หลาย ๆ คนคงจะปฎิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าประเทศไทยของเรานั่นต่างก็ควบคู่ไปกับด้านของความเชื่อและด้านของความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย รวมไปถึงการกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลทั้งในเรื่องของการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ โชคลาภ และปัดเป่าอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตต่างต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งกันทั้งนั้น วันนี้ผู้เขียนจะมาอธิบายถึงตำนานของเทวีพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นเทวีที่ใครหลาย ๆ คนต่างมีการนับถือและมีความศรัทธาต่อเทวีพระองค์นี้กันมากมายไม่ว่าจะเป็นในประเทศอินเดียหรือในประเทศไทยก็ตาม เทวีพระองค์นี้มีพระนามว่า " พระแม่อุมาเทวี " นั่นเองภาพเทวรูปพระแม่อุมาเทวี

            สำหรับประวัติของพระองค์นั่นจากตำนานได้กล่าวไว้ว่าพระแม่อุมาเป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความรัก การอุทิศตนต่อส่วนรวมตลอดจนพระองค์จะมีพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์มากมาย ซึ่งพระองค์นั่นยังสามารถอวตารได้เป็นหลายปางแต่ละปางจะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแต่ปางที่สำคัญและโดดเด่นมีอยู่ 2 ปาง คือ ปางพระแม่ทุรคา และ ปางพระแม่กาลีภาพเทวรูปพระแม่อุมาเทวี

Advertisement

Advertisement

           พระแม่อุมาเทวียังเป็นหนึ่งในสามเทวีที่ได้รับขนานนามว่า ตรีเทวีหรือตรีศักติซึ่งเป็นปางอวตารรวมของพระแม่ทั้งสามพระองค์ซึ่งประกอบไปด้วย คือ พระแม่อุมาเทีวี พระลักษมี และพระแม่สุรัสวตี 

            พระแม่อุมาเทวีทรงเป็นพระชายาของพระศิวะเทพเจ้าผู้ปกปักรักษาสรรพชีวิตและทำลายล้างความชั่วร้ายทั้งปวง ทรงมีพระราชโอรส 2 พระองค์คือ พระพิฆเณศและพระขันทกุมาร พระองค์จะทรงประทับอยู่ ณ เขาไกรลาศซึ่งเป็นศูนย์รวมของจักรวาล นั่นเอง

           พระแม่อุมาเทวีเป็นเทวีที่งดงาม เต็มไปด้วยความเมตตาและทรงเป็นพระมารดาของศูนย์กลางแห่งทุก ๆ ชีวิตทั้งปวง พระองค์ทรงแต่งกายด้วยชุดที่มีความหลากสีสัน และชุดจะประดับด้วยทองคำอย่างมากมาย

Advertisement

Advertisement

           พระแม่อุมาเทวีจะทรงประทับบนหลังเสือถือศาสตราวุธมากมายโดยเฉพาะศาสตราวุธที่มีพลังอำนาจที่สุดคือตรีศูลซึ่งตรีศูลนั่นเป็นสัญลักษณ์แห่งการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงและดาบคือสัญลักษณ์แห่งความเฉียบขาดเป็นผู้ตัดสินและอยู่เหนือผู้อื่นใด ๆ ทั้งปวงภาพเทวรูปพระแม่อุมาเทวี

           พระแม่อุมาเทวีตามหลักความเชื่อของประเทศไทยนั้น เมื่อใครได้ทำการบูชากราบไหว้ขอพรและสวดบูชาสรรเสริญต่อพระองค์เชื่อกันว่าพระองค์จะประทานพรในด้านอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุด พระองค์จะประทานยศถาบรรดาศักดิ์ และความเป็นใหญ่แก่ผู้หมั่นบูชาต่อพระองค์อย่างสม่ำเสมอ อำนาจแห่งพระแม่อุมาเทวีนั้นยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเทียบไม่ได้พระองค์จะประทานชัยชนะเหนือศัตรู พระองค์ยังทรงประทานพรด้านความสมบูรณ์ และความผาสุขในครอบครัวตลอดจนจะคุ้มครองผู้ศรัทธาให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

           สำหรับการบูชาพระแม่อุมาเทวีโดยทั่วไปให้นำเทวรูปของพระองค์ท่านรองด้วยผ้าที่มีสีขาวหรือสีทองและสีน้ำเงินก็ได้ ส่วนของถวายเครื่องบูชาพระแม่ลักษมีส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ทั่ว ๆ ไป ที่มีรสหวาน นม และดอกไม้ที่มีสีแดงและสีเหลือง สำหรับบทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี มีดังต่อไปนี้


                                                             

                                                                       ตั้งนะโม จำนวน 3 จบ

                                                                          โอม ไจ มาตา ดี 

                                                                 โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา 

                                                               โอม ศรี มหา อุมาเทวะไย นะมะห์ 

 


          สำหรับใครที่ประสบกับปัญหาด้านการเงินต้องการมีโชคลาภและด้านความรักและมีอุปสรรคต่าง ๆ ในหน้าที่การงานลองสวดสรรเสริญและกราบไหว้ขอพรพระแม่อุมาเทวีกันดูนะครับเผื่อจะได้ตามที่สมปรารถนาเลยก็ได้ครับ

หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ต่อใครหลาย ๆ คนไม่มากก็น้อยนะครับและควรใช้วิจารณญาณในการอ่านกันด้วยนะครับ

ภาพประกอบในการเขียนบทความทั้งหมดโดย : ผู้เขียน