นับว่าเป็นข่าวดีมาก ๆ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 และรอบนี้ก็ถึงคิวของกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบกันแล้วนั่นเอง ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ประกอบไปด้วย เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมไปถึงคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือจากโครงการอื่น ๆ ของรัฐ เช่น เงินเยียวยาเกษตรกร เยียวยาเราไม่ทิ้งกัน หรือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ส่วนผู้ที่ได้รับเงินนั้นจะตรวจสอบสิทธิ์ได้อย่างไร รับเงินวันไหน หรือหากตกหล่นจะสามารถแจ้งได้ที่ไหน เรามาทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันเลยกับ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ใครได้-ใครไม่ได้ รู้ครบจบในที่เดียว

Advertisement

Advertisement

เยียวยากลุ่มเปราะบาง , เยียวยา , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , เบี้ยคนชรา , เบี้ยคนพิการ , เงินเลี้ยงดูบุตร , เราไม่ทิ้งกัน , ประกันสังคมก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า กลุ่มเปราะบางนั้น หมายถึงกลุ่มใดบ้าง

1. เด็กในครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จํานวน 1,394,756 คน 

2. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,056,596 คน 

3. ผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการ จํานวน 1,330,529 คน  

เยียวยากลุ่มเปราะบาง , เยียวยา , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , เบี้ยคนชรา , เบี้ยคนพิการ , เงินเลี้ยงดูบุตร , เราไม่ทิ้งกัน , ประกันสังคมโดยสรุปแล้ว เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง กระทรวง พม. แจ้งว่ามีกำหนดจ่ายเงินเยียวยาภายในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้อย่างแน่นอน โดยจ่ายย้อนหลัง 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.) จำนวนเงิน 3,000 บาท เท่ากับว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ กลุ่มเปราะบางจะได้รับเงิน 2 เด้ง โดยเด้งแรกคือเงินอุดหนุนรายเดือนที่ได้รับตามปกติอยู่แล้ว และเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ยกตัวอย่างให้ดูเข้าใจง่าย ๆ เช่น

Advertisement

Advertisement

1. เงินอุดหนุนบุตรที่ตามปกติจะได้เดือนละ 600 บาท บวกเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท เท่ากับว่าได้รับทั้งหมด 3,600 บาท

2. ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือนตามขั้นบันได 600-1,000 บาท บวกเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท เท่ากับว่าได้รับทั้งหมด 3,600 - 4,000  บาท

3. ผู้พิการ ตามปกติจะได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท บวกเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท เท่ากับว่าได้รับทั้งหมด 3,800 บาท 

สำหรับช่องทางการรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจะผ่านช่องทางเช่นเดียวกับการจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน ซึ่งจะมีทั้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือรับเป็นเงินสด โดยจะจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือนจากที่เคยได้รับ คือในวันที่ 10 ของทุกเดือนเหมือนเดิม และเงินเยียวยาจ่ายภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เพื่อป้องกันความสับสนนั่นเอง

Advertisement

Advertisement

เยียวยากลุ่มเปราะบาง , เยียวยา , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , เบี้ยคนชรา , เบี้ยคนพิการ , เงินเลี้ยงดูบุตร , เราไม่ทิ้งกัน , ประกันสังคมทีนี้มาว่ากันด้วยจำนวนเงินมายังไง จ่ายยังไง จะได้กันเท่าไหร่กันไปแล้ว ก็ยังมีคำถามกันอีกว่า ทำไมถึงจ่ายเงินช้าจัง? กระทรวง พม. ก็บอกมาว่า ที่ล่าช้าก็เพราะต้องใช้เวลาทบทวนสิทธิ์เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการเยียวยาอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น เราไม่ทิ้งกัน เงินเยียวยาเกษตรกร เงินช่วยเหลือประกันสังคม พร้อมทั้งต้องตรวจสอบว่ารายชื่อตรงกันหรือไม่และยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอีกด้วย

นอกจากนั้น ก็ยังจะได้พิจารณากลุ่มเงินอุดหนุนบุตรที่ตกหล่น ที่ว่าตกหล่นนี้หมายถึง เดิมกำหนดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนได้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ก็จะตรวจสอบเพิ่มว่าจะพิจารณาให้กลุ่มที่มาลงทะเบียนหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจะเรียกว่ากลุ่มที่เพิ่งได้รับเงินอุดหนุนบุตรเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแรกด้วยนั่นเอง

เยียวยากลุ่มเปราะบาง , เยียวยา , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , เบี้ยคนชรา , เบี้ยคนพิการ , เงินเลี้ยงดูบุตร , เราไม่ทิ้งกัน , ประกันสังคมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง แต่คิดว่าตัวเองนั้นมีคุณสมบัติตรงกันกับเงื่อนไขด้านบน แนะนำว่าให้ตรวจสอบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานคัดกรองรายชื่อซ้ำซ้อนที่โทรศัพท์หมายเลข 02 273 9020 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ สายด่วน พม 1300 หากทำทุกอย่างครบขั้นตอนแล้วก็เตรียมรอรับเงินกันได้เลย ทั้งเงินอุดหนุนรายเดือนที่จะได้รับในวันที่ 10 ของทุกเดือน และเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่จะได้รับภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นี้

 

ขอบคุณภาพปก และภาพประกอบจาก

Facebook จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมบัญชีกลาง 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง