เมื่อ โควิด-19 เกิดการแพร่ระบาดอีกครั้ง ภาครัฐและเอกชนต้องออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสร้ายนี้ให้มากที่สุด ในส่วนของภาคเอกชน ธุรกิจมากมายต้องปิดให้บริการ ทำให้ส่งผลกระทบอย่างหนัก เพราะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ภาครัฐบาลจึงได้ออกมาตรการและโครงการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อลดภาระให้กับประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อน หลาย ๆ มาตรการด้วยกัน การ "เยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่" 2 มาตราการสำคัญคือการที่ การไฟฟ้า “ลดค่าน้ำ - ลดค่าไฟ” เรามาดูกันว่า ค่าน้ำค่าไฟ แบบไหนใช้ฟรี? และ มีวิธีการคำนวณแบบง่าย ๆ อย่างไร

ค่าไฟ

2 มาตรการสำคัญ คือ “ลดค่าน้ำ" และ "ลดค่าไฟ”

  • ลดค่าน้ำ

ลดค่าน้ำประปา 10% เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นเวลา 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้เดือน ก.พ.-มี.ค. 64 เราไม่ต้องทำอะไร จะมีรายการแจ้งลด 10% ให้รู้ว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ในใบเสร็จเลย

Advertisement

Advertisement

ค่าน้ำ

  • ลดค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้า มีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 โดย ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี และ ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จะมีสิทธิ์แบบไหนกันบ้างมาดูกันเลย แต่มาเช็คกันก่อนว่าเราเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทไหน จากรูปด้านล่าง ให้ดูตรง ประเภทผู้ใช้ไฟ

เช็คไฟฟ้า

  • ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี

- ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 หมายถึง ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี แต่ถ้า ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไป

- ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี ถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไป

Advertisement

Advertisement

ค่าไฟ

  • ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน ซึ่งแบ่งออกเป็น

- ใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน (ธันวาคม) ให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น

ตัวอย่าง ใบเสร็จของเรา เดือน ธันวาคม เราใช้ไฟไป 594.94 บาท สมมุติว่าใบเสร็จเดือน กุมภาพันธ์คือ 400 บาท เราก็จะจ่ายตามจริงคือ 400 บาท


- การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน (ธันวาคม) แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ

1. ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือน ธันวาคม 2563

Advertisement

Advertisement

ตัวอย่าง ใบเสร็จ เดือน ธันวาคม ใช้ไฟไป 594.94 บาท จำนวนที่ใช้ 162 หน่วย 

  • วิธีคำนวณค่าไฟ

ค่าพลังงานไฟฟ้า

หน่วยที่ 1-50                    หน่วยละ 3.2484 บาท

หน่วยที่ 151-400              หน่วยละ 4.2218 บาท

หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป      หน่วยละ 4.4217 บาท

ค่าบริการรายเดือน             38.22 บาท

ค่า FT                              0.1243 บาท/หน่วย

 

สูตรการคำนวณค่าไฟฟ้า =  (ค่าพลังงานไฟฟ้า+ค่าบริการรายเดือน-ค่า FT) + [(ค่าพลังงานไฟฟ้า+ค่าบริการรายเดือน-ค่าFT)x7%]

ตัวอย่าง ใช้ไฟ 162 หน่วย

ค่าพลังงานไฟฟ้า หน่วยที่1-50         = 150x3.2484 = 487.26

ค่าพลังงานไฟฟ้า หน่วยที่151-400   = 12x4.2218   = 50.6616

                                                                            = 537.92

ค่าบริการรายเดือน = 38.22

ค่า FT                   = 162x0.1243

                             = 20.14

แทนค่า = (537.92+38.22-20.14)+[(537.92+38.22+20.14)x7%]

            = 556+38.94

            =594.94 บาท
ไฟฟ้า

2. ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย (ดูจากหน่วยการใช้ไฟในรอบเดือน) หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563

ตัวอย่าง :: ใช้ไฟฟ้า 700 หน่วย (เดือนธันวาคม ใช้ไฟฟ้า 162 หน่วย)

ส่วนที่เกิน  = 700-162 

                = 538 หน่วย

คิด 50%    = 538x50%

ต้องจ่าย     = 431 หน่วย ไฟฟ้า

3. ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย (ดูจากหน่วยการใช้ไฟในรอบเดือน) หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563

ตัวอย่าง :: ใช้ไฟ 1200 หน่วย (เดือนธันวาคม 162 หน่วย)

สว่นที่เกิน = 1200-162

                = 1,038

คิด 70%   =  1,038x70%

                = 727

หน่วยที่ใช้คำนวณ = 162+717

ต้องจ่าย               = 889 หน่วย

ไฟฟ้าสามารถดูวิธีคิดง่าย ๆ ได้จากภาพด้านบนซึ่งทาง การไฟฟ้า ทำไว้เป็นตัวอย่าง ซึ่งเราก็ต้องขอบคุณภาครัฐ และการไฟฟ้า ที่่มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนขณะที่ โควิด-19 เป็นปัญหาใหญ่ของโลกใบนี้ เราก็หวังเช่นเดียวกับที่ทุก ๆ คนหวัง นั่นคือขอให้เชื้อโรคร้ายนี้หายไป หรือมีวัคซีนที่สามารถป้องกันเชื้อโรคร้ายนี้ได้จริง ๆ

ขอให้ปลอดภัยจาก โควิด-19 นะคะทุกคน

 


ภาพประกอบจาก ฉันท์ชมา ผู้เขียน

ขอบคุณภาพ (1) (2) (3) และข้อมูลจาก :: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

 

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- วิธีเช็คว่ามิเตอร์ไฟที่บ้านกี่แอมป์ แบบเข้าใจง่าย ฉบับไม่เครียด

ติดตามข่าวสาร คอนเทนต์เด็ด ๆ ก่อนใคร อย่าช้า โหลดเลยที่ TrueID !!