โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดจากสารเคมีในสมองทำงานผิดปกติ ซึ่งโรคซึมเศร้าสามารถรักษาได้ด้วยยา และรักษาได้ด้วยจิตใจ การทานยาเข้าไปจะเป็นการช่วยปรับสมดุลของสารเคมีในสมองให้กลับมาทำงานปกติ ส่วนการรักษาโรคซึมเศร้าด้วยจิตใจสามารถทำได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยการเข้าพบจิตแพทย์เพื่อปรับแนวคิดและพฤติกรรมจากแนวคิดในเชิงลบเป็นแนวคิดในเชิงบวก หรือการบำบัดจิตเชิงลึกซึ่งวิธีนี้ต้องอาศัยนักจิตวิทยาช่วยบำบัดและคลายปมที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจ

    จากประสบการณ์ของผู้เขียนการรักษาโรคซึมเศร้าที่ดีที่สุด คือ การรักษาโรคซึมเศร้าทางด้านจิตใจ โดยต้องเข้าพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เพื่อพูดคุยและหาปมในใจของตัวเราเองว่าสาเหตุของโรคซึมเศร้าเกิดมาจากอะไร  และแก้ปมในใจของเรา โดยจิตแพทย์จะมีวิธีพูดเพื่อให้ปมที่อยู่ในใจค่อย ๆ คลายออกมา เพื่อทำให้เรามีความรู้สึกสบายใจ และรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเมื่อเราสบายใจในระดับหนึ่งแล้วเราควรหากิจกรรมอะไรที่เรามีความสนใจเพื่อที่จะทำให้เราลืมเรื่องราวหรือปมต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้า และกิจกรรมที่ผู้เขียนใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าของตัวเอง คือ

Advertisement

Advertisement

1. เล่นกีฬา (วอลเลย์บอล)

เล่นวอลเลย์

กีฬาหรือการออกกำลังกายเป็นการเพิ่มระดับของเซโรโทนิน ซึ่งเป็นสารเคมีในสมองที่สามารถลดระดับอาการของโรคซึมเศร้า ผู้เขียนจึงเลือกเล่นกีฬาเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าและกีฬาที่เลือก คือ กีฬาวอลเลย์บอลซึ่งเป็นกีฬาที่ผู้เขียนสามารถเล่นได้ดี เมื่อเราเลือกเล่นกีฬาที่เรามีความถนัดและเล่นได้ดีเราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราเล่นมากยิ่งขึ้น และยิ่งกีฬาชนิดนี้ต้องใช้ผู้เล่นหลายคนทำให้เราสามารถพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติของเพื่อนเราที่เป็นความคิดในเชิงบวกได้

Advertisement

Advertisement

2.นั่งสมาธิ

นั่งสมาธิการนั่งสมาธิเป็นวิธีคลายเครียดอย่างดีวิธีหนึ่ง เพราะเมื่อเราทำสมาธิจิตของเราก็จะจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจของตัวเราเอง และเมื่อจิตของเราจดจ่ออยู่กับลมหายใจของตัวเราเอง ใจของเราจะเกิดความสงบ สมองจะเกิดความรู้สึกตัว และเมื่อเราปฏิบัติหรือทำสมาธิไปนาน ๆ ตัวเราก็จะมีสติในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น

3.ปลูกต้นไม้

ปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้สามารถคลายเครียดและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เนื่องจากช่วงเวลาที่เราปลูกต้นไม้สมองของเราได้พักผ่อนเพราะสมองจดจ่อยู่กับการปลูกต้นไม้ เมื่อสมองได้พักผ่อนก็เหมือนเป็นการพักความทุกข์  เมื่อไม่มีความทุกข์จิตใจที่ห่อเหี่ยว หรือมีความเครียดอยู่ก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้ง

4.ดูหนังตลก

หนังตลกช่วยทำให้หนีจากความทุกข์ได้ เพราะเมื่อเราทุกข์เราได้อยู่กับสิ่งที่ทำให้เราสามารถเพลิดเพลินหรือสิ่งที่ทำให้เราสามารถหัวเราะไปกับมันได้ จึงเป็นการพาตัวเองออกมาจากความทุกข์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในใจได้ดี    

Advertisement

Advertisement

 

ขอบคุณภาพจาก pixabay.com  ภาพหน้าปก ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3