ขอขอบคุณเครดิตภาพปก https://www.canva.com/design/DAD2yVNS0fg/J2-P8ZvT6_kr-s8EBAVwXw/edit


การทำธุรกิจเชื่อว่าทุกคนที่ทำธุรกิจมีความหวังที่จะต่อยอดจากกำไรที่ได้จากธุรกิจและส่งผลต่อการขยายธุรกิจไปในอนาคต ซึ่งพบว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถเติบเติบได้อย่างเป็นจำนวนมากและไปได้ไกลด้วยเหตุผลและปัจจัยเพียงไม่กี่ประการ จากประสบการณ์ของการทำธุรกิจที่ผ่านมาซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้เขียนจำเป็นต้องลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้เกิดผลของการดูแลธุรกิจนั้นอย่างต่อเนื่อง วันไหนไม่ไปทำธุรกิจนั้นจะไม่สามารถมีรายได้หรือผลกำไรที่เป็นลักษณะของ passive income ได้เลย

ขอขอบคุณที่มาภาพจาก https://www.pexels.com/th-th/photo/2102416/ขอขอบคุณที่มาภาพจาก https://www.pexels.com/th-th/photo/2102416/


ทำให้ผู้เขียนกำลังมองหาเส้นทางอีกทางเดินที่ทำอะไรก็ได้ด้วยโจทย์ง่าย ๆ เพียงเราไม่ต้องลงมือทำเองแต่เราเพียงมีปัจจัยที่สามารถขยายและเติบโตในธุรกิจนั้นได้เป็นพอซึ่งจะทำให้การเติบโตนั้นไปได้อย่างรวดเร็ว

Advertisement

Advertisement


- ธุรกิจที่คนอื่นสามารถช่วยทำกิจการได้ : ธุรกิจอะไรก็ตามที่มีปัจจัยผู้ช่วยคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ที่เป็นใครก็ตามที่เราไว้ใจ สามารถทำแทนในวันที่เราไม่สามารถทำกิจการได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลกำไรและการขยายธุรกิจ

ขอขอบคุณที่มาภาพจาก https://www.pexels.com/th-th/photo/3184431/ขอขอบคุณที่มาภาพจาก https://www.pexels.com/th-th/photo/3184431/


- ธุรกิจที่สามารถทำที่ไหนก็ได้ :  หนึ่งแนวคิดที่ผมมองเห็นคือ การทำธุรกิจในบางครั้งเราสามารถเลือกที่จะทำที่ได้ก็ได้เพื่อให้เราได้ income เพราะในบางครั้งและบางเวลาที่เราจำเป็นต้องออกเดินทางไปไหนสักที่ของการดำเนินไปของชีวิตแต่บางทีก็จำเป็นที่ต้องไปและทำงานไปพร้อมกัน ดังนั้นถ้าธุรกิจนั้นไม่สามารถดำเนินได้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะทำให้ธุรกิจในเวลานั้นไม่สามารถดำเนินไปได้

Advertisement

Advertisement

ขอขอบคุณที่มาภาพจาก https://www.pexels.com/th-th/photo/3206078/ ขอขอบคุณที่มาภาพจาก https://www.pexels.com/th-th/photo/3206078/


- ธุรกิจที่ขยายกิจการได้รวดเร็ว :วันที่ธุรกิจพร้อมจะขายาตัว สิ่งหนึ่งที่สนับสนุนธุรกิจนอกเหนือจากปัจจัยด้านทุนนั่นคือกำลังคนที่ไว้ใจได้และสามารถทำไปได้พร้อมกับเราที่เป็นเจ้าของกิจการที่สามารถควบคุมปัจจัยเหล่านั้นได้ ซึ่งจะทำให้สาขาของการขยายกิจการเพิ่มขึ้นอย่างคงที่และมั่นคงอย่างมีพลัง ขณะที่เราเหนื่อยกำลังลดลงซึ่งเดินทางไปพร้อมกับการเหนื่อยพลังทางด้านความคิดมากขึ้นเท่านั้นเอง

ขอขอบคุณที่มาภาพจาก https://www.pexels.com/th-th/photo/937481/ขอขอบคุณที่มาภาพจาก https://www.pexels.com/th-th/photo/937481/


ดังนั้นจะเห็นว่าหากต้องการเริ่มต้นธุรกิจใดก็ตามในยุคแห่ง digital และการแข่งขันในเวลานี้นั้นนอกจากประเด็นเรื่องของธุรกิจที่จะเปิด กลุ่มเป้าหมายและเงินทุน ก็จะมีประเด็นของการเติบโตจากธุรกิจและการดำเนินไปแบบ passive income อย่างแท้จริงนั้นตอบสนองความต้องการของเราหรือไม่ ถ้ายังไม่ตอบคำถามตามโจทย์ที่ต้องการเราจะวางแผนและมองหาแนวคิดอย่างไร

Advertisement

Advertisement

. . . ต่อไป ด้วยความปรารถนาดี