มีเรื่องไร เล่า  ในตอนพิเศษ กับเหตุการแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นจริงๆ

ของคุณ ซูซานนาห์ คาฮาลาน
มาร่วมกันค้นหาสาเหตุว่าสิ่งลี้ลับ ไสยศาสตร์ มนต์ดำอะไรกันที่ทำให้ภายในหนึ่งเดือนได้เปลี่ยนให้คนปกติธรรมดาอย่างคุณ ซูซานนาห์ คุ้มคลั่ง ประสาทหลอน และเธอกำลังจะกลายเป็นคนบ้า!!!

 

Advertisement

Advertisement