สวัสดีคุณผู้อ่านที่น่ารักทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผู้เขียน (ครูไทยไอที) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 ก็ส่งผลกระทบต่อวงการศึกษาไทย ซึ่งแต่เดิมต้องมีการเปิดภาคเรียนประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 แต่ก็ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกนโยบายสำหรับการจัดการศึกษาในช่วงที่ไวรัสกำลังระบาดโดยได้ข้อสรุปว่าจะให้นักเรียนทั่วประเทศตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เรียนผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียมโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ 3 ช่องทางหลัก คือ 1. การรับชมผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ 2. การรับชมผ่านเว็บไซต์ DLTV 3. การรับชมผ่านแอพลิเคชั่น DLTV วันนี้ผู้เขียนจึงมาแนะนำการเตรียมพร้อมสำหรับน้องๆ นักเรียนในการเตรียมพร้อมเพื่อรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดาวเทียมตามรูปแบบของครูไทยไอที

Advertisement

Advertisement

เด็กนัดเรียนที่มาของรูปภาพ Pixarbay

1. เตรียมตัว ก่อนที่จะเริ่มเรียนระบบทางไกลผ่านดาวเทียมก็ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายด้วยการตื่นนอนให้ทันก่อนเวลา 08.30 น. เหมือนกับเวลาที่น้องๆ นักเรียนไปโรงเรียนตามปกติเพื่อทำภารกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้าพร้อมที่จะมารับชมการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียมที่หน้าจอทีวี คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต

เด็กตื่นนอนที่มาของรูปภาพ Pixel

2. เตรียมอุปกรณ์รับชม เมื่อเราทำภารกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว น้องๆ นักเรียนก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์สำหรับในการรับชมผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้มีความพร้อมแล้วแต่ว่าน้อง ๆ นักเรียนสะดวกรับชมในรูปแบบใด โดยสามารถรับชมได้ 3 รูปแบบได้แก่

    2.1 ช่องทางการรับด้วยเครื่องโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม 

Advertisement

Advertisement

ดูทีวีที่มาของรูปภาพ Pixarbay

   2.2 ช่องทางการรับชมผ่านเว็บไซต์ DLTV

เว็บไซต์ dltvที่มาของภาพผู้เขียนเอง

   2.3 ช่องทางการรับชมผ่านแอพลิเคชั่น DLTV

appdltv

ที่มาของรูปภาพ Google Play / DLTV

3. เตรียมทำใบงาน  ในระหว่างที่เราได้รับชมการถ่ายทอดสดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแล้ว น้อง ๆ นักเรียนก็จะต้องทำใบงานตามบทเรียนที่แต่ละบทเรียนได้กำหนดไว้ โดยคุณครูผู้สอนของแต่ละโรงเรียนจะเป็นผู้นำใบงานไปแจกให้ถึงที่บ้าน

ทำใบงาน

ที่มาของรูปภาพ Pixarbay

4. เตรียมส่งใบงานให้คุณครู เมื่อครบ 1 สัปดาห์หรือตามเวลาที่แต่ละโรงเรียนกำหนดเอาไว้เพื่อส่งใบงาน คุณครูที่นำใบงานมาส่งให้นักเรียนทำ ก็จะมารับใบงานของนักเรียนไปตรวจสอบความถูกต้อง และสอบถามปัญหาการเรียนกับผู้ปกครองและนักเรียนว่ามีปัญหาใดระหว่างการเรียนหรือไม่ ถ้ามีปัญหาคุณครูก็จะช่วยแก้ไขปัญหาต่อไป

Advertisement

Advertisement

ให้คำปรึกษาที่มาของรูปภาพ Pixarbay

จากการที่ผู้เขียนได้บรรยายถึงรูปแบบของการจัดการเรียนสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมาทั้งหมดนี้ คือวิธีการเรียนรูปแบบใหม่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 ผู้ปกครองและน้องๆ นักเรียนก็ต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของวิธีศึกษาหาความรู้เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติดังคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวว่า " โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ " ทางผู้เขียนและทุก ๆ ท่านก็หวังว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเพื่อให้เราได้กลับไปใช้ชีวิตและศึกษาหาความรู้ได้ตามปกติ สำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในบทความต่อไป..............(ครูไทยไอที)