ชื่อเพลง :  不忘 (Bù wàng) ไม่ลืมเลือน

หลานจ้าน

 

ประกอบซีรีส์ : 陈情令 Chén qíng lìng ปรมาจารย์ลัทธิมาร  the untamed

หนัง

 

นักร้องจีน : 王一博 Wáng yībó

yipo

 

Yún shēnyè wēi  liáng  jiǎo  yuè qīngfēng fú xīn rào

 云     深夜    微    凉      皎    月      清风    拂 心  绕

หยุน  เชินเย่  เวย เหลียง เจี่ยว  เยว่    ชิงเฟิง   ฝู ซิน เร่า

หมอกเมฆยามราตรี จันทร์ฉายส่องเหน็บหนาวหัวใจ

 

 

yīrén duì xuě wàng wàng   jǐn qiánchén shì guòwǎng

 一人  对   雪    望     望      尽      前尘     事     过往

ยีเหริน ตั้ว  เสว่   ว่าง   ว่าง    จิ่น   เฉียนเฉิน  ชื่อ กั้วหว่าง

เหม่อมองพลันนึกถึง ทุกเรื่องราวที่เคยผ่านมา

 

 

gū sū   tiānzǐ   xiào mái    xuě dú cáng fēnghuá mào

 姑 苏   天子     笑     埋     雪   独   藏       风华     貌

  กู  ซู เทียนจื่อ เซี่ยว หมาย เซว่    ตู๋  ฉาง     เฟิงหัว   เม่า

Advertisement

Advertisement

กูซูเทียนจื่อเซี่ยว ถูกฝังกลบเก็บซ่อนมันไว้

 

 

jìng shì qín shēng yáo dàn yì qū wèn líng kōng huíxiǎng

  静  室   琴    声     遥    弹  一 曲  问    灵    空     回响

  จิ้ง  ชื่อ  ฉิน  เชิง   เหยา ต้าน ยี่  ชู   เวิ่น  หลิง   กง  หัวเสี่ยง

แว่วเสียงฉินก้องดัง ไถ่ถามวิญญาณกลับไร้คำตอบ

 nǐ hái zài wèn ma wèn jǐn gǔlái    shìrén   de chīkuáng

你 还  在   问    吗  问   尽  古来     世人     的     痴狂

หนี่ หาย จ้าย เวิ่น มะ เวิ่น จิ่น กู่หลาย ชื่อเหริน เตอะ ชือขวง

เจ้ายังอยากถามไหม ถามถึงเรื่องราวในอดีตครั้งนั้น

 

 


shéi yòu zài yuǎnfāng

  谁   又   在     远方

 เฉย โย่ว จ้าย หย่วนฟาง

ใครที่อยู่แสนไกล

 

 

zài wèn shìjiān gùrén hēibái huǐyù  jǐ duōliàng

 再   问    世间    故人   黑白   毁誉 几  多量

จ้าย เวิน ชื่อเจียน กู้เหริน เฮยป๋าย หุ่ยยู่ จี่ ตัวเลี่ยง

Advertisement

Advertisement

ถามว่าถูกหรือผิดนั้นมีคุณค่าสักเพียงใด

 

 

hái néng wàngjì ma yún shēn gòng xǔ yī nuò rén mángmáng

 还   能     忘记    吗  云     深     共   许 一  诺   人     茫茫

หาย เหนิง  ว่างจี้   มะ หยุน  เชิน    ก้ง   สู่   ยี   นั่ว เหริน หมางหมาง

ลืมมันไปแล้วหรือ คำสัญญาของเราที่เคยให้ไว้

 

 

jūn yòu zài héfāng xiāng wàng bù wàng

 君  又   在   何方      相     望    不   忘

 จูน โย่ว จ้าย เหยฟาง เซียง ว่าง    ปู้  ว่าง

เจ้าอยู่ที่ใด เฝ้าหาไม่ลืม

 

 

 

zé shì yùn hán guāng féng luàn bì chū shēng míng yáng

泽  世   韵   含     光      逢     乱  必  出     声      名     扬

เจ๋อ ชื่อ  ยู่น หาย   กวง   เฝิง   ล่วน  ปี้   ชู     เชิง    หมิง  หยาง

เสียงบทเพลงหานกวง(จวิน) บรรเลงดังบนความวุ่นวาย

 

 

tā què bù kěn wàng tà jǐn qiánchén shì guòwǎng

Advertisement

Advertisement

他   却 不   肯    忘   踏 尽     前尘     事     过往

ทา เชว่ ปู้   เขิ่น  ว่าง  ท่า จิ่น เฉียนเฉิน ชื่อ   กั้วหว่าง

แต่เขากลับไม่ลืม ทุกเรื่องราวที่เคยผ่านมา

 bì chén zhēng míng xiǎng nán  bì ēnyuàn shìfēi kuáng

避   尘      铮      鸣      响     难   避   恩怨    是非    狂

 ปี้   เฉิน    เจิง    หมิง   เสี่ยง หนาน ปี้ เอินย่วน ชื่อเฟย ขวง

ปี้เฉินพลันดังก้อง ยากหลบหลีกถูกผิดหนี้คุณ

 

 

jìng shì qín shēng yáo dàn yì qū wèn líng kōng huíxiǎng

  静  室   琴    声     遥    弹  一 曲  问    灵    空     回响

  จิ้ง  ชื่อ  ฉิน  เชิง   เหยา ต้าน ยี่  ชู   เวิ่น  หลิง   กง  หัวเสี่ยง

แว่วเสียงฉินก้องดัง ไถ่ถามวิญญาณกลับไร้คำตอบ

 

 

nǐ hái zài wèn ma wèn jǐn gǔlái    shìrén   de chīkuáng

你 还  在   问    吗  问   尽  古来     世人     的     痴狂

หนี่ หาย จ้าย เวิ่น มะ เวิ่น จิ่น กู่หลาย ชื่อเหริน เตอะ ชือขวง

เจ้ายังอยากถามไหม ถามถึงเรื่องราวในอดีตครั้งนั้น

 

 


shéi yòu zài yuǎnfāng

  谁   又   在     远方

 เฉย โย่ว จ้าย หย่วนฟาง

ใครที่อยู่แสนไกล

 

 

zài wèn shìjiān gùrén hēibái huǐyù  jǐ duōliàng

 再   问    世间    故人   黑白   毁誉 几  多量

จ้าย เวิน ชื่อเจียน กู้เหริน เฮยป๋าย หุ่ยยู่ จี่ ตัวเลี่ยง

ถามว่าถูกหรือผิดนั้นมีคุณค่าสักเพียงใด

 

 

hái néng wàngjì ma yún shēn gòng xǔ yī nuò rén mángmáng

 还   能     忘记    吗  云     深     共   许 一  诺   人     茫茫

หาย เหนิง  ว่างจี้   มะ หยุน  เชิน    ก้ง   สู่   ยี   นั่ว เหริน หมางหมาง

ลืมมันไปแล้วหรือ คำสัญญาของเราที่เคยให้ไว้

 

 


jūn yòu zài héfāng xiāng wàng bù wàng

 君  又   在   何方      相     望    不   忘

 จูน โย่ว จ้าย เหยฟาง เซียง ว่าง    ปู้  ว่าง

เจ้าอยู่ที่ใด เฝ้าหาไม่ลืม

 

 

nǐ   hái zài wèn  ma bù wèn gǔjīn shìrén  de chīkuáng

你   还   在   问    吗 不   问   古今   世人    的    痴狂

หนี่ หาย จ้าย เวิ่น   มะ ปู้   เวิ่น   กู่จิน ชื่อเหริน เตอะ ชือขวง

เจ้ายังอยากถามไหม อย่าถามเรื่องราวในอดีตนั้นเลย

 

 

shéi yòu zài yuǎnfāng

  谁   又   在     远方

 เฉย โย่ว จ้าย หย่วนฟาง

ใครที่อยู่แสนไกล

 

 

nán     jiě shì jiān gùrén   hēibái huǐyù jǐ duōliàng

  难     解  世   间    故人    黑白   毁誉 几   多量

หนาน เจี่ย ชื่อ เจียน กู้เหริน เฮยป๋าย หุ่นยู่ จี่ ตัวเลี่ยง

ยากเข้าใจว่าถูกหรือผิดมีค่าสักเพียงใด

 

 

hái néng wàngjì ma kànkè   Sàn qù wéi  nǐ   wǒ bù wàng

 还    能     忘记   吗  看客     散    去  唯   你  我  不   忘

หาย เหนิง   ว่างจี้  มะ ค่านเค่อ ซ่าน  ชู่ เหวย หนี่ หว่อ ปู้  ว่าง

ลืมมันไปได้หรือ มีเพียงเจ้าที่ข้ามิอาจลืม

 

 

yǔ jūn zài shēn pángbié lái wúyàng

与  君  在    身      旁别    来   无恙

หยู่ จูน จ้าย เชิน   ผางเปี๋ย หลาย หวูย่าง

จะเคียงข้างไม่ห่าง ไร้การจากลา


 

ขอบคุณรูปภาพหน้าปกจาก canva  และ facebook 

ขอบคุณรูปภาพประกอบที่ 1 จาก facebook

ขอบคุณรูปภาพประกอบที่ 2 จาก facebook

ขอบคุณรูปภาพประกอบที่ 3 จาก facebook