แก้ปัญหาโทร. Line ไม่ชัด

ปัจจุบันนี้เมื่อเราอยากจะสนทนากับเพื่อน ๆ ครอบครัวหรือคนที่ทำงาน เราก็มักจะเลือกกดโทร.จากแอปพลิชั่น Line มากกว่าการโทร.จากโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากการโทร.จากแอปพลิเคชั่น Line ไม่เสียค่าโทร.คิดเป็นนาทีเหมือนกับการโทร.จากโทรศัพท์มือถือ

ถึงแม้ว่าการโทร.จากแอปพลิเคชั่นจะดูมีข้อดีเพียงใด ทว่าก็ยังมีปัญหาหนึ่งที่ทุกท่านอาจเคยประสบ นั่นก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของเสียงในการสนทนาที่อาจไม่ชัด ติดขัดบ้างในขณะสนทนา ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นเท่าที่ควร ซึ่งก็มีสาเหตุสำคัญ 2 ประการได้แก่ คุณภาพของ Internet ที่เราเชื่อมต่อ หากประสบปัญหาอันเนื่องมาจาก Internet ก็อาจต้องติดต่อประสานงานกับทางเครือข่ายที่เราใช้บริการ และอีกประการหนึ่งก็คือปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือมีปัญหาและส่งผลต่อการใช้งาน และความขัดข้องทางเทคนิคในแอปพลิเคชั่น Line ก็อาจเป็นเพราะเวอร์ชั่นที่เราใช้อาจไม่ใช่เวอร์ชั่นล่าสุด การทำงานในแอปพลิคชั่นติดขัด ซึ่งวันนี้พร่างพิชญ์ก็มีวิธีทดสอบคุณภาพเสียงที่เกิดจากสาเหตุปัญหาความขัดข้องทางเทคนิคในแอปพลิเคชั่น Line มาฝากทุก ๆ ท่านกันนะคะ โดยมีขั้นตอนการทดสอบง่าย ๆ สี่ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

Advertisement

Advertisement

  • ขั้นตอนที่หนึ่ง กดที่ปุ่มตั้งค่าในแอปพลิเคชั่น Line ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับฟันเฟือง จะอยู่บริเวณมุมบนขวาสุดของหน้าต่างแอปพลิเคชั่น

ตรวจสอบ


  • ขั้นตอนที่สอง หลังจากที่กดตั้งค่าแล้ว ก็จะปรากฏหน้าต่างมาให้เราได้เลือกว่าต้องการที่จะตั้งค่าในด้านใด ในที่นี้ให้เรากดที่คำว่า โทร  

ตรวจสอบ


  • ขั้นตอนที่สาม กดปุ่มตกลงเพื่ออนุญาตให้แอปลิเคชั่นไลน์ได้ทดสอบคุณภาพของการโทร. โดยผลการทดสอบนั้นจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแอปพลิเคชั่นให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น ไม่ได้ใช้ไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นค่ะ

Advertisement

Advertisement

ตรวจสอบ


  • ขั้นตอนที่สี่ หลังจากกดตกลงก็จะมีเสียงสัญญาณครั้งที่หนึ่งดังขึ้น หลังได้ยินเสียงสัญญาณ 10 วินาที จะเป็นการบันทึกเสียงเพื่อทดสอบคุณภาพของแอปพลิเคชั่น อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนหรือลำโพงโทรศัพท์มือถือของท่าน โดยท่านจะได้ยินเสียงของตนเองหลังจากเสียงสัญญาณครั้งที่สองดังขึ้น

ทดสอบ


 เครดิตภาพจากแอปพลิเคชั่น Line

สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพเสียงในการโทร.จากแอปพลิเคชั่นไลน์ ก็ขอแนะนำให้ลองกดโทรทดสอบดูนะคะ เพราะหากเกิดปัญหาที่มาจากแอปพลิเคชั่น ทางแอปพลิเคชั่นจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาแก้ไข ให้เราสามารถใช้งานได้อย่างไม่ติดขัดค่ะ