ยุคสมัยของดนตรีสากล

     ดนตรีสากลมีการกำเนิดขึ้นมาช้านานเริ่มตั้งแต่การนำดนตรีมาใช้ในการบวงสรวงบูชาเทพเจ้า ต่อมาพัฒนาทางด้านดนตรีขึ้นโดยการเป่าใบไม้ เป้าเขาสัตว์ ดีดเถาวัลย์ดีดคันธนู ทำให้เกิดเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีด สี ตี และเป่า แบ่งออกเป็น 7 ยุคดังนี้

1. ยุคกลาง
มีการปรับปรุงเพลงที่ใช้ร้องทางศาสนาโดยจัดแนวร้องเพิ่มขึ้นอีกแนวหนึ่ง เพิ่มความหนักแน่นในการร้องและเพิ่มความไพเราะให้กับทำนองเพลง เป็นการเริ่มการร้องเพลงแบบภาษาเสียง 2 แนว มีลักษณะดังนี้

2. ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา
เราศตวรรษที่16 ยุโรปฟื้นตัวจากสภาวะเศรษฐกิจประชาชนหันมาใส่ใจศิลปะและดนตรีมากขึ้น มีการร้องแบบประสานเสียงสมบูรณ์ขึ้นและนิยมร้องเพลงสวด

โน้ตเพลง

3. ยุคบาโรก
ยุคบาโรกคศ 1,600 ถึง 1750 คำว่าบาโรกเป็นคำที่ใช้กับศิลปะทุกแขนงหมายถึงลักษณะที่สง่างามลักษณะเช่นนี้เริ่มต้นที่ประเทศอิตาลีและแพร่หลายไปทั่วยุโรปดนตรียุคบาโรกเริ่มต้นในปลายศตวรรษที่ 16 จนถึงศตวรรษที่ 18 ประมาณ 150 ปีเป็นเวลาที่ยาวนานจึงมีการดนตรีที่มีพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาซึ่งแตกต่างกว่ายุคอื่นมากทางด้าเครื่องดนตรี คีตกวี และคีตลักษณ์

Advertisement

Advertisement

4. ยุคโรโคโค
ปลายศตวรรษที่ 17 เป็นยุคที่ศิลปะทุกอย่างมีความงดงามหรูหราเป็นสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และ 15 ของฝรั่งเศส บทเพลงที่ใช้เรียกบทเพลงโลโค่หมายถึงดนตรีในแบบของ ซี.พี.อี.บาค นักประพันธ์เพลงยุคนี้จะต้องแต่งเพลงประกอบการแสดงละครโอเปร่า sonata เคนตาตา และ symphony ทั้งสิ้น ยุคนี้เป็นยุคภาพเกี่ยวกับยุคบาโรกในยุคคลาสสิก

..

5. ยุคคลาสสิก
หมายถึงแบบแผนและกฎเกณฑ์ของอารมณ์และอุดมคติที่สง่างามอันเป็นอมตะยุคคลาสสิกเป็นยุคที่เชื่อมต่อจากยุคบาโรกรูปแบบของดนตรีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในตอนต้นศตวรรษที่ 18 แล้วในตอนปลายศตวรรษที่ 18 

Advertisement

Advertisement

6. ยุคโรแมนติก
วิธีเริ่มต้นในศตวรรษที่ 19 ดนตรีในยุคนี้เน้นการแสดงออกถึงอารมณ์ของผู้ประพันธ์เพลงเรื่องใจจะทำเพลงสามารถแบ่งตามความถนัดและความชอบของตนเองจึงทำให้บทเพลงไม่มีกฎเกณฑ์นิยมรับทำในรูปแบบการบรรยายเรื่องราวผู้ประพันธ์เพลงในยุคโรแมนติกต่างเน้นลักษณะดนตรีประจำชาติของตนโดยทำนองหรือลักษณะเพียงมาประยุกต์ใช้กับเพลงที่ตนเองกระทำขึ้น

.

7. ยุคศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน
เนื่องจากความเจริญทางด้านดนตรีจึงทำให้ลักษณะของดนตรีศตวรรษนี้มีหลายรูปแบบ

 

 ขอบคุณภาพจาก pexels และ pixabay : ภาพปก / ภาพที่1 / ภาพที่2 / ภาพที่3