จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย นอกจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ขึ้นชื่อแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่หลายคนรู้จักกันดี เช่น น้ำตกกรุงชิง ที่อำเภอนบพิตำ หมู่บ้านคีรีวง ที่อำเภอลานสกา เป็นต้น นอกจากแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรแบบพอเพียงอีกที่หนึ่งคือ บ้านสวนการะเกด

ป้ายวันนี้ผู้เขียนขอนำท่านมาสัมผัสกับบรรยากาศแห่งท้องทุ่ง ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสวนการะเกด ตั้งอยู่ที่ 212 หมู่ที่ 4 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช การเดินทางเริ่มต้นจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช โดยทางรถยนต์ไปตามทางหลวงแผ่นดินสายเพชรเกษม ( ทางหลวง หมายเลข 408 นครศรีธรรมราช-สงขลา ) ผ่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติเข้าสู่อำเภอเชียรใหญ่ประมาณ 35 กิโลเมตรถึงสี่แยกบ่อล้อ แล้วขับตรงไปข้ามสะพานการะเกดอีกราว 10 กิโลเมตร จะเห็นป้ายทางเข้าบ้านสวนการะเกดอยู่ด้านซ้ายมือ

Advertisement

Advertisement

ร้าน                                                       เด็ก ๆ กำลังเล่นบริเวณหน้าร้านขายของที่บ้านสวนการะเกด

เมื่อเลี้ยวรถเข้าไปจอดบริเวณจุดจอดรถก็จะเห็นทัศนียภาพของบ้านสวนการะเกดที่จัดสรรพื้นที่ไว้อย่างลงตัวโดยพื้นที่จะโอบล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียวของสวนปาล์ม ภายในสวนมีสระน้ำขนาดใหญ่รูปตัว U มีร้านขายอาหารเมนูท้องถิ่นและร้านเครื่องดื่มตั้งอยู่ริมน้ำเป็นทิวแถวพร้อมที่นั่งริมน้ำให้นั่งชิว ๆ ในบรรยากาศแบบสบาย ๆ มีอาคารจัดประชุมสัมมนาและห้องพักมีทั้งห้องพักรวม ห้องพักเรือนแถว ห้องพักแปดเหลี่ยมเป็นบ้านหลังเล็ก ๆ สร้างด้วยไม้หลังคามุงจาก และห้องพักกลางสระน้ำ มีร้านกาแฟกลางน้ำที่มองเห็นทัศนียภาพได้ 360 องศาอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

ที่นั่ง                                              ที่นั่งเล่นชิว ๆ บริเวณริมสระน้ำมองเห็นอาคารจัดประชุมสัมมนาด้านหลัง

นา                                    วิวสวย ๆ ในแปลงนาสาธิตด้านหลังจะเห็นห้องพักแปดเหลี่ยมและอาคารประชุมอยู่ไกล ๆ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งนี้ยังมีแปลงนาสาธิตให้เห็นวิถีการทำนาแบบดั้งเดิมของชุมชน นักท่องเที่ยวที่ไปเรียนรู้จะได้เห็นการสาธิตเก็บเกี่ยวข้าวแบบโบราณด้วยแกะ (เครื่องมือเก็บเกี่ยวข้าวของภาคใต้) ทำไว้เป็นเลียง (กำขนาดใหญ่) มีฐานเรียนรู้สำหรับนักเรียนได้ลงมือหว่านข้าว ถอนข้าวขึ้นมาดำนา มีสไลเดอร์โคลนให้นักเรียนได้เล่นสนุกเป็นการผ่อนคลาย มีการสาธิตและให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำขนมพื้นบ้านเช่น ขนมจาก ขนมโค การทำเครื่องจักสานพลาสติก มีวิทยากรนำชมฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ได้ลงมือเก็บไข่สด ๆ จากฟาร์ม มีอุโมงค์ไม้เลื้อยให้เดินชมพืชผักหลากชนิด มีสระน้ำขนาดใหญ่ให้น้อง ๆ นักเรียนสามารถมาปันเรือเป็ดเล่นลอดใต้สะพานที่สร้างข้ามสระดูสวยงามริมสระมีการสาธิตยกยอขนาดยักษ์ให้ชมด้วย นอกจากนั้นภายในเวณแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรแห่งนี้ยังมีรูปปั้นประติมากรรมที่บอกให้รู้เกี่ยวกับวิถีเกษตร เช่น รูปปั้นคนกำลังไถนาและดำนา เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

ยอยักษ์                                                                  ยอขนาดยักษ์ในสระน้ำที่บ้านสวนการะเกด

เรือ                                                                                   เด็กขับเรือเป็ดเล่นในสระปั้น                               

ปั้น                                                           ประติมากรรมรูปปั้นที่บอกเล่าเรื่องราววิถีของชาวนา

บ้านสวนการะเกดเป็นทั้งที่พักที่ให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติผสานกลิ่นไอแบบชนบทและแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรในสมัยอดีตของชุมชน เป็นสถานที่ ๆ ช่วยให้เราได้ศึกษาร่องรอยวิถีการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพของคนภาคใต้ในอดีตได้ชัดเจน นอกจากนั้นยังกิจกรรมหลายอย่างให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการสาธิตทำขนมไทย เป็นต้น นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถแวะมาพักเพื่อสัมผัสกับธรรชาติและเรียนรู้การทำเกษตรโดยมีแปลงนาสาธิตให้ลงมือปฏิบัติและกิจกรรมอื่น ๆ ที่หลากหลายได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าบัตรเข้าชมแต่อย่างใด โดยเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 นาฬิกา แล้วท่านจะประทับใจในแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ไปอีกนานเท่านาน


                                                                            ภาพประกอบทั้งหมดโดยผู้เขียน