'เศรษฐี' หลายคนอาจคิดว่า หมายถึงคนที่มีเงินมากมายเท่านั้น แต่เศรษฐีที่เราจะกล่าวถึงในบทความนี้จะมีนิยามที่เพิ่มเติมไปกว่านั้น กล่าวคือ บุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข คนที่มีอิสรภาพในทรัพย์สิน สุขภาพ เวลา และมิตรสหาย สำหรับแนวทางที่เศรษฐีที่เรากล่าวถึงใช้เพื่อดำเนินชีวิตจะมีดังนี้
Plan1. ก า ร ด ำ เ นิ น ชี วิ ต :: ต้องผลักตัวเองให้พ้นจากงานที่ผูกมัดอยู่กับเวลาและเงิน

 • - รู้จักความหมายของการใช้เงินให้เกิดประโยชน์
 • - ใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลงทุนเพื่อการพัฒนาตนเอง ลงทุนเพื่ออนาคต
 • - ไม่พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • - ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้แก่ ครอบครัว เวลา ความรู้
 • - ตั้งเป้าหมายให้สุดโต่ง และพยายาม (เป้าหมายที่แค่คิดถึงก็มีความสุข)
 • - สร้างตารางพยากรณ์อนาคต (เขียนตารางอนาคตลงไปเลยว่า ในแต่ละปีเราจะมีอะไรบ้าง จนกว่าจะถึงเส้นชัยอันสุดโต่ง)

Advertisement

Advertisement

Work2. ก า ร ท ำ ง า น 😄😄

 • - ทำในสิ่งที่ชอบ 😁
 • - สนุกกับงาน(สำหรับคนที่เป็น พนักงานคือไม่ว่างานที่ได้รับตอนนี้จะเป็นอะไรก็ตาม ล้วนเป็นบันไดสู่ความสำเร็จในงานที่ชอบได้เสมอ)❤
 • - มองที่ 'สาเหตุ' ไม่ใช่ 'ผลลัพธ์' คือ ทำไมธุรกิจถึงดี/ไม่ดี? (ถ้ามองที่ผลลัพธ์ ถ้าเกิดมันไม่ดี เราก็จะหดหู่.. อย่าหดหู่นะ)
 • - "เรานี่โชคดีจริงๆ" ใช้คำพูดนี้ให้ติดปาก
 • - เมื่อได้มา ก็ควรให้ไป Give & Take ❤❤
 • - เปลี่ยนความผิดพลาดทั้งหมดให้เป็นประสบการณ์ที่ดี (อย่าย่อท้อง่าย ๆ)

Money3. ก า ร เ งิ น :: เพราะรู้จักให้ความสำคัญกับเงิน ใช้เงินทำงาน ทำให้เงินงอกเงย 😘

 • - ใช้เงินให้ถูกเรื่อง พัฒนาตนเองให้พร้อมรับโอกาสใหม่ ๆ เสมอ เรียนรู้เยอะ ๆ 😁
 • - เปิดหนังสือ ปิดโทรทัศน์ -> หันมาสนใจประวัติศาสตร์บ้าง

Advertisement

Advertisement

 • - อย่าตกกระแส
 • - ละเอียดรอบครอบเรื่องเงินเสมอ (เงินทอนต้องเช็ค เช่น เวลาซื้อขายของ เป็นต้น)
 • - กฏเหล็กการใช้จ่ายคือ.. สิ่งนั้นต้องมีมูลค่าเหมาะสมกับจำนวนเงินที่จ่าย
 • - อย่าให้คนอื่นดูแลเรื่องเงินแทน
 • - หนีให้พ้นจากชีวิตที่ถูกครอบงำ.. เราต้องกำหนดรายรับรายจ่ายของตัวเอง.. ต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และงอกเงยมากสุด
 • Wealth4. ค ว า ม มั่ ง คั่ ง :: ต้องรู้จักหาเงินเข้ากระเป๋า แม้ไม่ได้ทำงาน

  • - แม้ในยามหลับ เงินก็ต้องงอกเงย เช่น ลงทุนในหุ้น ฯลฯ
  • - อย่าเก็บเงินไว้สกุลเดียว
  • - รายได้ควรแปรผกผันกับเวลาทำงาน ไม่ควรพึ่งพารายได้ที่ถูกจำกัดด้วยเวลา
  • - มหาเศรษฐีจะไม่ลงทุนกับบ้านหรือรถส่วนตัวเพราะไม่ก่อให้เกิดเม็ดเงิน
  • - ลงทุนเต็มที่กับกระเป๋าและรองเท้า เพราะใช้ได้นาน ใส่สบาย มีคุณค่า
  • - วางรากฐานชีวิตให้มั่นคง คือทำเงินให้งอกเงยพร้อมรักษาสมดุลชีวิตด้วย (เงิน เวลา สุขภาพ สังคม)

  Advertisement

  Advertisement

 • - อย่าเริ่มทำธุรกิจด้วยการกู้หนี้ยืมสิน หรือ ก่อตั้งนิติบุคคลขณะที่ยังทำงาน และเก็บเงินให้พอกับการใช้ชีวิต 1-2 ปีโดยไม่ต้องทำงาน แล้วค่อยเปิดกิจการของตน
 • - ปฏิบัติต่อเงินด้วยความเคารพ ใช้ให้เกิดประโยชน์ เก็บรักษาอย่างดี ใช้แบงค์เก่าก่อน
 • Time5. เ ว ล า :: รายได้ดี เวลาเหลือไปใช้เงิน

  • - ตรงเวลาเสมอ เพราะเวลามีค่าจงใช้ให้เกิดประโยชน์
  • - ลงมือทำทันที
  • - อย่ากลุ้มกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เพราะเสียเวลา เสียกำลังใจ
  • - อย่าใช้คำว่า 'ยุ่ง' เป็นข้ออ้าง (ห้ามพูด😁)
  • - การพักผ่อนแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ คือสิ่งที่ไม่จำเป็น ถ้าพักแล้วก็เต็มที่เพื่อรักษาสุขภาพ และเติมพลังให้จิตใจ ไม่ใช่การนั่งเหม่อดู TV ที่ไร้สาระ😂

  Relax6. ก า ร ผ่ อ น ค ล า ย

  • - เริ่มทำสิ่งที่ไม่ชอบก่อน จะได้ไม่ค้างคา ไม่เครียดนาน
  • - ตื่นแต่เช้า (ช่วยให้สมองดีขึ้นด้วยนะ❤) เวลาเราก็จะมากขึ้น😁
  • - ใช้ "ช่วงเวลาทอง" ให้เกิด ประโยชน์ คือช่วงตื่นเช้าก่อนลุกจากที่นอน ให้จินตนาการอนาคตใส่เป้าหมายไป จะช่วยเรามุ่งมั่นมากขึ้น❤❤
  • - เลือกที่นั่งชั้น 1เท่านั้น (เป็นเวลาสมาคมกับผู้ที่ประสบความสำเร็จคนอื่น ๆ เวลาเดินทาง)
  • - ไม่จำเป็นต้องกอดงานทุกอย่างไว้กับตัวเพียงคนเดียว ให้มอบหมายไปสู่คนที่มีความสามารถ
  • - ลองใช้เวลากับสิ่งที่สนุกที่สุดดู อะไรที่ทำให้เราพัฒนา และมอบพลังบวกให้เรา❤❤ เช่น ไปกินซูชิ 😁😁😁😁😁😁 
  • - สร้างมูลค่าให้กับการเล่นสนุก คือการเล่นสนุกนั้น ๆ ก็ต้องมอบการเรียนรู้ ปสก. ดีๆให้เราได้พัฒนาด้วยเช่นกัน❤
  • - ใช้เวลาส่วนตัวทำสิ่งที่ชอบเป็นอย่างแรก ถ้าตั้งใจจะทำอะไรที่ผ่อนคลาย เช่นดูหนังแล้ว ก็ต้องทำให้ได้.. ห้ามบอกว่า "ไม่มีเวลา"

  Friends7. ค ว า ม สั ม พั น ธ์ :: คนรัก เพื่อน ครอบครัว คือสิ่งมีค่าที่หาสิ่งใดมาทดแทนไม่ได้

  • - วาดภาพคนในอุดมคติไว้ในหัว เราควรมีเพื่อนแบบไหน เน้นคุณภาพ (จริง ๆ แล้ว ทุกคนสามารถให้ข้อคิดกับเราได้เสมอ)😁
  • - รัก และมั่นใจในตัวเอง ❤❤ ห้ามเปรียบเทียบตัวเองกับใคร ให้รักและชื่นชมตัวเองให้มาก ๆ
  • - เลือกคบคนด้วยการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ หมั่นพัฒนาตนเองเสมอ
  • - ทำตัวให้คู่ควร คือพัฒนาตนเองเสมอ พอโอกาสมา เราจะได้รับได้ทันที😁
  • - อยู่ให้ห่างจากพลังด้านลบ (คนที่ชอบให้ร้ายคนอื่นและคนขี้บ่น)

  Giver8. เ ส น่ ห์

  • - อ่อนน้อมถ่อมตน 'อย่าอายกับการขอให้ใครสอน'
  • - เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีน้ำใจ ไม่หวังผลตอบแทน
  • - ฝึกเป็นผู้ให้ 😘😘😘
  • - แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีชั้นเชิง
  • - รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม การรู้ล่วงหน้าว่าอีกฝ่ายชอบอะไรจะทำให้การคุยกันสนุกมากขึ้น ให้เตรียมไว้เล็กน้อย😁
  • - รู้จักเอาใจใส่รุปลักษณ์ภายนอก ยิ้มแย้มเข้าไว้😁 มองโลกแง่บวกเสมอ
  • - กตัญญูรู้คุณ จงเคารพบิดามารดา และบรรพบุรุษ

  Couple9. คู่ ชี วิ ต :: คุณคิดว่าจะรักคนคนหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงแม้เวลาจะผ่านไปเป็นสิบ ๆ ปีได้หรือไม่

  • - เลือกคู่ครองให้ดี ไม่ฟุ่มเฟือย และพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายไปด้วยกัน 😘❤
  • - ลองคาดคะเนความเป็นไปในอนาคตของอีกฝ่าย ดูเป้าหมายเค้า ดูว่าเขาขยับใกล้เป้าหมายในลักษณะใด พัฒนาการเป็นรูปธรรม
  • - อย่าแต่งงานเพื่อผลประโยชน์ อย่าคาดหวัง
  • - แตกต่างอย่างลงตัว
  • - อย่าคิดนอกใจ
  • - เคารพในเป้าหมายของกันและกัน
  • - ให้เวลากับครอบครัวเป็นอันดับแรก
  • - อย่าคาดหวังให้ลูกเป็นผู้สืบทอดกิจการ ความรู้ คือมรดกที่มีค่ามากกว่าเงิน

  Health10. สุ ข ภ า พ :: ชีวิตที่สดใสเปี่ยมไปด้วยพลัง

  • - ออกกำลังกายทุกวัน
  • - กระตุ้นสมอง และจิตใจเสมอ ทำอะไรด้วยตนเอง ซื้อของ ทำอาหาร ออกไปพบผู้คน
  • - ใช้ชีวิตเรียบง่ายเข้าไว้ ไม่ต้องสะสมอะไรเยอะแยะ จัดของให้เป็นระเบียบ
  • - รุ้จักแบ่งแยกความเครียดที่ดี (เครียดที่เกิดจากแรงกดดันที่เกิดขึ้นเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้) แยกออกจากความเครียดที่ไม่ดี ใจร้อนได้ แต่อย่าโมโหนะ😘
  • - อย่าหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใคร เช่น หากงานผิดพลาด ให้ตระหนักว่าความบกพร่องส่วนหนึ่งเกิดจากเรา ทำให้เรารู้จักปรับปรุง และทำให้จิตใจเราโตขึ้น จนรู้สึกขอบคุณตามมา 😍😍😍😍
  • - ใส่ใจเรื่องอาหารการกิน อิ่มท้อง และดีต่อสุขภาพ ไม่ต้องแพงก้ได้
  • - ฝึกผ่อนคลายจิตใจให้สมองโล่ง แล้วชีวิตจะก้าวกระโดด นั่งสมาธิ❤❤
  • - ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะสิ้นลมหายใจ มีเป้าหมายตลอดแม้เกษียณแล้ว เพราะการที่เรามีเป้าหมายในการลุกขึ้นมาในแต่ละวันจะทำให้เรามีแรง 

  Credit: ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "ความลับเศรษฐี คนแบบนี้แหละดึงดูดเงิน " และภาพสวย ๆ จาก https://pixabay.com/th/photos