ชื่อเพลง : 太阳 (Tàiyáng) ดวงอาทิตย์ 

เพลง

 

นักร้องจีน : 邱振哲(qiūzhènzhé)  Pika Chiu

นักแต่งเพลงจีน : 邱振哲(qiūzhènzhé)  Pika Chiu

pic1pic2

 

 nǐ zǒng gǎndào luòmò jǔsàng nǐ zǒng gǎndào shīwàng

你   总      感到     落寞   沮丧   你  总      感到      失望

หนี่  จ่ง   ก่านเต้า    ลั่วมั่ว   จู่ส่าง หนี่ จ่ง     ก่านเต้า   ชือว่าง

คุณมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวและท้อแท้ คุณมักจะรู้สึกสิ้นหวัง

 


duìyú rénshēng wèilái   zǒng yǒu tài    duō míwǎng

  对于     人生      未来     总    有   太     多   迷惘

 ตุ้ยหยู  เหรินเชิง เว่ยหลาย จ่ง  โหย่ว ท่าย ตัว หมีหว่าง

กับความสับสนของชีวิตในอนาคต

 


nǐ zǒng wěizhuāng zìjǐ   bú tòng nǐ zǒng xiàozhe chěngqiáng

你    总       伪装     自己 不   痛   你  总     笑着         逞强

หนี่   จ่ง    เหว่ยจวง   จื้อจี่  ปู๋   ท่ง   หนี่ จ่ง  เซี่ยวเจอะ  เฉิ่งเฉียง

Advertisement

Advertisement

คุณมักจะหลอกตัวเองว่าไม่เจ็บปวด คุณมักจะยิ้มอย่างอวดดีเสมอ

 


duìyú àiqíng hàipà chù pèng fàngqì zhēng zhá

 对于   爱情   害怕   触    碰     放弃      挣     扎

ตุ้ยหยู อ้ายฉิง ฮ่ายป้า  ชู่   เพิ่ง    ฟ่างชี่     เจิง    จ๋า

ย้อมแพ้ที่จะเผชิญหน้ากับความรักที่น่ากลัว

 


nǐ kànzhe    wǒ   yǎnjing   nǐ  jìzhe  wǒ shēngyīn

你   看着      我      眼睛    你  记着   我     声音

หนี่ ค่านเจอะ หว่อ หย่านจิง หนี่ จี้เจอะ หว่อ  เชิงยิน

คุณมองมาที่ดวงตาของฉัน คุณจำเสียงของฉันไว้

 


wúwèi fēngyǔ bié wàngjì hái  yǒu   wǒ  zhàn zài zhèlǐ

   无畏    风雨  别    忘记  还    有     我    站   在  这里

  หวูเว่ย เฟิงหยู่ เปี๋ย  ว่างจี้  หาย โหย่ว หว่อ จ้าน จ้าย เจ้อหลี่

ไม่หวาดกลัวต่อความยากลำบากใดๆ อย่าลืมว่ายังมีฉันที่ยืนอยู่ตรงนี้

 

 

wǒ zhǐ xiǎng zuò nǐ    de tàiyáng    nǐ  de   tàiyáng

Advertisement

Advertisement

 我  只    想     做 你   的    太阳      你  的     太阳

หว่อ จื่อ เสี่ยง   จั้ว หนี่ เตอะ ไท่หยาง หนี่ เตอะ ไท่หยาง

ฉันแค่อยากเป็นดวงอาทิตย์ของคุณ ดวงอาทิตย์ของคุณ

 


zài  nǐ    de    xīnlǐ  ya zài   nǐ     de  xīndǐ ya

 在  你   的    心里  呀  在   你    的  心底  呀

จ้าย หนี่ เตอะ ซินหลี่ ยะ จ้าย หนี่ เตอะ ซินตี่  ยะ

อยู่ในใจของคุณ อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจคุณ

 


bùguǎn shì duō yuǎn  de yuǎnfāng  búyào hàipà   wǒ  zài shēn páng

   不管    是   多    远    的     远方       不要    害怕    我   在   身     旁

   ปู้ก่วน  ชื่อ   ตัว หย่วน เตอะ หย่วนฟาง ปู๋เย่า   ฮ่ายป้า หว่อ จ้าย เชิน  ผาง

ไม่ว่ามันจะไกลเพียงใด ไม่ต้องกลัวฉันจะอยู่ข้างๆคุณ

 


xiǎng zuò nǐ  de    tàiyáng   nǐ   de   tàiyáng

   想    做  你  的      太阳     你   的     太阳

Advertisement

Advertisement

เสี่ยง   จั้ว  หนี่ เตอะ ไท่หยาง หนี่ เตอะ ไท่หยาง

อยากเป็นดวงอาทิตย์ของคุณ ดวงอาทิตย์ของคุณ

 

 

zài  nǐ    de    xīnlǐ  ya zài   nǐ     de  xīndǐ ya

 在  你   的    心里  呀  在   你    的  心底  呀

จ้าย หนี่ เตอะ ซินหลี่ ยะ จ้าย หนี่ เตอะ ซินตี่  ยะ

อยู่ในใจของคุณ อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจคุณ

 


jiùsuàn bùnéng zài  nǐ shēn páng yě yào    fènlì    wéi   nǐ   ér  fāguāng

  就算      不能    在  你   身     旁    也  要    奋力     为   你   而   发光

 จิ้วซ้วน   ปู้เหนิง จ้าย หนี่ เชิน   ผาง  เหย่ เย่า เฟิ่นหลี่ เหวย หนี่ เอ๋อร์ ฟากวง

ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถไปอยู่ข้างๆคุณได้ ก็จะทำทุกอย่างเพื่อส่องแสงไปให้คุณ

 

 

 nǐ zǒng gǎndào luòmò jǔsàng nǐ zǒng gǎndào shīwàng

你   总      感到     落寞   沮丧   你  总      感到      失望

หนี่  จ่ง   ก่านเต้า    ลั่วมั่ว   จู่ส่าง หนี่ จ่ง     ก่านเต้า   ชือว่าง

คุณมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวและท้อแท้ คุณมักจะรู้สึกสิ้นหวัง

 

 

duìyú rénshēng wèilái   zǒng yǒu tài    duō míwǎng

  对于     人生      未来     总    有   太     多   迷惘

 ตุ้ยหยู  เหรินเชิง เว่ยหลาย จ่ง  โหย่ว ท่าย ตัว หมีหว่าง

กับความสับสนของชีวิตในอนาคต

 

 

nǐ zǒng wěizhuāng zìjǐ   bú tòng nǐ zǒng xiàozhe chěngqiáng

你    总       伪装     自己 不   痛   你  总     笑着         逞强

หนี่   จ่ง    เหว่ยจวง   จื้อจี่  ปู๋   ท่ง   หนี่ จ่ง  เซี่ยวเจอะ  เฉิ่งเฉียง

คุณมักจะหลอกตัวเองว่าไม่เจ็บปวด คุณมักจะยิ้มอย่างอวดดีเสมอ

 


duìyú àiqíng hàipà chù pèng fàngqì zhēng zhá

 对于   爱情   害怕   触    碰     放弃      挣     扎

ตุ้ยหยู อ้ายฉิง ฮ่ายป้า  ชู่   เพิ่ง    ฟ่างชี่     เจิง    จ๋า

ย้อมแพ้ที่จะเผชิญหน้ากับความรักที่น่ากลัว

 

 

nǐ kànzhe    wǒ   yǎnjing   nǐ  jìzhe  wǒ shēngyīn

你   看着      我      眼睛    你  记着   我     声音

หนี่ ค่านเจอะ หว่อ หย่านจิง หนี่ จี้เจอะ หว่อ  เชิงยิน

คุณมองมาที่ดวงตาของฉัน คุณจำเสียงของฉันไว้

 


wúwèi fēngyǔ bié wàngjì hái  yǒu   wǒ  zhàn zài zhèlǐ

   无畏    风雨  别    忘记  还    有     我    站   在  这里

  หวูเว่ย เฟิงหยู่ เปี๋ย  ว่างจี้  หาย โหย่ว หว่อ จ้าน จ้าย เจ้อหลี่

ไม่หวาดกลัวต่อความยากลำบากใดๆ อย่าลืมว่ายังมีฉันที่ยืนอยู่ตรงนี้

 


wǒ zhǐ xiǎng zuò nǐ    de tàiyáng    nǐ  de   tàiyáng

 我  只    想     做 你   的    太阳      你  的     太阳

หว่อ จื่อ เสี่ยง   จั้ว หนี่ เตอะ ไท่หยาง หนี่ เตอะ ไท่หยาง

ฉันแค่อยากเป็นดวงอาทิตย์ของคุณ ดวงอาทิตย์ของคุณ

 

 

zài  nǐ    de    xīnlǐ  ya zài   nǐ     de  xīndǐ ya

 在  你   的    心里  呀  在   你    的  心底  呀

จ้าย หนี่ เตอะ ซินหลี่ ยะ จ้าย หนี่ เตอะ ซินตี่  ยะ

อยู่ในใจของคุณ อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจคุณ

 

 

bùguǎn shì duō yuǎn  de yuǎnfāng  búyào hàipà   wǒ  zài shēn páng

   不管    是   多    远    的     远方       不要    害怕    我   在   身     旁

   ปู้ก่วน  ชื่อ   ตัว หย่วน เตอะ หย่วนฟาง ปู๋เย่า   ฮ่ายป้า หว่อ จ้าย เชิน  ผาง

ไม่ว่ามันจะไกลเพียงใด ไม่ต้องกลัวฉันจะอยู่ข้างๆคุณ

 

 

xiǎng zuò nǐ  de    tàiyáng   nǐ   de   tàiyáng

   想    做  你  的      太阳     你   的     太阳

เสี่ยง   จั้ว หนี่ เตอะ ไท่หยาง หนี่ เตอะ ไท่หยาง

อยากเป็นดวงอาทิตย์ของคุณ ดวงอาทิตย์ของคุณ

 

 

zài  nǐ    de    xīnlǐ  ya zài   nǐ     de  xīndǐ ya

 在  你   的    心里  呀  在   你    的  心底  呀

จ้าย หนี่ เตอะ ซินหลี่ ยะ จ้าย หนี่ เตอะ ซินตี่  ยะ

อยู่ในใจของคุณ อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจคุณ

 


jiùsuàn bùnéng zài  nǐ shēn páng yě yào    fènlì    wéi   nǐ   ér  fāguāng

  就算      不能    在  你   身     旁    也  要    奋力     为   你   而   发光

 จิ้วซ้วน   ปู้เหนิง จ้าย หนี่ เชิน   ผาง  เหย่ เย่า เฟิ่นหลี่ เหวย หนี่ เอ๋อร์ ฟากวง

ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถไปอยู่ข้างๆคุณได้ ก็จะทำทุกอย่างเพื่อส่องแสงไปให้คุณ

 


yéxǔ yǒu   yìtiān   nǐ bú zài  jìdé   wǒ

 也许  有     一天   你 不 再  记得   我

เหยสู่ โหย่ว ยี่เทียน หนี่ ปู๋ จ้าย จี้เต๋อ หว่อ

อาจมีวันหนึ่งที่คุณจำฉันไม่ได้

 


guānyú wǒmen  zhī  jiān suóyǒu   de  suóyǒu

  关于     我们     之    间     所有     的     所有

กวนหยี หว่อเหมิ่น จือ เจียน สัวโหย่ว เตอะ สัวโหย่ว

เกี่ยวกับเรื่องราวระหว่างเรา

 


méiguānxi zhǐyào nǐ xìngfú jiù gòu

    没关系   只要   你   幸福  就  够

เหมยกวนซี่ จื่อเย่า หนี่  ซิ่งฟู๋ เจี้ย โก้ว

ไม่เป็นไร แค่คุณมีความสุขก็พอแล้ว

 

 

wǒ zhǐ xiǎng zuò nǐ    de tàiyáng    nǐ  de   tàiyáng

 我  只    想     做 你   的    太阳      你  的     太阳

หว่อ จื่อ เสี่ยง   จั้ว หนี่ เตอะ ไท่หยาง หนี่ เตอะ ไท่หยาง

ฉันแค่อยากเป็นดวงอาทิตย์ของคุณ ดวงอาทิตย์ของคุณ

 zài  nǐ    de    xīnlǐ  ya zài   nǐ     de  xīndǐ ya

 在  你   的    心里  呀  在   你    的  心底  呀

จ้าย หนี่ เตอะ ซินหลี่ ยะ จ้าย หนี่ เตอะ ซินตี่  ยะ

อยู่ในใจของคุณ อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจคุณ

 


bùguǎn shì duō yuǎn  de yuǎnfāng  búyào hàipà   wǒ  zài shēn páng

   不管    是   多    远    的     远方       不要    害怕    我   在   身     旁

   ปู้ก่วน  ชื่อ   ตัว หย่วน เตอะ หย่วนฟาง ปู๋เย่า   ฮ่ายป้า หว่อ จ้าย เชิน  ผาง

ไม่ว่ามันจะไกลเพียงใด ไม่ต้องกลัวฉันจะอยู่ข้างๆคุณ

 

 

xiǎng zuò nǐ  de    tàiyáng   nǐ   de   tàiyáng

   想    做  你  的      太阳     你   的     太阳

เสี่ยง   จั้ว หนี่ เตอะ ไท่หยาง หนี่ เตอะ ไท่หยาง

อยากเป็นดวงอาทิตย์ของคุณ ดวงอาทิตย์ของคุณ

 

 

zài  nǐ    de    xīnlǐ  ya zài   nǐ     de  xīndǐ ya

 在  你   的    心里  呀  在   你    的  心底  呀

จ้าย หนี่ เตอะ ซินหลี่ ยะ จ้าย หนี่ เตอะ ซินตี่  ยะ

อยู่ในใจของคุณ อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจคุณ

 

 

jiùsuàn bùnéng zài  nǐ shēn páng yě yào    fènlì    wéi   nǐ   ér  fāguāng

  就算      不能    在  你   身     旁    也  要    奋力     为   你   而   发光

 จิ้วซ้วน   ปู้เหนิง จ้าย หนี่ เชิน   ผาง  เหย่ เย่า เฟิ่นหลี่ เหวย หนี่ เอ๋อร์ ฟากวง

ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถไปอยู่ข้างๆคุณได้ ก็จะทำทุกอย่างเพื่อส่องแสงไปให้คุณ

 

 


ขอบคุณรูปภาพหน้าปกจาก canva และ echinesesong

ขอบคุณรูปภาพประกอบที่ 1 จาก echinesesong

ขอบคุณรูปภาพประกอบที่ 2 จาก facebook

ขอบคุณรูปภาพประกอบที่ 3 จาก facebook