมโรค ข้อมูลที่จัดเก็บจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบที่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ที่ให้ข้อมูลได้

Advertisement

Advertisement

**แอปนี้พร้อมให้บริการ เฉพาะใน Android เท่านั้นคะ**

Clean

 

 • มาตรฐานความสะอาดป้องกัน COVID-19 สำหรับประชาชนทั่วไป 

              ไม่ใช่เป็นแอปพลิเคชัน แต่เป็นเว็ปไซต์ที่สามารถเข้าศึกษาแพลตฟอร์ม ความรู้ และวิธีการต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตในช่วงโควิด ซึ่งสามารถเข้าไปที่  https://stopcovid.anamai.moph.go.th/main  โดยมีแพลตฟอร์ม เกี่ยวกับ

 •  แบบทดสอบความรู้ COVID-19
 • ประเมินตัวเองโรงพยาบาลราชวิถี
 • แผนที่พิกัดสถานประกอบการ
 • ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่อง COVID-19
 • แบบสอบถามต่อมาตรการ COVID-19
 • สถานการณ์ล่าสุด
 • คำแนะนำเมื่อต้องเดินทาง
 • คำแนะนำโรงทาน
 • COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

อย่างไรก็ตามแนะนำให้เข้าไปใช้ และศึกษาดูคะ มีประโยชน์และสามารถศึกษาอ่านเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้คะ

 app covid 5

 •  Traffy Fondue

             เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับรับแจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะจากผู้แจ้ง และ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยผู้แจ้งไม่จำเป็นต้องรู้จักกับเจ้าหน้าที่ หรือทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบปัญหามาก่อน ก็สามารถแจ้งปัญหาได้ ระบบออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน เพียงแค่ผู้แจ้งทำการถ่ายรูปและระบุประเภทของปัญหา ระบบจะทำการแจ้งปัญหาดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่และทีมงานที่รับผิดชอบทันที ในด้านของเจ้าหน้าที่ ระบบจะช่วยคัดแยกประเภทของปัญหาและแจ้งปัญหาต่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบโดยตรง ระบบสามารถให้ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินการและติดตามสถานะของปัญหาได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ระบบนี้ช่วยให้ผู้แจ้งมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชน(คอนโดมิเนียม, นิคมอุตสาหกรรม, หมู่บ้าน) ของตนเอง และยังเปิดโอกาสให้ผู้แจ้งสามารถให้กำลังใจ ติชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย ผู้แจ้งและเจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารและช่วยกันแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน ซึ่งทำให้เกิดความหวงแหน ดูแล รักษา ให้ชุมชน(คอนโดมิเนียม, นิคมอุตสาหกรรม, หมู่บ้าน) มีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น

app covid 6

 •  หมอชนะ/MorChana

              แอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana” เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ และที่สำคัญ คือ ช่วยตัวท่านเอง ในการดูแลและป้องกันตนเองจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยแอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana”    จะเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่แต่ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของท่าน คนรอบข้าง และประชาชน โดยติดตามข้อมูลการติดเชื้อ โอกาสหรือความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จากการให้ข้อมูลของท่านเอง

             เป็นอย่างไรบ้างคะ กับแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ที่แนะนำ เบื่อ ๆ ก็ลองดาวน์โหลดมาทดลองใช้ แอปพลิเคชัน กันคะ อาจเป็นความรู้ และสามารถศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับสุขภาพ ว่ามีแนวทาง วิธีการใช้ชีวิตประจำวัน หรืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้นในยุคโควิด แบบนี้คะ

by : jasmine

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

ขอบคุณภาพปกจาก: https://pixabay.com / ภาพประกอบที่ 1 https://apps.apple.com

ภาพประกอบที่ 2 https://play.google.com / ภาพประกอบที่ 3 https://play.google.com

ภาพประกอบที่ 4 https://stopcovid.anamai.moph.go.th/main / ภาพประกอบที่ 5 https://play.google.com

ภาพประกอบที่ 6 https://play.google.com