เคล็ดลับประหยัดไฟ ใช้ยังไงไม่เกิน 800 หน่วย?

 

          ตามที่ปรากฏเป็นข่าว ค่าไฟแพงขึ้น จนมีนักร้องน้องรักออกมาร้องเรียนกันมากมาย จนเจ้ากระทรวงพลังงาน ต้องออกมาตรการในการเยียวยาช่วยเหลือ ค่าไฟแพง "การไฟฟ้านครหลวง" และ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" ได้สนองตอบต่อนโยบายของทางรัฐบาล โดยมีมาตรการช่วยเหลือ ค่าไฟแพง ทั้งลด และให้ใช้ไฟฟรี

บิลค่าไฟฟ้า

          จากกรณีที่ค่าไฟแพงขึ้น เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงที่อากาศร้อนจัด หลายบ้านต้องเปิดแอร์เพื่อให้ภายในบ้านมีความเย็นขึ้น ทำให้คอมเพรสเซอร์แอร์ ทำงานหนัก ประกอบกับการคิดค่าไฟฟ้า เป็นการคิดแบบอัตราก้าวหน้า ยิ่งใช้จำนวนหน่วยเพิ่มมากขึ้น ก็จะเสียค่าไฟเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าไฟที่เพิ่มขึ้นนั้น ประการแรกมาจากเราเริ่มทำงานที่บ้านกันในช่วงเดือนมีนาคม เพราะเดือนกุมภาพันธ์ เรายังทำงานกันตามปกติ พอมีมาตรการที่ต้องทำงานที่บ้าน Work From Home  อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เราจะเริ่มใช้ไฟมากกว่าปกติ  คือต้องเสียบ Notebook ชาร์ต แบตเตอรี่ และ ด้วยเหตุผลสำคัญที่ทำให้ค่าไฟขึ้นมากคือแอร์ เราอยู่บ้านตลอดทั้งวัน ซึ่งบ้านไหนใช้ไฟมาก ย่อมมีค่าไฟสูง เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ที่เป็นเหตุการณ์ปกติที่เรายังคงไปทำงานที Office

Advertisement

Advertisement

เครื่องปรับอากาศโน็ตบุ๊ค          ดังนั้นมาตรการช่วยเหลือ ค่าไฟแพง จึงคิดจากฐานของเดือนกุมภาพันธ์เป็นหลัก การใช้ไฟ ค่าไฟถูกแพง ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านด้วยว่ามีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทใดบ้าง บ้านของผู้เขียนมีครบ แอร์ตัวใหญ่ 1 ตัว เล็ก 1 เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ พัดลมตั้งพื้น เครื่องดูดฝุ่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ไมโครเวฟ เตารีด กาต้มน้ำ ช่วงเปิดแอร์หนัก ๆ ค่าไฟรวมประมาณเกือบ 3 พันกว่าบาทต่อเดือน

Advertisement

Advertisement

หม้อหุงข้าว กาน้ำร้อนเครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ ตู้เย็นพัดลมตั้งพื้น          ทั้งนี้ ผู้เขียนได้นำตัวอย่าง วิธีการคิดค่าไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ มาคำนวณให้ดู เพื่อให้ผู้อ่านสามารถคำนวณเองได้ ซึ่งถือเป็น "เคล็ดลับประหยัดไฟ ใช้ยังไงไม่เกิน 800 หน่วย" แน่นอน เมื่อคำนวณออกมาแล้วเราสามารถที่จะเลือก เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้าง นั้น  เราสามารถดูได้จากผลคำนวณ จำนวนวัตต์ที่ใช้ไฟไปในแต่ละเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนั้น ๆ ซึ่งก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนั้น ๆ มีกำลังไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นวัตต์เท่าไร และ ใน 1 เดือน เปิดใช้งานประมาณกี่ชั่วโมง จากนั้นนำมาคำนวณ ค่าใช้ไฟฟ้าด้วยสูตรดังต่อไปนี้

          กำลังไฟฟ้า (วัตต์ ) x จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า ÷  1000 x จำนวนชั่วโมงที่ใช้ใน 1 วัน = จำนวนหน่วยต่อวัน (ยูนิต)

 

          1.แอร์ขนาด 5,200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่องเปิดใช้งานวันละ 6 ชั่วโมง

Advertisement

Advertisement

          วิธีคำนวณ

          กำลังไฟฟ้า (วัตต์) คือ 5,200  วัตต์ x มีจำนวน 1 เครื่อง ÷ 1000 x 6 ชม. = 31.2 หน่วย/วัน คูณ 30 วัน (เดือนละ 936 หน่วย)

          2.กาต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 750 วัตต์ จำนวน 1 เครื่องเปิดใช้งานวันละ 8 ชั่วโมง

          วิธีคำนวณ

          กำลังไฟฟ้า (วัตต์) คือ 750 วัตต์ x มีจำนวน 1 เครื่อง ÷ 1000 x 8 ชม. = 6. หน่วย/วัน คูณ 30 วัน (เดือนละ 180 หน่วย)

          3.เครื่องซักผ้าขนาด 2,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่องเปิดใช้งานวันละ 1 ชั่วโมง

          วิธีคำนวณ

          กำลังไฟฟ้า (วัตต์) คือ 2,000  วัตต์ x มีจำนวน 1 เครื่อง ÷ 1000 x 1 ชม. = 2 หน่วย/วัน คูณ 30 วัน (เดือนละ 60 หน่วย)

          4.เตารีดขนาด 1,600 วัตต์ จำนวน 1 เครื่องเปิดใช้งานวันละ 2 ชั่วโมง

          วิธีคำนวณ

          กำลังไฟฟ้า (วัตต์) คือ 1,600 วัตต์ x มีจำนวน 1 เครื่อง ÷ 1000 x 1 ชม. = 1.6 หน่วย/วัน คูณ 30 วัน (เดือนละ 48 หน่วย)

         5.โทรทัศน์ ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 1 เครื่องเปิดใช้งานวันละ 6 ชั่วโมง

         วิธีคำนวณ

          กำลังไฟฟ้า (วัตต์) คือ 250 วัตต์ x มีจำนวน 1 เครื่อง ÷ 1000 x 6 ชม. = 1.50 หน่วย/วัน คูณ 30 วัน (เดือนละ 45 หน่วย)

          6.พัดลมตั้งพื้น ขนาด 75 วัตต์  จำนวน 4 เครื่องเปิดใช้งานวันละ 5 ชั่วโมง

         วิธีคำนวณ

         กำลังไฟฟ้า (วัตต์) คือ 75 วัตต์ x มีจำนวน 4 เครื่อง ÷ 1000 x 5 ชม. = 1.50 หน่วย/วัน คูณ 30 วัน (เดือนละ 45 หน่วย)

         7.เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่องเปิดใช้งานวันละ 1 ชั่วโมง

         วิธีคำนวณ

         กำลังไฟฟ้า (วัตต์) คือ 1,000 วัตต์ x มีจำนวน 1 เครื่อง ÷ 1000 x 1 ชม. = 1. หน่วย/วัน คูณ 30 วัน (เดือนละ 30 หน่วย)

         8.หม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด 750 วัตต์ จำนวน 1 เครื่องเปิดใช้งานวันละ 1 ชั่วโมง

         วิธีคำนวณ

         กำลังไฟฟ้า (วัตต์) คือ 750 วัตต์ x มีจำนวน 1 เครื่อง ÷ 1000 x 1 ชม. = 0.75 หน่วย/วัน คูณ 30 วัน (เดือนละ 22.50 หน่วย)

         9.ตู้เย็นขนาด 240 วัตต์ จำนวน 1 เครื่องเปิดใช้งานวันละ 24 ชั่วโมง

         วิธีคำนวณ

          กำลังไฟฟ้า (วัตต์) คือ 240 วัตต์ x มีจำนวน 1 เครื่อง ÷ 1000 x 24 ชม. = 5.76 หน่วย/วัน คูณ 30 วัน (เดือนละ 172. 8 หน่วย)

 

          สรุปได้ว่าบ้านของผู้เขียนใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 1,539.30 หน่วยต่อเดือน

          วิธีการคำนวณค่าไฟฟ้า

          บ้านของผู้เขียน นั้นใช้ค่าไฟฟ้าไปประมาณ 1,539.30 หน่วยต่อเดือน ดังนั้นจะสามารถคำนวณค่าไฟฟ้า ที่อ้างอิงจาก การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ดังนี้

          35 หน่วยแรก เหมารวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 85.21 บาท

          115 หน่วยต่อไป หน่วยละ 1.1236 บาท = 115 x 1.1236 บาท รวมทั้งสิ้น 129.21 บาท

          250 หน่วยต่อไป หน่วยละ 2.1329 บาท = 250 x 2.1329 บาท รวมทั้งสิ้น 533.23 บาท

          ส่วนที่เกินกว่า 400 หน่วย หน่วยละ 2.4226บาท = (1,539.30 - 400) = 1,139.30 x 2.4226 บาท) 2,760.06 บาท

          รวมเป็นเงิน (85.21 + 129.21 + 533.23  + 2,760.06 ) = 3,507.71 บาท

          จากการวิเคราะห์ ที่ผู้เขียนนำเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ที่บ้านของผู้เขียนมาคำนวณเป็นตัวอย่าง หากบ้านไหนใช้เครื่องไฟฟ้าแค่ 3 รายการ โทรทัศน์ พัดลมตั้งพื้น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ซึ่งเมื่อคำนวณ รวมจำนวนหน่วยการใช้ไฟจะอยู่ที่ 112.50 หน่วยต่อเดือน (โทรทัศน์ 45 หน่วย +พัดลมตั้งพื้น 45 หน่วย+ + หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 22.50 หน่วย) เข้าเกณฑ์ มาตรการช่วย ค่าไฟแพง มาตรการที่ 1 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แอมป์ ใช้ไฟฟรี 150 หน่วย (บ้านนี้ใช้ไฟไปเพียง 112.50  หน่วย)

          ถ้าบ้านไหนเปิดแอร์ แน่นอน ค่าไฟจะกินถึง 936 หน่วยต่อเดือน แค่เปิดแอร์ตัวเดียวค่าไฟก็เกิน 800 หน่วยไปแล้ว จำนวนชั่วโมงในการเปิดมีผลต่อจำนวนหน่วยค่าไฟที่เพิ่มขึ้น คงต้องหันไปพึ่งพัดลมแทน หากไม่นับรายการที่ 1 (การเปิดแอร์) การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งแต่รายการที่ 2-8 ค่าไฟจะอยู่ที่   430.50  หน่วยต่อเดือน (กาต้มน้ำไฟฟ้า 180 หน่วย +เครื่องซักผ้า 60 หน่วย + เตารีด 48 หน่วย +โทรทัศน์ 45 หน่วย +พัดลมตั้งพื้น 45 หน่วย +เครื่องดูดฝุ่น 30 หน่วย +หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 22.50 หน่วย) ไม่ใช้ตู้เย็นที่เปิดตลอด 24  ชั่วโมง กินไฟ 172.80 หน่วย

         หากต้องการใช้ไฟให้ไม่เกิน 800 หน่วย ตามประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผู้เขียนเอามาเป็นตัวอย่างในการคำนวณ เราสามารถเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งแต่รายการที่ 1-8 แต่ต้องไปลดชั่วโมงในการเปิดแอร์ลง จาก 6 ชั่วโมง เหลือเพียง 2 ชั่วโมง แทน แล้วสลับเปลี่ยนเป็นเปิดพัดลมแทน ค่าไฟค่าไฟจะอยู่ที่   312  หน่วยต่อเดือน เมื่อรวมกับรายการที่ 2-8 (430.50 + 312) รวมเป็นค่าไฟฟ้า(รายการที่ 1-8)  742.50 หน่วยต่อเดือน ใช้ไฟไปไม่ถึง 800 หน่วยต่อเดือน เข้าเกณฑ์มาตรการช่วยค่าไฟแพง มาตรการที่ 2 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย  จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์

มาตรการช่วยค่าไฟ          ทั้งนี้ ผู้อ่านสามารถเข้าไปอ่านบทความ สรุปมาตรการช่วยค่าไฟแพง พร้อมคำนวณเข้าใจง่าย  ได้ที่

          https://cities.trueid.net/article/สรุปมาตรการช่วยค่าไฟแพง-พร้อมคำนวณเข้าใจง่าย-trueidintrend_123953  

          ในนส่วนของวิธีการคำนวณค่าไฟฟ้าในเบื้องต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายที่การไฟฟ้านครหลวงเรียกเก็บ นอกจากนี้ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยนั้น อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ หากต้องการทราบค่าไฟฟ้าที่แม่นยำ สามารถตรวจสอบค่าใช้ไฟฟ้าได้ที่ http://www.mea.or.th/aboutelectric/116/280/form/11     วันนี้สวัสดีครับ

 

         หมายเหตุ : ภาพปก และภาพลำดับที่ 1-6 ถ่ายโดยผู้เขียน นามปากกา : สมภัสสร (Sompussorn)

                          ภาพลำดับที่ 7 เครดิตภาพ : https://www.mea.or.th/content/detail/87/5337