หลาย ๆ คนคงจะปฎิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าประเทศไทยของเรานั่นต่างก็ควบคู่ไปกับด้านของความเชื่อและด้านของความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย รวมไปถึงการกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลทั้งในเรื่องของการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ โชคลาภ และปัดเป่าอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตต่างต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งกันทั้งนั้น วันนี้ผู้เขียนจะมาอธิบายถึงตำนานของเทวีพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นเทวีที่ใครหลาย ๆ คนต่างมีการนับถือและมีความศรัทธาต่อเทวีพระองค์นี้กันมากมายไม่ว่าจะเป็นในประเทศอินเดียหรือในประเทศไทยก็ตาม เทวีพระองค์นี้มีพระนามว่า " พระแม่ลักษมี " นั่นเองภาพรูปปั้นพระแม่ลักษมี

                           สำหรับประวัติของพระองค์นั่นจากตำนานได้กล่าวไว้ว่าพระแม่ลักษมีเป็นเทวีแห่งความร่ำรวยและสามารถเนรมิตทรัพย์สมบัติได้อย่างมากมายมหาศาล พระองค์ทรงเกิดจากการทำพิธีอย่างหนึ่งที่เรียกว่า พิธีการกวนเกษียรสมุทรเมื่อครั้งมีการสร้างโลกขึ้นมาใหม่ โดยพิธีนี้จะประกอบไปด้วยเหล่าเทพเทวากับเหล่าอสูรมากมายต่างร่วมกันทำพิธีและพระองค์ได้ทรงเลือกพระนารายณ์เป็นพระสวามี เมื่อพระนารายณ์ซึ่งเป็นพระสวามีได้อวตารไปเป็นพระรามทางพระแม่ลักษมีก็ได้อวตารตามไปเป็นพระนางสีดา  เมื่อพระนารายณ์อวตารไปเป็นพระกฤษณะทางพระแม่ลักษมีก็จะอวตารเป็นพระนางธารา โดยในบันทึกโบราณของประเทศอินเดียนั่นการสมรสและความสัมพันธ์ของพระแม่ลักษมีและพระนารายณ์นั่นยึดเป็นแบบอย่างในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของการแต่งงานแบบฮินดูนั่นเองรูปปั้นพระแม่ลักษมีเคียงคู่พระนารายณ์                           พระแม่ลักษมียังเป็นหนึ่งในสามเทวีที่ได้รับขนานนามว่า ตรีเทวีหรือตรีศักติซึ่งเป็นปางอวตารรวมของพระแม่ทั้งสามพระองค์ซึ่งประกอบไปด้วย คือ พระแม่ลักษมี พระแม่ปารวตี และพระแม่สุรัสวตี นั่นเอง

Advertisement

Advertisement

                           พระแม่ลักษมีทรงเครื่องแต่งกายที่มีความงดงาม หรูหรา จะประดับด้วยเครื่องประดับต่าง ๆ มากมาย ผิวกายของพระองค์นั่นจะเป็นสีทองเหลืองอร่าม พระองค์จะประทับลักษณะแบบนั่งและลักษณะแบบยืนอยู่บนฐานของดอกบัวและทรงถือดอกบัวในพระหัตถ์ทั้งสองข้าง ซึ่งดอกบัวนั่นเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภตามหลักความเชื่อของอินเดีย รูปปั้นพระแม่ลักษมี                           พระแม่ลักษมีตามหลักความเชื่อของประเทศไทยนั้น เมื่อใครได้ทำการบูชากราบไหว้ขอพรและสวดบูชาสรรเสริญต่อพระองค์เชื่อกันว่าพระองค์จะประทานพรในด้านการเงิน โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรื่องในหน้าที่การงานรวมไปถึงด้านความรักอีกด้วยเพราะพระแม่ลักษมีนั้นพระองค์จะมีความจงรักภักดีเชื่อมั่นในความรักต่อองค์พระนารายณ์เป็นอย่างมาก 

Advertisement

Advertisement

                            สำหรับการบูชาพระแม่ลักษมีโดยทั่วไปให้นำเทวรูปของพระองค์ท่านรองด้วยผ้าที่มีสีขาวหรือสีชมพู สามารถใช้ผ้าลายดอกไม้
ก็ได้ส่วนของถวายเครื่องบูชาพระแม่ลักษมีส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ทั่ว ๆไป ที่มีรสหวาน นม และดอกไม้ที่มีสีชมพูกับสีเหลือง สำหรับบทสวดบูชาพระแม่ลักษมี มีดังต่อไปนี้


                                                                                  ตั้งนะโม จำนวน 3 จบ

                                                          โอม   พระลักษมี   อิตถีเทวะ   เมตตัญจะ   มหาลาโภ

                                                        ทุติยัมปิ   พระลักษมี   อิตถีเทวะ   เมตตัญจะ   มหาลาโภ

                                                         ตะติยัมปิ   พระลักษมี   อิตถีเทวะ   เมตตัญจะ   มหาลาโภ


                          สำหรับใครที่ประสบกับปัญหาด้านการเงินต้องการมีโชคลาภและด้านความรักลองสวดสรรเสริญและกราบไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีกันดูนะครับเผื่อจะได้ตามเราต้องการไว้เลยก็ได้ครับ

                         หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ต่อใครหลาย ๆ คนไม่มากก็น้อยนะครับและควรใช้วิจารณญาณในการอ่านกันด้วยนะครับ

 

ภาพในการเขียนประกอบบทความทั้งหมดโดย : ผู้เขียน