ชื่อเพลง : 莫问归期 Mò wèn guī qī  ไม่มีวันหวนคืน                           เพลง

 

 

นักร้องจีน : 蒋雪儿 Jiang Xue Er

ร้อง

 

นักแต่งเพลงจีน : 刘涛 Liu Tao

แต่ง

 

cáng jìn xīn kǒu de cì

 藏    进   心 口   的 刺 

ฉาง  จิ้น  ซิน เขา เตอ ซื่อ

หนามที่ซ่อนอยู่ในใจข้า

 


bù wǎng xún yě  rú  cǐ

不    枉    寻  也  如  此

ปู้  หวาง  สุน  เหย่ หรู สื่อ

อย่าถามเลยว่ามาจากที่ใด

 


chén mò yǒu  shí zuì hòu yīn  nǐ fàng sì

  沉    默   有    时  最   后  因  你   放  肆

 เฉิน   โม่ เหย่า ฉือ  ซุ่ย ฮ่าว ยิน หนี่ ฟ่าง ซื่อ 

ความเศร้าไม่ปราณีข้าเมื่อเจ้าจากไป

 


nóng mò nán  zhān xīn shì

   浓   墨   难    沾     心  事  

โหนง โม่ หนาน เจิน   ซิน ฉือ

ยิ่งสัมผัสกับมันข้ายิ่งหนักใจ

 


hán yè zěn jì  xiāng sī

 寒   夜 怎  寄  相     思

หาน เย่ เสิ่น จี้  ซาง   ซือ

ค่ำคืนนี้ความหนาวมาเยือน

 


chén mò yǒu shí  niàn xiǎng yǒu shí

Advertisement

Advertisement

  沉    默   有   时   念     想    有   时

 เฉิน   โม่ เหย่า ฉือ เนี่ยน ส่าง เหย่า  ฉือ

บางครั้งก็เงียบงันบางครั้งข้าก็ต้องการเจ้า

 

 

shuí jué bié xiāng sī chéng jí mò wèn tiān   yá    yě  mò wèn guī qī

  谁   诀  别    相   思    成   疾 莫   问    天    涯    也   莫  问    归  期

 ฉุย   จุ๋ย เปี๋ย  ซาง ซือ   เฉิง   จี๋  โม่  เวิ่น เทียน หยา เหย่ โม่ เวิ่น   กุย  ชี

ข้าจำใจหลีกหนีความรักด้วยความเจ็บช้ำและจะไม่หวนกลับไป

 


zěn nài  hé   wú  rén  liáo  jiě  qíng duàn zhī shí léng nuǎn   zì  zhī

 怎   奈   何   无   人     了   解   情     断    之  时   冷     暖    自  知

เสิ่น น่าย เหอ หวู เหริน เหล่า เจี่ย  ฉิง  ต้วน   จือ  ฉือ เหลิง หน่วน ซื่อ จือ

ไม่มีผู้ใดที่จะเข้าใจความรักที่แสนเจ็บปวด  มีเพียงข้าที่รู้

 

 

shuí jué bié xiāng sī chéng jí mò wèn tiān   yá    yě  mò wèn guī qī

Advertisement

Advertisement

  谁   诀  别    相   思    成   疾 莫   问    天    涯    也   莫  问    归  期

 ฉุย   จุ๋ย เปี๋ย  ซาง ซือ   เฉิง   จี๋  โม่  เวิ่น เทียน หยา เหย่ โม่ เวิ่น   กุย  ชี

ข้าจำใจหลีกหนีความรักด้วยความเจ็บช้ำและจะไม่หวนกลับไป

 


zěn nài   hé  wú rén   liáo   jiě  wǒ  xīn  si

 怎   奈   何   无   人    了    解   我   心  思

เสิ่น น่าย เหอ หวู เหริน เหลา เจี่ย หว่อ ซิน ซือ

มีเพียงข้าที่รู้ว่ามันเจ็บปวดเพียงใด
 

 

cáng jìn xīn kǒu de cì

 藏    进   心 口   的 刺 

ฉาง  จิ้น  ซิน เขา เตอ ซื่อ

หนามที่ซ่อนอยู่ในใจข้า

 

bù wǎng xún yě  rú  cǐ

不    枉    寻  也  如  此

ปู้  หวาง  สุน  เหย่ หรู สื่อ

อย่าถามเลยว่ามาจากที่ใด

 

chén mò yǒu  shí zuì hòu yīn  nǐ fàng sì

  沉    默   有    时  最   后  因  你   放  肆

Advertisement

Advertisement

 เฉิน   โม่ เหย่า ฉือ  ซุ่ย ฮ่าว ยิน หนี่ ฟ่าง ซื่อ 

ความเศร้าไม่ปราณีข้าเมื่อเจ้าจากไป

 


nóng mò nán  zhān xīn shì

   浓   墨   难    沾     心  事  

โหนง โม่ หนาน เจิน   ซิน ฉือ

ยิ่งสัมผัสกับมันข้ายิ่งหนักใจ

 

hán yè zěn jì  xiāng sī

 寒   夜 怎  寄  相     思

หาน เย่ เสิ่น จี้  ซาง   ซือ

ค่ำคืนนี้ความหนาวมาเยือน

 


chén mò yǒu shí  niàn xiǎng yǒu shí

  沉    默   有   时   念     想    有   时

 เฉิน   โม่ เหย่า ฉือ เนี่ยน ส่าง เหย่า  ฉือ

บางครั้งก็เงียบงันบางครั้งข้าก็ต้องการเจ้า

 

shuí jué bié xiāng sī chéng jí mò wèn tiān   yá    yě  mò wèn guī qī

  谁   诀  别    相   思    成   疾 莫   问    天    涯    也   莫  问    归  期

 ฉุย   จุ๋ย เปี๋ย  ซาง ซือ   เฉิง   จี๋  โม่  เวิ่น เทียน หยา เหย่ โม่ เวิ่น   กุย  ชี

ข้าจำใจหลีกหนีความรักด้วยความเจ็บช้ำและจะไม่หวนกลับไป

 


zěn nài  hé   wú  rén  liáo  jiě  qíng duàn zhī shí léng nuǎn   zì  zhī

 怎   奈   何   无   人     了   解   情     断    之  时   冷     暖    自  知

เสิ่น น่าย เหอ หวู เหริน เหล่า เจี่ย  ฉิง  ต้วน   จือ  ฉือ เหลิง หน่วน ซื่อ จือ

ไม่มีผู้ใดที่จะเข้าใจความรักที่แสนเจ็บปวด  มีเพียงข้าที่รู้

 

shuí jué bié xiāng sī chéng jí mò wèn tiān   yá    yě  mò wèn guī qī

  谁   诀  别    相   思    成   疾 莫   问    天    涯    也   莫  问    归  期

 ฉุย   จุ๋ย เปี๋ย  ซาง ซือ   เฉิง   จี๋  โม่  เวิ่น เทียน หยา เหย่ โม่ เวิ่น   กุย  ชี

ข้าจำใจหลีกหนีความรักด้วยความเจ็บช้ำและจะไม่หวนกลับไป

 


zěn nài  hé   wú  rén  liáo  jiě     wǒ  xīn si

 怎   奈   何   无   人     了   解     我   心 思

เสิ่น น่าย เหอ หวู เหริน เหล่า เจี่ย  หว่อ ซิน ซือ

ไม่มีผู้ใดที่จะเข้าใจความรักที่แสนเจ็บปวด  มีเพียงข้าที่รู้

 

 

shuí jué bié xiāng sī chéng jí mò wèn tiān   yá    yě  mò wèn guī qī

  谁   诀  别    相   思    成   疾 莫   问    天    涯    也   莫  问    归  期

 ฉุย   จุ๋ย เปี๋ย  ซาง ซือ   เฉิง   จี๋  โม่  เวิ่น เทียน หยา เหย่ โม่ เวิ่น   กุย  ชี

ข้าจำใจหลีกหนีความรักด้วยความเจ็บช้ำและจะไม่หวนกลับไป

 


zěn nài  hé   wú  rén  liáo  jiě     wǒ  xīn si

 怎   奈   何   无   人     了   解     我   心 思

เสิ่น น่าย เหอ หวู เหริน เหล่า เจี่ย  หว่อ ซิน ซือ

ไม่มีผู้ใดที่จะเข้าใจความรักที่แสนเจ็บปวด  มีเพียงข้าที่รู้

 

shuí jué bié xiāng sī chéng jí mò wèn tiān   yá    yě  mò wèn guī qī

  谁   诀  别    相   思    成   疾 莫   问    天    涯    也   莫  问    归  期

 ฉุย   จุ๋ย เปี๋ย  ซาง ซือ   เฉิง   จี๋  โม่  เวิ่น เทียน หยา เหย่ โม่ เวิ่น   กุย  ชี

ข้าจำใจหลีกหนีความรักด้วยความเจ็บช้ำและจะไม่หวนกลับไป

 


zěn nài  hé   wú  rén  liáo  jiě     wǒ  xīn si

 怎   奈   何   无   人     了   解     我   心 思

เสิ่น น่าย เหอ หวู เหริน เหล่า เจี่ย  หว่อ ซิน ซือ

ไม่มีผู้ใดที่จะเข้าใจความรักที่แสนเจ็บปวด  มีเพียงข้าที่รู้

 

 


ขอบคุณภาพหน้าปกจาก canva และ smule

ขอบคุณภาพประกอบที่ 1 จาก Lyrics Pinyin

ขอบคุณภาพประกอบที่ 2 จาก 5566yy

ขอบคุณภาพประกอบที่ 3 จาก bannedbook