บริษัท โอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Obodriod) เป็นสตาร์ทอัพไทย ที่ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้าน Robot เพื่อนำมาใช้ในหลายประเภทงาน อาทิ งานรักษาความปลอดภัย, งานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการออกแบบระบบเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ Home Intelligent System ล่าสุด กับการผนวกเทคโนโลยีด้านการเผยแพร่สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ เพื่อใช้ในงาน Miss Universe Thailand 2020 ที่ผ่านมา ในชื่อของ  “Penguinn Advertisement Robot powered by true 5G”

 

ความพิเศษของหุ่นตัวนี้ถือ เป็น Use case รายแรกของประเทศไทยที่ใช้ 5G SA หุ่นยนต์โฆษณาอัจฉริยะนำมาเชื่อมต่อ เครือข่าย TRUE 5G บนเทคโนโลยี 5G SA (Stand-alone) รวมทั้งเชื่อมต่อเข้ากับ private cloud ของ TRUE IDC สามารถดึงข้อมูลที่ได้ผ่านกล้องของหุ่นยนต์เข้าสู่ระบบประมวลผล ทำให้วิเคราะห์ภาพออกมาและเลือกสื่อโฆษณามานำเสนอได้อย่างตรงกับเป้าหมาย

Advertisement

Advertisement

 

>>> Robotic Plant Buggy หุ่นยนต์ AI ทำการเกษตรแบบยั่งยืน

 

ทั้งนี้  หุ่นยนต์โฆษณาอัจฉริยะ เป็นสื่อดิจิตอลรูปแบบใหม่ มาพร้อมจอดิจิตอลความละเอียดสูงทั้ง 2 ด้าน สามารถแสดงภาพ และ หรือ วีดีโอดิจิตอล แม้กระทั่งการรับสัญญาณถ่ายทอดสด หุ่นยนต์มาพร้อมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) ประมวลผลการแสดงสื่อหน้าจอ โดยใช้สถิติต่างๆที่ผู้รับชม ณ ขณะนั้นน่าจะสนใจ เช่น เพศ, ช่วงอายุโดยประมาณ, จำนวนผู้ชม เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแสดงข้อมูลได้ใกล้เคียงความต้องการของผู้ชมมากที่สุด

 

นอกจากนี้ ยังมีระบบเคลื่อนที่อัตโนมัติ (Auto-Navigation) สามารถเคลื่อนที่ได้อัตโนมัติตามเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สามารถแสดงภาพหรือวีดีโอได้ในขณะเคลื่อนที่ เพื่อช่วยให้ข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ หรือ ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ตลอดเวลาทำการ  มาพร้อมกับแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยน สื่อ ได้แบบ realtime เป็นสื่อ visibility แห่งอนาคตในยุค 5G เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ

Advertisement

Advertisement

 

● Advertisement Information push and broadcast

● Facial recognition - Intelligent Advertise by Viewer’s age/ sex/ physical

● 2 display screens - play VDO / Photos by design (same/diff)

● Display frame design

● Upload content as require (Backend manage)

● 8 hrs working time / charging 4 hrs full

● Self navigation, real-time positioning, automatic obstacle avoidance, and automatic charging

● Live broadcast

● Indoor use case

 

ความทันสมัยแบบนี้ หากนำไปต่อยอดเข้ากับเทคโนโลยีล้ำอนาคตและไอเดียที่สร้างสรรค์ เราอาจได้พบนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับวงการโฆษณาได้มากมายต่อไป.

Advertisement

Advertisement