ชื่อเพลง : 无羁 wú jī (ไร้พันธนาการ )

เพลง

 

นักร้องจีน : 王一博 Wáng yībó

yibo

 

และ 肖战 Xiào zhàn

xiaozhan

 

ประกอบซีรี่ส์ : 陈情令 Chén qíng lìng ปรมาจารย์ลัทธิมาร 

ซีรีส์

 

Wén díshēng dú chóuchàng

  闻      笛声    独     惆怅

เหวิน    ตี๋เชิง     ตู้    เฉาช่าง

ได้ยินเสียงขลุ่ยที่แสนอ้างว้างและทุกข์ระทม

 

Yúnshēn yè wèi yāng

    云深     夜  未   央

หยุนเชิน   เย่  เว่ย ยาง

ในราตรีนิรันดร์กาลที่ปกคลุมไปด้วยม่านเมฆ

 

Shì yǔ  fēi dōu guò wǎng Xǐng lái     le Zěnnéng dāng mèng yī chǎng

 是  与  非   都   过    往      醒  来    了    怎能       当      梦  一   场

 ชื่อ หยู่ เฟย โตว กั้ว  หว่าง   สิ่ง ล่าย เลอะ เสิ่นเหนิง ตาง    เมิ่ง  ยี   ฉ่าง

ถูกหรือผิดล้วนเป็นอดีต ตื่นขึ้นมาแล้วจะทำเหมือนอยู่ในฝันได้เช่นไร

 

Hóngchén zhōng Huǐyù  dé shī rú hé qùliàng

     红尘         中      毁誉  得 失  如 何   去量

Advertisement

Advertisement

    หงเฉิน       จง     หุ่ยยู่   เต๋อ ชือ หรู เหอ ชู่เลี่ยง

โลกนี้มีทั้ง ประณาม สรรเสริญ สำเร็จ ล้มเหลว เหตุใดต้องไปให้ค่ามันเล่า

 

Xiāoxiāo xuèrè dāofēng liáng

   萧萧      血热     刀锋    凉

เซียวเซียว เสวเร่อ เตาเฟิง เหลียง

สายลมพัดจนโลหิตกรุ่นร้อนบนคมดาบนั้นเย็นลง

 

Shān gāo shuǐ yuǎn

   山    高    水    远

  ชาน  เกา  ฉุ่ย  หย่วน

ขุนเขาเสียดฟ้าธารายาวไกล

 

Yòu wén  qín xiǎng

  又    闻    琴   响

  โย่ว เหวิน ฉิน เสี่ยง

ได้ยินเสียงกู่ฉินนั้นก้องมา

 

Chén qīng wèi jué

   陈     情    未  绝

   เฉิน   ชิง   เว่ย เจว๋

เรื่องราวมิมีวันสิ้น

 

Wò dí huā yuè rú shuāng

 卧  荻  花   月  如    霜

 ว่อ   ตี๋   ฮัว  เยว่ หรู   ชวง

ความสัมพันธ์มิมีวันเสื่อมคลาย

 


Zhǔ yīhú shēngsǐ bēihuān Jì shàoniánláng

  煮  一壶    生死     悲欢    祭    少年郎

Advertisement

Advertisement

   จู่    ยีหู    เชิงสื่อ  เปยฮวน   จี้  เช่าเหนียนหลาง

ต้มกาสุกาแห่งทุกข์สุขของช่วงชีวิตและความตาย เพื่อเซ่นสังเวยให้กับวัยเยาว์

 

Míngyuè yījiù  hé    lái chàngwǎng

    明月    依旧 何    来     怅惘

  หมิงเยว่    ยีจู้ เหอ หลาย ช่างหว่าง

ดวงจันทร์สว่างไสวเหมือนเคยแต่เหตุใดถึงหมองหม่น

 

Bùrú xiāoxiāo sǎsǎ Lìbiàn fēng hé làng

不如    潇潇     洒洒   历遍    风   和  浪 

 ปู้หรู เชียวเชียว ส่าส่า ลี่เปี้ยน เฟิง  เหอ ล่าง

มิสู้หันหน้าเข้าหามรสุม ยืนหยัดแน่วแน่ด้วยจิตใจมั่นคง
 

 

Tiānyá   yīqū gòng yōuyáng

   天涯    一曲   共     悠扬

เทียนหยา  ยีชู    ก้ง   โยวหยาง

มาร่วมบรรเลงเพลงอันไพเราะที่ปลายขอบฟ้า

 


Chuān wàn shuǐguò qiān shān

     穿     万     水过     千    山

    ชวน  หวาน  ฉุ่ยกั้ว  เชียน ชาน

ข้ามหมื่นธารา พ้นผ่านขุนเขา

 

Lù jìn   rén mángmáng

Advertisement

Advertisement

 路 尽   人       茫茫

  ลู่ จิ้น เหริน หมางหมาง

หนทางเต็มไปด้วยผู้คน

 

Shì yǔ  fēi dōu guò wǎng

 是  与  非   都   过    往

 ชื่อ หยู่ เฟย โตว กั้ว  หว่าง

ถูกหรือผิดล้วนเป็นอดีต

 

Xǐng lái     le Zěnnéng dāng mèng yī chǎng

   醒  来    了    怎能       当      梦  一   场

   สิ่ง ล่าย เลอะ เสิ่นเหนิง ตาง    เมิ่ง  ยี   ฉ่าง

ตื่นขึ้นมาแล้วจะทำเหมือนอยู่ในฝันได้เช่นไร

 

Hóngchén zhōng Huǐyù  dé shī
     红尘         中      毁誉  得 失

    หงเฉิน       จง     หุ่ยยู่   เต๋อ ชือ

โลกนี้มีทั้ง ประณาม สรรเสริญ สำเร็จ ล้มเหลว

 

rú hé qùliàng

如 何   去量

หรู เหอ ชู่เลี่ยง

เหตุใดต้องไปให้ค่ามันเล่า

 

Xiāoxiāo xuèrè dāofēng liáng

   萧萧      血热     刀锋    凉

เซียวเซียว เสวเร่อ เตาเฟิง เหลียง

สายลมพัดจนโลหิตกรุ่นร้อนบนคมดาบนั้นเย็นลง

 

Shān gāo shuǐ yuǎn

   山    高    水    远

  ชาน  เกา  ฉุ่ย  หย่วน

ขุนเขาเสียดฟ้าธารายาวไกล

 

Yòu wén  qín xiǎng

  又    闻    琴   响

  โย่ว เหวิน ฉิน เสี่ยง

ได้ยินเสียงกู่ฉินนั้นก้องมา

 

Chén qīng wèi jué

   陈     情    未  绝

   เฉิน   ชิง   เว่ย เจว๋

เรื่องราวมิมีวันสิ้น

 

Xiào shìshì duō wúcháng

  笑    世事    多     无常

เซี่ยว ชื่อชื่อ   ตัว    หวูฉาง

ร่วมกันหัวเราะให้กับช่วงของชีวิตที่ไม่อาจคาดเดา

 

Zhǔ yīhú shēngsǐ bēihuān Jì shàoniánláng

  煮  一壶    生死     悲欢    祭    少年郎

   จู่    ยีหู    เชิงสื่อ  เปยฮวน   จี้  เช่าเหนียนหลาง

ต้มกาสุกาแห่งทุกข์สุขของช่วงชีวิตและความตาย เพื่อเซ่นสังเวยให้กับวัยเยาว์

 

Míngyuè yījiù  hé    lái chàngwǎng


   明月    依旧 何    来     怅惘

  หมิงเยว่    ยีจู้ เหอ หลาย ช่างหว่าง

ดวงจันทร์สว่างไสวเหมือนเคยแต่เหตุใดถึงหมองหม่น

 

Bùrú xiāoxiāo sǎsǎ Lìbiàn fēng hé làng

不如    潇潇     洒洒   历遍    风   和  浪 

 ปู้หรู เชียวเชียว ส่าส่า ลี่เปี้ยน เฟิง  เหอ ล่าง

มิสู้หันหน้าเข้าหามรสุม ยืนหยัดแน่วแน่ด้วยจิตใจมั่นคง

 

Tiānyá   yīqū gòng yōuyáng

   天涯    一曲   共     悠扬

เทียนหยา  ยีชู    ก้ง   โยวหยาง

มาร่วมบรรเลงเพลงอันไพเราะที่ปลายขอบฟ้า

 

Zhǔ yīhú shēngsǐ bēihuān Jì shàoniánláng

  煮  一壶    生死     悲欢    祭    少年郎

   จู่    ยีหู    เชิงสื่อ  เปยฮวน   จี้  เช่าเหนียนหลาง

ต้มกาสุกาแห่งทุกข์สุขของช่วงชีวิตและความตาย เพื่อเซ่นสังเวยให้กับวัยเยาว์

 

Míngyuè yījiù  hé    lái chàngwǎng

    明月    依旧 何    来     怅惘

  หมิงเยว่    ยีจู้ เหอ หลาย ช่างหว่าง

ดวงจันทร์สว่างไสวเหมือนเคยแต่เหตุใดถึงหมองหม่น

 

Bùrú xiāoxiāo sǎsǎ Lìbiàn fēng hé làng

不如    潇潇     洒洒   历遍    风   和  浪 

 ปู้หรู เชียวเชียว ส่าส่า ลี่เปี้ยน เฟิง  เหอ ล่าง

มิสู้หันหน้าเข้าหามรสุม ยืนหยัดแน่วแน่ด้วยจิตใจมั่นคง

 

Tiānyá   yīqū gòng yōuyáng

   天涯    一曲   共     悠扬

เทียนหยา  ยีชู    ก้ง   โยวหยาง

มาร่วมบรรเลงเพลงอันไพเราะที่ปลายขอบฟ้า

 

Tiānyá   yīqū gòng yōuyáng

   天涯    一曲   共     悠扬

เทียนหยา  ยีชู    ก้ง   โยวหยาง

มาร่วมบรรเลงเพลงอันไพเราะที่ปลายขอบฟ้า

 


ขอบคุณรูปภาพหน้าปกจาก canva และ samule

ขอบคุณรูปภาพประกอบที่ 1 จาก sohu

ขอบคุณรูปภาพประกอบที่ 2 จาก facebook

ขอบคุณรูปภาพประกอบที่ 3 จาก facebook

ขอบคุณรูปภาพประกอบที่ 4 จาก tv.mewatch