การถ่ายภาพจัดได้ว่าเป็นงานศิลปะที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยคือ กล้องถ่ายรูป ซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีกล้องถ่ายรูปมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก ที่เห็นได้ชัดคือ จากการถ่ายรูปด้วยฟิล์มขาวดำเป็นฟิล์มสี และเปลี่ยนจากการถ่ายรูปบันทึกภาพด้วยฟิล์มมาเป็นการถ่ายรูปและบันทึกภาพด้วยระบบดิจิตอล หลังจากที่เปลี่ยนระบบทุกอย่างของการถ่ายรูปด้วยระบบดิจิตอลแล้ว กล้องถ่ายรูปและเลนส์ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทำให้ผลผลิตภาพถ่ายสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของคนถ่ายภาพ

แนวสะพานกำหนดแนวสะพานเป็นเส้นนำสายตา

           ไม่ว่าเทคโนโลยีการถ่ายภาพจะพัฒนาไปไกลมากแค่ไหน แต่การสร้างสรรค์ผลงานก็ยังต้องพึ่งบุคคลอยู่ทุกช่วงของการถ่ายภาพ เพราะความคิดที่สร้างสรรค์ของมนุษย์เป็นตัวสร้างผลงานทางศิลปะให้ออกมาเป็นรูปธรรม สิ่งหนึ่งที่การถ่ายภาพไม่สามารถใช้โหมดอัตโนมัติได้คือ การจัดองค์ประกอบภาพ การถ่ายภาพทุกครั้งจะต้องมีการจัดองค์ประกอบภาพให้ทุกอย่างดูลงตัวก่อนกดชัตเตอร์ ซึ่งการจัดองประกอบภาพจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับแนวทางหรือการรับงานผู้ถ่ายภาพและที่สำคัญไม่มีกฎที่ตายตัวในการจัดองค์ประกองภาพของแต่ละแนวทางการถ่ายภาพ

Advertisement

Advertisement

สถานีรถไฟภาพนี้ใช้ความยาวของหลังคาและช่องรางรถไฟกำหนดเป็นเส้นนำสายตา

            การจัดองประกอบภาพรูปแบบหนึ่งที่จะมาอธิบายในบทความนี้คือ การจัดองค์ประกอบภาพแบบมีเส้นนำสายตา การถ่ายภาพในลักษณะนี้จะเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่คนที่ชอบถ่ายภาพ วิวทิวทัศน์หรือแลนด์สเคป และคนที่ชอบถ่ายภาพแนวสตรีท เพราะการกำหนดจุดเส้นนำสายตาจะทำให้ภาพดูมีมิติเชิงลึกของภาพ และทำให้ส่วนขอบที่อยู่ใกล้ตาดูกว้างขึ้น ที่สำคัญช่วยเพิ่มระยะชัดลึกหรือทำให้เกิดความชัดในความลึกของภาพโดยไม่ต้องปรับรูรับแสงให้แคบลงไปอีกเพราะจะทำให้ภาพมืดลง

Advertisement

Advertisement

            แนวการการจัดองค์ประกอบเส้นนำสายตาเพื่อจะให้ภาพที่ถ่ายออกมาเกิดมีมิติด้านลึกมากขึ้นไม่ใช้เรื่องยาก เพียงแค่หาวัตถุงหรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สามารถกำหนดเป็นเส้นอย่างเช่น แนวถนน แนวทางเท้า แนวสะพาน แนวเสาไฟฟ้า แนวคันนา เป็นต้น จากนั้นจัดองค์ประกอบภาพ หรือวางวัตถุไปในแนวที่ต้องการและเหมาะสมแล้วกดชัตเตอร์ ภาพที่ออกมาจะได้แนวเส้นของวัตถุที่กำหนดไว้ ยาวไปถึงจุดที่เราโฟกัส (เส้นนำสายตาโดยมากไม่ใช่จุดที่เราโฟกัส) ซึ่งจะทำให้เกิดมิติของภาพในด้านลึก เพียงเท่านี้เราก็ได้ภาพที่ดูมีมิติออกมาเพื่อให้ประโยชน์ได้

เสาไฟฟ้าแรงสูงเสาไฟฟ้าสามารถกำหนดเป็นเส้นนำสายตาได้ แสดงมิติของความสูง

Advertisement

Advertisement

            ภาพถ่ายที่มีเส้นนำสายตาเป็นองประกอบนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่น การโฆษณาแหล่งท่องเที่ยว ภาพถ่ายประกอบฉาก ในกรณีถ้ามีการเผื่อพื้นที่ในภาพก็สามารถเขียนบทความแทรกในภาพได้ เป็นต้น

สะพานเส้นนำสายตาแนวสะพานมุมเฉียง ไม่จำเป็นต้องกำหนดเส้นนำสายตาไว้ตรงกลางภาพเสมอไป

            เส้นนำสายตาอาจไม่ใช่คำตอบทุกอย่างของการถ่ายภาพ แต่ก็สามารถดึงมิติและความน่าสนใจของภาพได้ ทั้งนี้องค์ประกอบอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการถ่ายภาพก็สำคัญไม่น้อยเหมือนกัน โดยเฉพาะการเพิ่มสีให้กับภาพก็สร้างจุดสนใจด้านอารมณ์ของผู้เห็นภาพก็ไม่น้อย ลองนำไปทดลองใช้ดูนะครับ

 

ภาพถ่ายโดย พงศธร อิ่มอุดม ผู้เขียนบทความ