เดินทอดน่อง ท่องเมืองน่าน สุดแดนล้านนาตะวันออก

เมืองน่าน เมืองสงบสุดเขตแดนล้านนาตะวันออก เมืองที่ยังอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของอดีต ไม่ปรากฎตึกสูงเหมือนเมืองอื่นให้รกตา ผู้คนยังคงยิ้มแย้มและทักทายกันด้วยภาษาคำเมืองรื่นหู กับอากาศในตอนเช้าที่ไม่ร้อนมากนัก การเดินเท้าเที่ยวตัวเมืองน่านจึงเป็นอีกเสน่ห์หนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลงใหล


รู้จักน่าน ผ่านพิพิธภัณฑ์ประจำเมือง

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ น่าน

มีคนกล่าวว่า หากต้องการรู้จักเมืองนั้นอย่างรวดเร็ว ต้องไปที่พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง ทริปเดินทอดน่องท่องเมืองน่านจึงมีจุดเริ่มต้นที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ น่าน ตั้งอยู่ที่ริม ถ. ผากอง อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2446 ในอดีตเป็นคุ้มของพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ เจ้านครน่าน ภายในจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และโบราณวัตถุเมืองน่านไว้อย่างมากมาย อย่างเช่น งาช้างดำ โบราณวัตถุคู่เมืองน่านที่ว่ากันว่าได้มาจากเมืองเชียงตุงแต่ครั้งโบราณ

Advertisement

Advertisement


เที่ยววัดภูมินทร์ ชมวิหารแปลกตาและภาพจิตรกรรมชิ้นเอก

วัดภูมินทร์ วัดภูมินทร์

อีกฟากถนนคือ วัดภูมินทร์ วัดนี้โดดเด่นด้วยวิหารจตุรมุข ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยสี่องค์ หันพระปฤษฎางค์ (หลัง) ชนกัน หันพระพักตร์ออกไปยังทิศทั้งสี่ ผนังภายในโดยรอบมีภาพจิตรกรรมศิลปกรรมไทยลื้ออันโด่งดัง เขียนเล่าเรื่องพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของชาวน่านในอดีต โดยเฉพาะภาพชายหญิงกำลังเกี้ยวพาราสีกันบนผนังซ้ายมือของประตูด้านทิศตะวันตก กรมศิลปากรสันนิษฐานว่า ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดภูมินทร์วาดขึ้นในคราวบูรณะวัดเมื่อปี พ.ศ. 2410


วัดพระธาตุช้างค้ำ ชมเจดีย์ช้างล้อม ไหว้พระทองปางลีลา

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

ใกล้กันเป็นที่ตั้งของ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อดีตวัดประจำราชสำนักน่าน เดิมชื่อวัดหลวงกลางเวียง สิ่งน่าสนใจคือเจดีย์ช้างค้ำที่ได้รับอิทธิพลจากเจดีย์ช้างล้อมศิลปะสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 องค์เจดีย์ทรงระฆังหุ้มทอง โดยรอบมีช้างปั้นครึ่งตัวโผล่ออกมาจากฐานรวม 24 ตัว ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี พระพุทธรูปปางลีลาที่งดงามยิ่ง

Advertisement

Advertisement


ชมเจดีย์และวิหารสกุลช่างเมืองน่าน ที่วัดหัวข่วง

เจดีย์และวิหารสกุลช่างเมืองน่าน ที่วัดหัวข่วง

เดินขึ้นเหนือเลียบ ถ. ผากองมาอีกหน่อย ตรงหัวมุม ถ. มหาพรหม เป็นที่ตั้งของวัดหัวข่วง วัดแห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสกุลช่างเมืองน่านฝีมือปราณีตงดงาม โดยเฉพาะตัววิหารลักษณะอาคารทรงจั่ว หน้าบันประดับลวดลายไม้จำหลักรูปดอกและใบไม้ ประตูหน้าต่างประดับปูนปั้นรูปใบผักกาด อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือ เจดีย์ทรงปราสาทหรือทรงเรือนธาตุ อิทธิพลศิลปะล้านนาสกุลช่างเมืองน่านอายุนับร้อยปี และหอไตรเก่าน่าชมซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับองค์เจดีย์

Advertisement

Advertisement


แต่หากว่ามีเวลาและพาหนะ อย่าลืมไปสักการะศาลหลักเมืองน่านที่วัดมิ่งเมือง ไปไหว้พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่ราศีคนเกิดปีเถาะตามคติล้านนา และไปส่งท้ายด้วยการชมทิวทัศน์มุมกว้างของเมืองน่านที่วัดพระธาตุเขาน้อย เก็บเป็นภาพอันประทับใจก่อนลาจากเมืองน่าน เมืองสุดแดนล้านนาตะวันออกอันแสนสงบงามแห่งนี้

บินลัดฟ้าจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่เมืองน่าน ด้วยสายการบิน พี บี แอร์ ในวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และอาทิตย์ สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2326-8000