เล็บสวยด้วยมือเรา เริ่มต้นดูแลเล็บได้ด้วยตัวเอง

 • เล็บสุขภาพดี เกิดได้อย่างไร

      ไม่ใช่ไม่ทำงานหรือหลีกเลี่ยงงานมือเปียกเท้าเปียกและไม่ใช่เพราะผลิตภัณฑ์บำรุงเพียงอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นได้จากการกินอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ พร้อมกับการดูแลและการตัดเล็บอย่างถูกวิธี
เล็บสุขภาพดีเพราะกินอาหารครบ 5 หมู่ และตัดเล็บอย่างถูกวิธี

 • ดูแลสุขภาพเล็บอย่างไร

      การดูแลสุขภาพเล็บ เช่นเดียวกับการดูแลสุขภาพส่วนอื่นของร่างกายที่ต้องตั้งใจ ใส่ใจอย่างถูกวิธี นอกจากการกินอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งอาหารเสริมแล้ว มีหลักการสำคัญ 2 ประการใหญ่ ๆ ดังนี้

 • 1. ความสะอาด

      การรักษาความสะอาดเล็บเป็นประจำ โดยหมั่นตรวจสอบว่าไม่มีคราบสกปรกสะสม ต้องไม่มีขี้เล็บอยู่เลย เป็นการดูแลตนเองขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมบุคลิกให้ดูสะอาดตาน่ามอง รวมถึงการไม่ตัดเล็บในที่สาธารณะเพราะเศษเล็บสร้างความสกปรกและเสียงที่เกิดจากการตัดเล็บรบกวนผู้อื่นได้

Advertisement

Advertisement

 •       1.1 ล้างมือและเล็บอย่างถูกวิธี ทำความสะอาดสม่ำเสมอเพื่อขจัดคราบเหงื่อไคลอันเป็นที่อยู่ของเชื้อโรค หลายคนติดเชื้อเพราะไม่รักษาความสะอาดเพียงพอ หากเกิดเป็นเชื้อราในเล็บอาจทำลายเนื้อเล็บอย่างมิอาจฟื้นฟู อุปกรณ์ดูแลเล็บเป็นของใช้ส่วนตัวพึงรักษาความสะอาด จัดเก็บในกล่องเพื่อความเรียบร้อยและสะดวกใช้
 • กล่องเก็บกรรไกรตัดเล็บและตะไบเล็บ
 •       1.2 การทำงานอย่างหนัก ไม่ได้หมายความว่าสภาพมือและเล็บจะต้องทรุดโทรม ทุกคนสามารถดูแลได้ด้วยตนเอง เช่น การนวดอย่างถูกต้องช่วยลดเส้นปูดนูนบนหลังมือได้บ้าง บางกิจกรรมอาจสวมถุงมือเพื่อป้องกันการระคายเคืองจากสารเคมี บางกิจกรรมอาจไม่สะดวกสวมถุงมือก็ดูแลภายหลังมือเปียกและทำความสะอาดดีแล้ว เช็ดให้แห้งทุกครั้ง ไม่แคะ แกะ เกาสิ่งใด ๆ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด ทางที่ดีควรป้องกันตามที่แนะนำข้างต้น

Advertisement

Advertisement

 •  
 • 2. การตัดเล็บ
 •       บางคนไว้เล็บสั้น บางคนไว้เล็บยาว สำคัญที่รักษาความสะอาด หากเล็บยาวมากก็ควรระมัดระวังไม่ให้ไปกระทบถูกตัวผู้อื่นให้เป็นที่ขัดเคืองกัน

  •       2.1 เลือกอุปกรณ์ตัดเล็บที่เหมาะสม ได้แก่ กรรไกรตัดเล็บ ตะไบเล็บ มีหลากหลายขนาด หลายแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานที่แตกต่างกัน
  •       ควรมีกรรไกรตัดเล็บเท้าแยกต่างหาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเล็บส่วนหัวแม่เท้าซึ่งมีความหนามากกว่าเล็บอื่น โดยส่วนมากกรรไกรตัดเล็บเท้าที่สามารถตัดเล็บหัวแม่เท้าได้โดยง่ายจะมีขนาดใหญ่กว่ากรรไกรตัดเล็บมือ

  กรรไกรตัดเล็บเท้ามีขนาดใหญ่กว่า      ลักษณะหัวกรรไกรตัดเล็บมีหลายรูปแบบ
  หัวกรรไกรตัดเล็บชนิดเว้า      หัวกรรไกรตัดเล็บชนิดเว้าเป็นที่แพร่หลายแต่อาจไม่สะดวกบางกรณีที่ต้องการตัดเล็บบริเวณกึ่งกลาง

  Advertisement

  Advertisement

  หัวกรรไกรตัดเล็บชนิดนูน      หัวกรรไกรตัดเล็บชนิดนูน หัวกรรไกรตัดเล็บชนิดนี้เหมาะแก่การตัดเล็บทุกบริเวณ ช่วยคะเนระยะตัดได้ง่ายขึ้น พึงเลือกกรรไกรตัดเล็บที่มีคุณภาพ คม และทุ่นแรงเพื่อลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดจากการตัดเล็บ

  •       2.2 ไม่ตัดเล็บออกไปมากเกิน เพราะเนื้อบริเวณปลายนิ้วจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง การตัดเล็บออกไปมากหรือกินพื้นที่ถึงบริเวณเนื้อส่วนที่อยู่ใต้ชั้นเล็บอาจส่งผลต่อสุขภาพเล็บโดยรวม ที่พบมากคือปัญหาเล็บขบ ปลายเล็บที่ยาวขึ้นจิกลงไปในเนื้อ เพราะการตัดเล็บผิดวิธี

  ไม่ตัดเล็บออกไปมากเกิน     ใช้ตะไบเล็บเท่าที่จำเป็นและใช้ขณะเล็บแห้งสนิทเท่านั้น โดยขัดเล็บไปทางหนึ่งให้สุดค่อยขยับกลับมาอีกทาง ไม่ใช่ขยับไปมาสั้น ๆ นอกจากเสียเวลานานกว่าอาจทำให้เล็บฉีกง่ายอีกด้วย
  ตะไบเล็บชนิดต่าง ๆ     ตะไบเล็บมีหลายชนิด สามารถเลือกได้ เพราะแต่ละชนิดให้สัมผัสที่แตกต่างกัน ส่วนตัวข้าพเจ้าใช้สลับกันไป

  ภาพประกอบทั้งหมดโดย Tongluay/ต้นกล้วย