ในปัจจุบันโลกของเราได้ประสบปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งมีต้นเหตุหลักมาจากภาวะเรือนกระจกโดยเกิดมาจากน้ำมือมนุษย์เองเป็นส่วนใหญ่ มนุษย์เราจึงควรตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ไม่เช่นนั้นโลกของเราจะแย่ลงและสุดท้ายก็กลับมาส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างพวกเราเอง อย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น พวกเขาได้ตระหนักถึงปัญหาที่ตามมาและได้หาทางแก้ไขหลายๆทาง เช่น การใช้พลังงานสะอาด การรีไซเคิลขยะ การลดมลพิษทางอากาศ และยังคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อลดมลพิษและของเสียที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีนั้นๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราควรสนับสนุนและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อเราเพียงคนเดียวแต่เป็นที่ส่งผลต่อทุกๆคนที่อาศัยอยู่บนโลกอีกด้วย

มลพิษทางอากาศ                                                     

Advertisement

Advertisement

          จากการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดมลพิษนำสู้การผลิตเรือขนส่งยักษ์รักโลก Oceanbrid เรือขนาดยักษ์ที่แล่นได้ด้วยพลังงานลมจากบริษัท Wallenius Marineเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเรือขนส่งโดยใช้พลังงานลมเป็นหลักซึ่งเรือขนสินค้าทั่วไปยังใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากออกมาที่สร้างผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยตัวเรือขนส่งมีความยาว 200 เมตร กว้าง 40 เมตร และสูง 100 เมตร ขับเคลื่อนด้วยพลังงานลมเป็นหลักซึ่งใช้เทคโนโลยีในการดักลมที่ปีก 5 ใบที่อยู่บริเวณกลางลำเรือตลอดหัวเรือจรดท้ายเรือโดยปีกเรือมีความสูงถึง 80 เมตร และสามารถบรรทุกรถยนต์ได้มากถึง 7000 คันอีกด้วย โดยเรือมีต้นแบบมาจากเรือสำเภาในสมัยก่อนที่ใช้พลังงานลมในการแล่นเรือเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบความเร็วกับเรือขนส่งทั่วไปที่ใช้เครื่องยนต์นั้นยังช้ากว่ามาก แต่มีข้อดีที่ต้นทุนต่ำกว่าและลดภาวะโลกร้อนได้

Advertisement

Advertisement

เรือสำเภา

เรือขนส่ง          เนื่องจากในปัจจุบันภาวะเรือนกระจกเป็นเรื่องที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างมาก ในการขนส่งรูปแบบต่างๆนั้นต้องตระหนักถึงความยั่งยืน การนำพลังงานสะอาดมาใช้เพื่อลดมลพิษและก๊าซเรือนจก ซึ่งลมเป็นพลังงานที่น่าใจอย่างมากที่สุดในการขนส่งทางทะเล นี้จึงเป็นเหตุสำคัญในการผลิตเรือยักษ์รักโลก Oeanbrid ขึ้นมาโดยใช้พลังงานลมในการขับเคลื่อน

พลังงานลม


          ขอบคุณแหล่งที่มาของรูปภาพปกโดยนักเขียน / ภาพประกอบที่ 1 / ภาพประกอบที่ 2 / ภาพประกอบที่ 3 / ภาพประกอบที่ 4