โลกเราทุกวันนี้ มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย บางสิ่งบางอย่างก็เป็นเรื่องดี และบางสิ่งบางอย่างก็กลายเป็นปัญหาติดตามมาภายหลัง เราจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ อีกหนึ่งวิธีในการรับมือกับปัญหาก็คือการคิดบวก ซึ่งฟังดูง่าย แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยเผชิญปัญหามาก่อน อาจไม่รู้เลยว่าจะคิดบวกได้อย่างไร   เรามาฝึกเริ่มต้นคิดบวกกันอย่างง่ายๆ เลยดีกว่าดอกไม้บนโต๊ะในสวนเรียบง่าย

                 1. เดินให้ช้าลง การที่เราเร่งรีบเสมอไป อาจทำให้เกิดความผิดพลาดมากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อการคิด และการปฏิบัติตนในทิศทางลบ การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราให้ช้าลงอีกหนึ่งขั้น เพื่อที่เราจะได้มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้คิด วิเคราะห์  สิ่งต่างๆ ได้ละเอียดและชัดเจน แล้วเราจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมนั้นๆ  

Advertisement

Advertisement

                2. มองในระดับต่ำบ้าง ความมุ่งมั่นและพยายามเป็นลักษณะที่ดีของผู้ที่รักความเจริญก้าวหน้า แต่ถ้าความมุ่งมั่นและความพยายามนั้นทำให้มองไม่เห็นตัวตนของบุคคลคนอื่นๆ ที่อยู่รอบๆตัวเรา สิ่งนั้นก็ไม่มีคุณค่าเลย เราลองมองหรือตั้งเป้าหมายในระดับต่ำกว่าบ้าง เพื่อที่เราจะไม่ได้ไม่รู้สึกผิดหวังจากการคาดหวัง และไม่ทำให้ตกอยู่ในสภาวะเครียดจนเกินไป  แล้วความสุขก็จะตามมา

                3. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ บางครั้งสิ่งที่เราทำเป็นประจำทุกวันๆ อาจจะทำให้รู้สึกเบื่อหน่าย ลองหาสิ่งใหม่ทำดูบ้าง ซึ่งสิ่งที่เราคิดค้นหรือสร้างขึ้นมาใหม่นอกจากจะเป็นประโยชน์แล้ว ยังช่วยจรรโลงใจได้ด้วย

                4. พอใจในสิ่งที่มี ยอมรับในตัวตนของเรา เข้าใจและเข้าถึงในตัวตนของเรา มองเห็นในความสามารถของตนเอง  ไม่อยากได้หรืออยากเป็นในสิ่งที่เกินขีดความสามารถของตนเอง ปล่อยให้ชีวิตดำเนินแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วใช้ชีวิตให้สุดๆ กับสิ่งที่เรามี เท่านี้ก็มีความสุขได้ 

Advertisement

Advertisement

                5.ฝึกสมาธิ สายบุญก็ต้องไม่พลาด การฝึกสมาธิ เป็นกระบวนการควบคุมสติ จิตใจ ให้สงบ และเกิดปัญญาซึ่งเมื่อเกิดปัญญา สิ่งที่ตามมาคือการมองเห็นความเป็นไปของชีวิต เห็นมุมมองที่แตกต่างกัน นำไปสู่การคิดบวกโดยไม่ยากสาวน้อยดวงตากลมโตงดงามและมีความสุข

ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของการเริ่มต้นคิดบวก สิ่งสำคัญอีกหนึ่งประการคือ เราต้องรู้จักตนเองให้ลึกซึ้ง เราควรสำรวจตัวเอง และทำการบันทึกควบคู่ไปพร้อมกัน หรืออาจให้ผู้ใกล้ชิดสำรวจและประเมินก็ได้ จะได้ทราบว่าเรามีการคิดบวกอยู่ในระดับใดเราจะได้พัฒนาการคิดของเรา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นต่อไปร้านกาแฟกับบรรยากาศที่อบอุ่นมีควมหวัง

ที่มารูปภาพ https://pixabay.com/ : ภาพที่ 1  ภาพที่ 2  ภาพที่ 3

Advertisement

Advertisement