ไม้ไผ่สามารถใช้ได้ทุกส่วนตั้งแต่หน่อ ลำต้น ใบ ราก และเยื่อไผ่ ในปัจจุบันเราสามารถนำไม้ไผ่มาจัดสานทำเป็นอาชีพหารายได้ให้แก่ครอบครัวได้ ทั้งยังสามารถปลูกไผ่ไว้ขายลำต้น ปลูกไผ่ไว้กินหน่อ ปลูกไผ่ไว้ทำข้าวหลาม เช่นเดียวกับสวนไผ่บุตรนาค อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา หนึ่งในสวนไผ่แหล่งเรียนรู้การปลูกไผ่ของจังหวัดพังงาครับรูปโดยนักเขียน


สวนไผ่บุตรนาคนั้นมีพื้นที่อยู่ที่ 5 ไร่ เริ่มปลูกในปี 2554 ปัจจุบันไผ่มีประมาณ 100 ชนิด ได้แก่ ไผ่ไร่ ไผ่รวก ไผ่เฮียะ ไผ่ป่า ไผ่ข้าวหลาม ไผ่ซาง ไผ่หก ไผ่เลี้ยง ไผ่ตง ไผ่สีสุก ไผ่ร้อยกอ ไป่ลาย ไผ่งาช้าง ไผ่บงดำ เป็นต้น ซึ่งเป็นสวนไผ่เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไผ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งสวนไผ่บุตรนาคแห่งนี้ยังเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและยังเป็นเกษตรแบบผสมผสานอีกด้วย  ทางสวนไผ่บุตรนาคยังเน้นการปลูกไผ่ข้าวหลามเพื่อเป็นรายได้และเป็นการเสริมสร้างวิถีชีวิตของชาวบ้านในบริเวณนี้อีกด้วย โดยชาวบ้านแถบนี้จะบริโภคข้าวหลามกันเยอะมาก คือบริโภคกันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นกันเลยครับ ทำให้เกิดการปลูกไผ่ข้าวหลามมากถึง 200 กอกันเลยทีเดียวรูปโดยนักเขียน

Advertisement

Advertisement


ทางแหล่งเรียนรู้สวนไผ่บุตรนาคยังสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำข้าวหลามจากไผ่ข้าวหลาม ด้วยเตาประหยัดพลังงาน เป็นเตาที่คิดค้นขึ้นเองของทางสวนไผ่บุตรนาค และยังสร้างเป็นอาชีพการขายข้าวหลามให้กับชุมชนได้อีกด้วยครับ และยังขายพันธุ์ไผ่เพื่อเป็นรายได้ให้แก่แหล่งเรียนรู้สวนไผ่บุตรนาค เพื่อนำเงินที่ได้นี้มามาจุนเจือครอบครัวและพัฒนาสวนไผ่ต่อไปรูปโดยนักเขียน


การปลูกไผ่ในพื้นที่สวนไผ่บุตรนาค มีประโยชน์อย่างมากมหาศาล เช่น เป็นแหล่งออกซิเจนชั้นดี ใบไผ่ที่ร่วงหล่นลงมาก็กลายเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นไผ่ต่อไป ทำให้ดินดี ชุ่มชื้น และยังเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับคนภายในชุมชนอีกด้วยครับ นอกจากนี้ใครที่สนใจอยากเข้ามาชมพันธุ์ไผ่ การปลูกไผ่ การทำข้าวหลาม และศึกษาหาความรู้ก็เดินทางแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมสวน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันก็ได้นะครับรูปโดยนักเขียน

Advertisement

Advertisement


 

ทุกรูปจาก : นักเขียน