แกนนำพัฒนาเยาวชนจากอสม.สู่ชุมชน

 

          ในช่วงสายของวันที่ผู้เขียนซึ่งเป็นนิสิตแพทย์ได้ลงพื้นที่ในรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (Family medicine) ซึ่งเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มีการออกเยี่ยมบ้านหรือลงชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ พี่พยาบาลได้พาผู้เขียนไปยังบ้านพี่อสม.คนหนึ่งซึ่งเป็นแกนนำพัฒนาเยาวชนและชุมชนในจังหวัดแห่งหนึ่งของประเทศไทย พี่อสม.เล่าให้ฟังว่าได้ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพรวมถึงพัฒนาสังคมมากมายไม่ว่าจะเป็นเข้าไปให้ความรู้ในโรงเรียน ให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพโดยการวาดรูประบายสีภาพรณรงค์บนกระเป๋าผ้า ร่วมทำแปลงปลูกผักแจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตรแก่ชาวบ้าน

ลงพื้นที่รูปภาพโดยผู้เขียน

          ผู้เขียนรู้สึกทึ่งและชื่นชมในทุก ๆ โครงการที่อสม.คนนี้ได้จัดขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเด็กหลายคนต้นทุนไม่เท่ากันโดยบางคนอยู่ในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงหรือติดยาเสพติด การเข้าถึงเด็กพาเด็กมาทำกิจกรรมที่มีประโยชน์และให้เรียนรู้ที่จะรักหรือเห็นคุณค่าในตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะนำเด็กไปสู่อนาคตที่ดี ข้าพเจ้าฟังพี่อสม.เล่าถึงกิจกรรมที่จัดด้วยความสนใจและบอกกับพี่อสม.ว่าหากมีเวลาว่างเมื่อใดจะมาร่วมกิจกรรมด้วย ท้ายที่สุดเมื่อได้ลองถอยความคิดออกมาจากเหตุการณ์แล้วหันมามองเพื่อบอกเล่าถึงสิ่งที่อยู่ภายในใจตนเองพบว่าผู้เขียนเชื่อว่าแม้แต่ละคนจะมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกันทว่าหากพบเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือมีผู้มีจิตสาธารณะเข้ามาค้ำจุนให้ความอบอุ่นรวมถึงได้รับความรักความเมตตาแล้วนั้น... เด็ก ๆ จะต้องเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้อย่างแน่นอน

Advertisement

Advertisement

ภาพวาด“ในอากาศที่หนาวเย็นยังมีแสงอาทิตย์ให้แสงสว่างประหนึ่งพี่อสม.คนนี้ที่นำความรักความอบอุ่นมามอบให้แก่เยาวชนในชุมชน“

Advertisement

Advertisement

รูปศิลปะโดยผู้เขียน 

          มุมมองอื่น ๆ ที่ผู้เขียนมองเห็นคือเด็ก ๆ เหล่านี้แม้จะอยู่ในสังคมที่ติดยาเสพติดหรือเคยติดมาก็ตามแต่พร้อมกลับใจเมื่อได้รักในตนเอง ทุกคนพร้อมที่จะเปิดใจรับการเรียนรู้และทำกิจกรรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เด็ก ๆ เพียงแค่ปรารถนาสิ่งที่สามารถยึดเหนี่ยวได้ซึ่งในที่นี้คือ “การเห็นคุณค่าในตนเอง” ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ได้ร่วมปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้เขียนได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างผ่านเหตุการณ์นี้และยึดพี่อสม.คนนี้เป็นแบบอย่างเพื่อการพัฒนาและดูแลสังคมรวมถึงโอบอุ้มเด็กและเยาวชนให้เขาเห็นคุณค่าในตนเองจนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
ภาพวาด

 “ท้องฟ้าทอแสงสดใสดังเด็กน้อยที่ค่อย ๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี รักและเห็นคุณค่าในตนเอง”

Advertisement

Advertisement

รูปศิลปะโดยผู้เขียน

 

รูปภาพและบทความ : Ploynanew (ผู้เขียน)