ชื่อเพลง : 爱殇 (Ài shāng) ความรักที่โศกเศร้า

เพลง

 

ประกอบซีรีส์ : 东宫 (Dōnggōng) ตงกงตำหนักบูรพา

movieหนัง

 

นักร้องจีน : 小时 Xiǎoshí

นักแต่งเพลงจีน: 小幻 Xiǎo huàn

 

 

mùsè qǐ kàn   tiānbiān  xiéyáng

暮色  起  看      天边       斜阳

มู่เซ่อ  ฉี่ ค่าน เทียนเปียน เสียหยาง

เหม่อมองไปยังขอบฟ้าเมื่อยามพลบค่ำ

 


huǎnghū xiǎngqǐ   nǐ   de  liǎnpáng

    恍惚      想起    你   的     脸庞

    ห่วงฮู   เสี่ยงฉี   หนี่ เตอะ เหลี่ยนผาง

พลันนึกถึงเพียงใบหน้าของเจ้า

 

 

bìjìng huíxiǎng nánmiǎn      tú zēng gǎnshāng

 毕竟     回想        难免        徒   增       感伤

 ปี้จิ้ง     หุยเสี่ยง หนานเหมี่ยน ถู   เจิง     ก่านชาง

อดีตพาให้โศกเศร้าอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

 qīng tàn  xī wǒmen  nàxiē   hǎo shíguāng

  轻   叹   息    我们     那些   好     时光

  ชิง ท่าน  ซี หว่อเหมิน น่าเซีย เห่า  ฉือกวง

Advertisement

Advertisement

พร่ำถอนใจให้กับช่วงเวลาที่ดีของสองเรา

 


yè wèiyāng fánxīng luò yǎnkuàng

夜    未央       繁星    落     眼眶

เย่   เว่ยยาง   ฝานซิง   ลั่ว หย่านควง

ค่ำคืนยังอีกยาว แสงดวงดาวสะท้อนนัยตา

 


shí yíduàn róuruǎn     de  guāngmáng

 拾   一段       柔软      的       光芒

 ฉิอ หยีต้วน โหรวหร่วน เตอะ กวงหมาง

ส่องประกายบางเบา

 


qīngfēngguò yè zhúguāng

    清风过      曳     烛光

   ชิงเฟินกั้ว    เย่     จู๋กวง 

สายลมพัดแสงเทียนสั่นไหว

 


dúwǔ wú rén xīnshǎng

 独舞  无  人     欣赏

  ตู๋หวู่ หวู เหริน ซินฉ่าง

ร่ายรำอย่างเดียวดาย มิมีผู้ใดเฝ้ายินดี

 


liú huābàn suí fēng piāodàng

 留   花瓣    随   风      飘荡

หลิว ฮัวป้าน สุย เฟิง  เพียวต้าง

กลีบดอกไม้ล่องลอยไปตามสายลม

 


wǒ yào jiāng guòwǎng dōu chǔcáng

 我  要     将      过往     都     储藏

หว่อ เย่า เจียง  กั้วหว่าง   โตว   ฉู่ฉาง

Advertisement

Advertisement

ข้าปรารถนาจะเก็บทุกเรื่องราวที่เคยผ่าน

 


biān yíduàn méihǎo    de mèngxiǎng

  编     一段     美好      的      梦想

เปียน หยีต้วน เหมยห่าว เตอะ เมิ่งเสี่ยง

รวมเป็นฝันอันแสนงดงาม

 

 

yéxǔ huànxiàng dào zuìhòu huì gèng shāng

 也许    幻象        到     最后   会    更     伤

เหยสู่  ฮ่วนเซี่ยง   เต้า   จุ้ยโฮ่ว  ฮุ่ย   เกิ้ง   ชาง

แม้ภาพนั้นอาจนำพาให้ดวงใจปวดร้าว

 

 

jiǎ huānchàng yòu héfáng wú rén gòngxiǎng

假      欢畅        又    何妨   无   人     共享

เจี่ย   ฮวนช่าง   โย่ว  เหอฝาง หวู เหริน ก้งเสี่ยง

สุขจอมปลอมเพียงลำพัง แล้วอย่างไร

 

 

nǐ céngjīng shì wǒ    de   biānjiāng

你   曾经     是   我    的      边疆

หนี่  เชิงจิง   ชื่อ หว่อ เตอะ เปียนเจียง

ครั้งหนึ่งเจ้าเคยเป็นปราการของข้า

 

 

dǐkàng wǒ suóyǒu   de bēishāng

  抵抗   我    所有     的    悲伤

Advertisement

Advertisement

  ตี่ค่าง หว่อ สัวโหย่ว เตอะ เปยชาง

ปกป้องข้าจากความทุกข์ระทม

 

 

xīfēng cán gùrén wǎng

  西风   残   故人    往

  ซีเฟิง ฉาน กู้เหริน หว่าง

ลมตะวันตกพัดพาเจ้าคนเก่าได้จากไป

 

 

rújīn  bèi  ài    liúfàng

如今  被   爱    流放

หรูจิน เป้ย อ้าย หลิวฟ่าง

บัดนี้รักทอดทิ้งข้า

 


kùn zàile      yǎnlèi zhōngyāng

 困   在了       眼泪      中央

 คุ่น จ้ายเลอ หย่านเล่ย จงยาง

จมอยู่กับหยาดน้ำตา

 

 

.....(ไม่ต้องร้อง).......................

     qīng jiě nícháng yān  lèi huàn xiào zhuāng

      轻    解    霓裳    咽   泪   换     笑      妆

      ชิง   เจี่ย  หนีฉาง ยาน เล่ย ฮ่วน เซี่ยว   จวง

      สวมใส่อาภรณ์ทั้งน้ำตา ตกแต่งใบหน้าด้วยรอยยิ้ม กล้ำกลืนน้ำตาไว้ภายใน

 

      děng nǐ róngzhuāng qù hūxiào cāngsāng

         等  你       戎装       去   呼啸      沧桑

       เติ่ง  หนี่    หรงจวง      ชู่   ฮูเซี่ยว ชางซาง

      รอเจ้าสวมเกราะจากลา กล้ำกลืนน้ำตาส่งความผันผวนของชีวิต

 

      guòwǎng zhōng jiū zhǐ bú zhù liútǎng

          过往         终   究  止 不  住   流淌

        กั้วหว่าง      จง    จิว จื่อ  ปู๋   จู้  หลิวถ่าง

      อดีตไม่อาจหยุดยั้งได้

 

      qù yù jiàn fēi xiáng yé  xǔ huì fēi chū zhè gǎn shāng

      去 御  剑    飞   翔    也 许  会  飞  出   这   感     伤

       ชู่  ยู่ เจี้ยน เฟย เสียง เหย สู่ ฮุ่ย เฟย  ชู   เจ้อ ก่าน ชาง

      ชักกระบี่ขึ้นมาแล้วโผทะยาน โบยบินหนีไปจากความเศร้า

.... ................................

 

mùsè qǐ kàn   tiānbiān  xiéyáng

暮色  起  看      天边       斜阳

มู่เซ่อ  ฉี่ ค่าน เทียนเปียน เสียหยาง

เหม่อมองไปยังขอบฟ้าเมื่อยามพลบค่ำ

 

yè wèiyāng fánxīng luò yǎnkuàng

夜    未央       繁星    落     眼眶

เย่   เว่ยยาง   ฝานซิง   ลั่ว หย่านควง

ค่ำคืนยังอีกยาว แสงดวงดาวสะท้อนตา

 


tiān qínglǎng hǎo fēngguāng

 天      晴朗      好      风光

เทียน ฉิงหล่าง ห่าว เฟิงกวง

ท้องฟ้าสดใส ทิวทัศน์อันงดงาม

 


ruò nǐ búzài shēn páng

 若 你  不在    身     旁

 รั่ว หนี่ ปู๋จ้าย   เชิน  ผาง

แต่หากไร้เจ้าเคียงข้าง

 


néng shàng cāngqióng yòu zěnyàng

   能      上         苍穹      又    怎样

 เหนิง   ฉาง       ชางฉง   โย่ว  เจิ่นย่าง

ต่อให้ขึ้นสวรรค์ก็มิมีความหมายอันใด

 

chuánguò kōnggǎng jiāng jì mò huànyǎng

     船过          空港      将  寂  寞     豢养

    ฉวงกั้ว       คงก่วง   เจียง  จี้ โม่ว ฮ่วนหย่าง

เรือแล่นผ่านเมืองท่าแสนอ้างว้าง

 

kuàngyě shuāng jiàngdī chuí  le    lèi guāng

    旷野       霜        降低    垂   了   泪    光

  ค่านเหย่    ชวง     เจี้ยนตี   ฉุย เลอะ เล่ย  กวง

เกล็ดน้ำค้างแข็งร่วงลงมาน้ำตาก็ไหลหลั่ง

 

.....(ไม่ต้องร้อง)..............................

     shì shuí yǔnluòle    wǒ    de    tàiyáng

       是   谁    陨落了      我     的    太阳

       ชื่อ  ฉุย หยุ่นลั่วเลอะ หว่อ เตอะ ไท่หย่าง

      ผู้ใดพรากแสงสว่างของข้าไป

 

       shì nǐ   de    múyàng

        是 你   的     模样

        ชื่อ หนี่ เตอะ หมูย่าง

       นั่นคงเป็นเจ้า

 

       dài zǒu  wǒ  suóyǒu  de  guāngmáng

         带   走   我     所有     的      光芒

        ต้าย โจ่ว หว่อ สัวโหย่ว เตอะ กวงหมาง

        ที่ดึงแสงสว่างไปจากข้า

.............................


yángfān yuǎnháng dí búguò pánghuáng

   扬帆        远航     敌   不过      彷徨

หยางฟาน หย่วนหาง  ตี๋    ปู๋กั้ว    ผางหวง

เรือแล่นสู่แดนไกล สุดท้ายชอกช้ำอีกคราnàihé    liúfàng  dí búguò cāngliáng

 奈何      流放    敌  不过      苍凉

น่ายเหอ หลิวฟ่าง ตี๋   ปู๋กั้ว   ชางเหลียง

ไม่มีวิธีใดขจัดความอ้างว้างออกไปได้


.....(ไม่ต้องร้อง).....

     wǒ yào qiánrù huíyì de   wāngyáng

      我   要   潜入   回忆 的       汪洋

     หว่อ เย่า เฉียนรู่   หุยยี่ เตอะ วางหยาง

     ข้าจมลึกลงมหาสมุทรแห่งความทรงจำ

 

     xún nǐ   de   múyàng

      寻  你   的     模样

      สุน หนี่ เตอะ หมูย่าง

     เพื่อค้นหาและจดจำเจ้า

 

      wéi    yǒu   nǐ  shì wǒ    de  tiāntáng

        唯     有    你  是  我     的     天堂

      เหวย โหย่ว หนี่ ชื่อ หว่อ เตอะ เทียนถาง

      เพียงเจ้าเท่านั้นที่เป็นดั่งสวรรค์ของข้า

.............................

 

wéi    yǒu   nǐ  shì wǒ    de  tiāntáng

  唯     有    你  是  我     的     天堂

เหวย โหย่ว หนี่ ชื่อ หว่อ เตอะ เทียนถาง

เพียงเจ้าเท่านั้นที่เป็นดั่งสวรรค์ของข้า

 


ขอบคุณรูปภาพหน้าปกจาก canva และ sohu

ขอบคุณรูปภาพประกอบที่ 1 จาก sina

ขอบคุณรูปภาพประกอบที่ 2 จาก sina

ขอบคุณรูปภาพประกอบที่ 3 จาก sohu