สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนักอ่านทุกคน มากันอีกแล้วนะครับ วันนี้เราจะยังอยู่ใน ASEAN ดินแดนความหลากหลายบนแผ่นดินที่ได้ชื่ิอว่าเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ไม่มีใครไม่รู้จักประเทศที่มีสัญลักษณ์ Merlion สิงคโปร์นั่นเอง

วันนี้ผู้เขียนมาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆที่ผู้อ่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังจากสื่อต่างๆมาบ้างแล้ว

ภาษาของประเทศนี้มีเสน่ห์และความพิเศษกว่าประเทศอื่นๆใน ASEAN นั่นก็คือภาษาที่มีการหยิบยืมผสมปะปนกับภาษาท้องถิ่นจนเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับชาวสิงคโปร์ ที่รู้จักกันในชื่อ ภาษา Singlish คือ คำว่า Singaporean และ English กลายเป็นภาษาอังกฤษแบบสิงคโปร์นั่นเองครับ

Singaporeมาเรียนรู้ภาษาทางการของประเทศนี้กันก่อนเลย ภาษาของชาวสิงคโปร์มี 4 ภาษา ได้แก่

1.ภาษาอังกฤษที่มีคนใช้มากที่สุด

2.ภาษาจีนเป็นภาษาของคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ

Advertisement

Advertisement

3.ภาษาทมิฬคือภาษาของชาวทมิฬอินเดีย และสุดท้าย

4.ภาษามลายูซึ่งเป็นคนกลุ่มดั้งเดิมก่อนจะมาเป็นสิงคโปร์ปัจจุบัน

ภาษา Singlish เป็นสำเนียงการพูดที่มีการผสมระหว่างภาษาจีนกลางหรือจีนแมนดารินกับภาษามลายู ตามหลักแล้วภาษานี้จะไม่ได้ใช้แบบตรงตามไวยากรณ์ นักท่องเที่ยวอย่างเราคงไม่ต้องมาผวงเรื่องไวยากรณ์ให้มากมายหรอกนะครับ แต่มันก็อาจจะสับสนในประโยคที่เขาใช้บ้าง เพราะอาจไม่คุ้นภาษาอังกฤษแบบคนสิงคโปร์

Singaporeมีคำบางคำที่เป็นความพิเศษอีกอย่างนั่นคือคำว่า "สามารถ" หรือ "Can" ในภาษาอังกฤษ ชาวสิงคโปร์จะพูดว่า Can lah (แคนละห์) ซึ่งคำว่า Lah เป็นคำเน้นประโยคในภาษามลายู

แต่คำว่า Can ก็ยังมีใช้หลากหลาย มีการผสมภาษาจีนฮกเกี้ยนอีกด้วย เช่น

Can lah = ได้ครับ/ค่ะ, ได้อยู่แล้ว
Can leh = ได้ครับ/ค่ะ, ได้แน่นอน
Can lor = ฉันก็คิดเช่นนั้น

Advertisement

Advertisement

Can hah? = ได้แน่หรอ?
Can meh = คุณแน่ใจหรอว่าได้?
Can bo = ได้ไหม?
Can can = ได้แน่นอนอยู่แล้ว
Can liao = ได้แล้ว

Singapore> คนมลายูในสิงคโปร์เหมือนกับคนมาเลเซียทั่วไปที่ใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร

> ภาษาจีนกลางพูดในกลุ่มชาวจีน แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีการใช้ภาษาอังกฤษปะปนกันอยู่

> ส่วนภาษาทมิฬพูดในกลุ่มชาวทมิฬอินเดียที่มีเอกลักษณ์ความเป็นอินเดียสูง

ความเป็นสิงคโปร์ที่มีเชื้อชาติหลากหลาย มีการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว จนสร้างเอกลักษณ์ด้านภาษาของชาติที่เป็นที่รู้จักว่า Singlish เป็นภาษาของชาติสิงคโปร์ไปแล้ว และสร้างความเจริญร่วมกันระหว่างคนในชาติ ตามชื่อเพลงชาติของสิงคโปร์ที่เป็นภาษามลายูว่า "Majulah Singapura" สิงคโปร์จงเจริญ"

 

Cover Image by : https://www.pexels.com/th-th/photo/1561863/

Advertisement

Advertisement

All pictures : Picture 1, Picture 2, Picture 3

Learn more on Blockdit & Writer's Website : blockdit.com, Yas-general knowledge.com