( cr. unsplash


 

 ในชั่วโมงนี้ไม่ข่าวไหนที่ร้อนแรงไปกว่าไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่าแสนคนไปแล้ว ยอดเสียชีวิตก็พุ่งสูงถึงสามพันคนทั่วโลก ทำให้หลายประเทศวิตกกังวล องค์การอนามัยโลกยกระดับความรุนแรงระดับสูงสุด จำกัดการเดินทางของผู้เดินทางมาจากต้นกำเนิกของโรคระบาดอย่างประเทศจีน  

อย่างไรก็แล้วแต่ การป้องกันตัวเองให้ดีทางทฤษฎีและทางปฎิบัติ ควรติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพราะทั้งรัฐบาลไทย และนานาชาติพยายามสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 การติดตามข่าวสารจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ค่ะ 

ในข่าวสารต่างประเทศนั้น เราจะเห็นว่าหลาย ๆ คำในภาษาอังกฤษนั้นค่อนข้างน่าสนใจ และมีประโยชน์มาก ๆ หากเรารู้ความหมาย บริบทการใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโคโรน่าไวรัส  

Advertisement

Advertisement

 

วันนี้เลยมาเสนอคำที่เกี่ยวข้อง และคุณจะเห็นมันบ่อย ๆ บนหน้าหนังสือพิมพ์ ข่าวสารบนโลกออนไลน์ที่พูดถึง COVID-19 จะมีคำอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะ 


 

                                                                                          ( cr. unsplash )  

 

1.  Coronavirus - N. -  โคโรน่าไวรัส

 

            Coronavirus เป็นคำนามที่ชี้เฉพาะถึง ไวรัสโคโรน่า ที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน ตอนนี้ได้ชื่ออย่างเป็นทางการคือ COVID-19 ค่ะ      

 

 ExampleCoronavirus has spread to more than 80 countries all over the world. - โคโรน่าไวรัสได้แพร่เชื้อกระจายไปมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก 


 

2.  Infection - N. การติดเชื้อ 

 

            การติดเชื้อของ COVID-19 สามารถติดได้ผ่านละอองของเหลว รวมไปถึงพื้นผิวที่ผู้ติดเชื้อสัมผัส  ซึ่งเชื้อนั้นสามารถอยู่ได้หลายชั่วโมงเชียว  

Advertisement

Advertisement

 

 Example :  The coronavirus cases were increasing  and new countries reported infections. โคโรน่าไวรัสเคสได้เพิ่มมากขึ้น และมีประเทศใหม่รายงานการติดเชื้อ3.  Spread - N. - กระจาย , แพร่

 

      การแพร่กระจายของ Covid-19 ปัจจุบันแพร่ไปหลายทวีป มากกว่า 80 ประเทศแล้ว บางประเทศก็ได้ห้ามคนที่เดินทางมาจากประเทศจีนเข้ามา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

 

Example :  The rapid spread of the coronavirus has sparked a concern worldwide. การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ก่อให้เกิดความกังวลทั่วโลก 
4.  Symptom - N - อาการ

 

       อาการของผู้ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส แสดงออกคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ มีไข้สูง สั่น ไอ จาม รวมไปถึงหายใจติดขัด ลำบาก

Advertisement

Advertisement

 

Example :  Coronavirus symptoms include fever , cough and breathing difficulty. อาการของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า รวม ๆ คือ มีไข้ ไอ และหายใจลำบาก

 

                

                                                                                ( cr. unsplash


5.  Epidemic - N - โรคระบาด 

 

    หมายถึงโรคที่มีการแพร่กระจายไปเป็นวงกว้างในภูมิภาคหนึ่ง ๆ ลุกลามอย่างรวดเร็วเป็นโรคระบาด อย่าง COVID-19 เริ่มต้นที่เมืองหวู่ฮั่น ( Wuhan ) ประเทศจีน จนลุกลามไปหลาย ๆ ประเทศ

 

Example :   People start to stock up food when an epidemic breaks out. คนเริ่มกักตุนอาหารเมื่อโรคระบาดได้เกิดขึ้น

 

                                                                              ( cr. pixabay

 

6.  Outbreak - N- การปะทุ , การระบาดของโรค

ตามรายงานในธันวาคม COVID-19 ได้เกิดขึ้นในเมืองหวู่ฮั่นประเทศจีน  ประธานาธิบดีสี จินผิงได้ประกาศปิดเมืองรวมถึง คนจีนออกจากเมือง และเดินทางไปยังประเทศอื่นเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของการติดเชื้อ

 

Example : The coronavirus outbreak was first reported in Wuhan , China. การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ได้ถูกรายงานครั้งแรกในเมืองหวู่ฮั่น ประเทศจีน7.  Disease - N - โรค

 

ไวรัสโคโรน่านั้นนอกจากจะทำให้เกิด COVID-19 ยังก่อให้เกิดโรคซาร์สและเมิร์ส ที่ระบาดมาก่อนหน้านี้ ซึ่งก็มีความรุ่นแรงพอ ๆ กัน  มาจากไวรัสในตระกูลเดียวกันคือ coronavirus ซึ่งมีลักษณะเป็นมงกุลรอบ ๆ ตัวไวรัสนั่นเองค่ะ 

 

Example : A coronavirus disease 2019 has spread to Europe especially in Italy where infected cases were reported higher than the other part of Europe. โรคโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้แพร่ไปถึงยุโรป โดยเฉพาะประเทศอิตาลีที่มียอดคนติดเชื้อตามรายงานนั่น สูงกว่าส่วนอื่น ๆ ในยุโรป 

 
8.  Quarantine - N- การกักกัน , การกักตัว

 

     หลายคนที่ได้เดินไปประเทศเสี่ยง หรือมีผู้ติดเชื้อสูง อย่างเช่น ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ เยอรมัน อิตาลี เป็นต้น ตามกระทรวงสาธารณสุข ควรจะกักตัว 14 วันอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้แก่คนอื่น กรณีที่อาจจะมีเชื้อ Covid-19 เพราะระยะฟักตัวของเชื้ออยู่ที่ 14 วัน ซึ่งในช่วงผ่านการตรวจที่ตม. เข้าประเทศอาจจะตรวจไม่พบ ดังนั้นการกักตัวจึงเปนสิ่งสำคัญ และสามัญสำนึกในเรื่องการแพร่โรคระบาดในสังคัมที่คนทุกคนควรจะคำนึงถึง

 

Example : People  who just come back from Japan , need to be under quarantine for 14 days to contain the spread of coronavirus. คนที่พึ่งกลับมาจากญี่ปุ่น จะต้องอยู่ในการกักตัว 14 วันเพื่อหยุดการแพร่เชื้อโคโรน่าไวรัส


 

              

                                                                            ( cr. unslash