1. อ่านชีวประวัติของผู้อื่น

อ่าน     ถ้าหากว่าคุณได้ลองอ่านชีวประวัติของผู้อื่นรวมถึงแนวคิดของเขาก็จะทำให้คุณได้แนวคิดมากขึ้นในชีวิตโดยเฉพาะแนวคิดด้านความสำเร็จยิ่งถ้าหากว่าคุณได้นำไปปรับใช้ในตัวเองก็จะทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างที่คุณต้องการ


         2. ท้าทายตัวเอง

ท้าทาย      ถ้าหากว่าคุณมีทัศนคติที่เกลียดบางสิ่งและคิดว่าจะไม่สามารถทำมันได้คุณลองเปลี่ยนความคิดของตนเองดูแล้วลองทำมันดูสักครั้งไม่แน่ว่าสิ่งที่คุณกำลังไม่ชอบอยู่นั้นอาจจะเป็นสิ่งที่คุณชอบในอนาคตก็ได้


          3. ลองจินตนาการ

หลับตา      วิธีนี้ให้คุณลองไปสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านและหลับตาลงฟังเสียงของคนที่กำลังคุยกันอยู่ข้างๆคุณหรือที่กำลังเดินผ่านคุณ จินตนาการถึงรูปร่างลักษณะของเขาว่าเขาจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วลองลืมตาขึ้นมองไปดูที่ผู้พูดแล้วดูว่าตรงกับที่คุณคิดหรือไม่

Advertisement

Advertisement


        4. จินตนาการถึงอนาคต

จินตนาการ     ลองจินตนาการถึงอนาคตอีกสัก 5 ปีที่จะถึงนี้ว่าคุณต้องการให้มันเป็นอย่างไรบ้างแต่การบรรยายให้บรรยายเสมือนว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน เมื่อคุณลองทำแบบนี้แล้วคุณจะพบว่าความฝันที่คุณตั้งใจไว้ในอีก 5 ปีข้างหน้าดูเหมือนจะเป็นจริงมากขึ้น


        5. ลองคุยกับคนรอบข้าง

คุย      คุณลองเขียนสิ่งที่คุณยังขาดหายไปลงในกระดาษว่ามีอะไรบ้างจากนั้นก็นำไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนของคุณว่ามีอะไรบ้างและแตกต่างกันอย่างไรเสร็จแล้วก็ลองพูดคุยกันถึงสิ่งที่แตกต่างระหว่างคุณและเพื่อนของคุณ ปรับเปลี่ยนความคิดหรือแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันดูค่ะ


        6. ลองทำสิ่งใหม่ๆ

ทำสิ่งใหม่     จากกิจวัตรประจำวันของคุณที่คุณทำแต่สิ่งเดิมๆคุณลองเปลี่ยนเป็นทำอย่างอื่นแทน เช่น ในตอนเช้าที่คุณต้องไปทำงานคุณอาจจะเปลี่ยนจากรถประจำตัวเป็นรถประจำทางไปทำงานแทนหรืออาจจะทำอาหารกินที่บ้านแทนการออกไปทานอาหารข้างนอก เล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะทำให้คุณไม่ติดอยู่กับกิจวัตรประจำวันเดิมๆ แนวความคิดแบบเดิมๆได้ค่ะ

Advertisement

Advertisement


         7. เขียนสิ่งที่ต้องทำ

เขียน     ลองเขียนสิ่งที่ต้องทำอย่างสุดท้ายในชีวิตดูเพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณนั้นต้องการที่จะทำอะไรเป็นอย่างสุดท้ายในชีวิต และการเขียนสิ่งที่ต้องทำอย่างสุดท้ายในชีวิตนั้นก็จะเป็นการบอกได้ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งสำคัญสำหรับคุณหรืออาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณก็เป็นได้

 

 

ขอขอบคุณ ภาพปก/ภาพ1/ภาพ2/ภาพ3/ภาพ4/ภาพ5/ภาพ6/ภาพ7