การออกกำลังกายแบบ Weight Training นั้นเป็นการออกกำลังกายยอดฮิตในปัจจุบัน เพราะมีประโยชน์มากมาย ดีต่อสุขภาพ ทำให้หลายคนหันมาให้ความสนใจการออกกำลังกายรูปแบบนี้มากขึ้น วันนี้ศิริเลยมีคำแนะนำดี ๆ สำหรับผู้ที่สนใจหรือกำลังเริ่มหันมาออกกำลังกายแบบ Weight Training มาฝากกันค่ะ

ออกกำลังกาย1. ออกกำลังกายด้วยท่าทางที่ถูกต้อง

            การออกกำลังกายแบบ Weight Training  เป็นการออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงมาก มีการฝึกใช้มัดกล้ามเนื้อเพื่อสร้างความแข็งแรง ดังนั้นเราจึงควรฝึกด้วยท่าทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บขณะและหลังออกกำลังกาย การออกกำลังกายที่ผิดท่าอาจทำให้การสร้างกล้ามเนื้อไม่เป็นไปตามส่วนที่เราต้องการสร้าง ดังนั้นในช่วงแรกของการออกกำลังกายแบบ Weight Training เราควรฝึกกับผู้มีประสบการณ์หรือมีการศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายรูปแบบนี้มาเป็นอย่างดีออกกำลังกาย

Advertisement

Advertisement

2. ไม่หักโหม

          การออกกำลังกายแบบ Weight Training นั้นต้องอาศัยการใช้งานของกล้ามเนื้อ ข้อ เอ็นต่าง ๆ อย่างถูกวิธี เพื่อที่จะสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายและมีกล้ามเนื้อมากขึ้น ดังนั้นจะต้องใช้เวลา และมีความต่อเนื่อง การเพิ่มระดับในการเล่นควรเพิ่มทีละนิดเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวและไม่เกิดอาการบาดเจ็บจากการหักโหมนั่นเองค่ะยืดหยุ่นร่างกาย

3. ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อก่อนและหลังเล่นเสมอ

           ถึงแม้การออกกำลังกายแบบ Weight Training จะเน้นไปที่การใช้พละกำลังในการสร้างกล้ามเนื้อ มีการเล่นที่หนักพอสมควรแต่ทุกครั้งก่อนและหลังเล่นนั้น เราจะต้องมีการยืดหยุ่นร่างกายเพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับการออกกำลังกาย เพราะจะช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ การฉีกขาดของเส้นเอ็น และอาการเคล็ดขัดยอกได้นอน

Advertisement

Advertisement

4.ให้เวลาร่างกายได้พักเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ

         การออกกำลังกายด้วยการ Weight Training ต่อเนื่องอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและมากขึ้นได้ แต่ต้องอาศัยการพักของกล้ามเนื้อด้วย โดยเราควรมีวันพักแบบทั้งวันคือไม่ออกกำลังกายแบบ Weight Training เลยอย่างน้อย 1 วัน หรือแบ่งสลับการออกกำลังกายบางส่วน เช่น วันนี้เล่นท่า หลัง ไหล่ วันต่อไปเล่นท่า ขา สะโพก เป็นต้น เพื่อให้กล้ามเนื้อได้สลับกันพักรองเท้า

5. สวมรองเท้ากีฬาขณะออกกำลังกาย

         การออกกำลังกายแบบ Weight Training จะต้องอาศัยพละกำลัง การทรงตัวและการเคลื่อนไหวที่ถูกวิธี การสวมรองเท้าขณะออกกำลังกายจะช่วยในเรื่องการลดการบาดเจ็บของข้อเท้า เอ็น และขา และช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่อง มีการทรงตัวที่ดี ไม่ลื่นขณะออกกำลังกายค่ะออกกำลังกาย

Advertisement

Advertisement

6. Weight Training วันละเท่าไหร่จึงจะพอดี

           การออกกำลังกายด้วย Weight Training ที่ดีนั้นต้องไม่หนักและไม่เบาเกินไปค่ะ ซึ่งเราควรออกกำลังกายด้วย Weight Training ประมาณวันละ 30-45 นาที สัปดาห์ละ 3-4 วัน โดยอาจสลับเล่นท่าต่าง ๆ ก็ได้

 

ขอบคุณภาพประกอบบทความจาก pixabay ภาพที่1/ภาพที่2/ภาพที่3/ภาพที่ 4/ภาพที่5/ภาพที่6