ประหยัด พอเพียง อดออม เท่านี้ก็ไม่มีหนี้แล้วค่ะภาพถ่ายโดยนักเขียนthanyaratวันนี้มีเคล็ดลับดี ๆ มาบอกใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้กลับมาเป็นหนี้อยู่อย่างไรให้พอเพียงมีอยู่หลายรูปแบบทั้งการทำไรนาทำสวนผสมปลูกผักสวนครัวปลูกผักปลอดสารพิษสิ่งสำคัญคือความพอเพียงในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้คนเราสามารถพึ่งตนเองและดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อำนาจและความมีอิสระในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเองความสามารถในการควบคุมจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการรวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่าง ๆ

ประหยัด พอเพียง อดออม เท่านี้ก็ไม่มีหนี้แล้วค่ะ ภาพถ่ายโดยนักเขียน thanyarat jansangสุขน้อย ๆ กินอยู่พอดีของไม่จำเป็นยังไม่ต้องซื้ออาจจะไม่ได้สุขแบบสุด ส่วนใหญ่แล้วครอบครัวเราแทบไม่ได้เสียเงินในการจ่ายตลาดเราจะปลูกผักพืชผลไว้กินเองมาดูกันค่ะมีทั้งผักสวนครัว🌽🥦🥦 สะระแหน่ต้นมะละกอต้นมะนาวต้นขนุนต้นกล้วยและยังเลี้ยงปลาสาร🐳🐳กระติบข้าวสานค่ะยังเป็นรายได้เสริมของครอบครัวอีก

ภาพถ่ายโดยนักเขียน thanyarat jansangในรูปแบบครอบครัวของเราใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะความเป็นอยู่ถ้าตัวเราเองรู้จักคำว่าพอเพียงพออยู่พอกินชีวิตก็จะมีความสุขไม่ไปเบียดเบียนใครรู้จักให้รู้จักแบ่งปันรู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้ที่ดอยกว่าเราสิ่งเหล่านั้นคือความพอดีพอเพียง

Advertisement

Advertisement

ในรูปแบบครอบครัวของเราใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะความเป็นอยู่ ภาพถ่ายโดยนักเขียนthanyaratในรูปแบบครอบครัวของเราใช้จ่ายให้เหมาะสมกับฐานะความเป็นอยู่ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ใช้จ่ายเกินตัวค่ะเคล็ดลับดี ๆ ของเรายังสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวและยังได้ใช้งานจับจ่ายในครอบครัวและในหมู่บ้านหรือชุมชุนค่ะสุขน้อย ๆ กินอยู่พอดีของไม่จำเป็นยังไม่ต้องซื้ออาจจะไม่ได้สุขแบบสุด ๆ อะไรแต่ในระยะยาวมีเงินเก็บมากขึ้นสามารถสร้างฐานะได้มากขึ้นนั่นคือสุขที่แท้จริง

การสานกระติปข้าวจากไม้ไผ่

อย่างตัวเราเองคือเป็นหนี้เท่าที่จำเป็นไม่มักใหญ่ไฝ่สูงไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวเราเองมีความสุขดีนะแต่ต้องมีวินัยรอบคอบในการใช้จ่ายมีบัญชีรายรับรายจ่ายจะดีมากใช้ชีวิตอย่างสมถะตั้งเป้าว่าต้องหมดหนี้ในเวลากีปีกีเดือนแล้วต้องควบคุมตัวเองและทำให้ได้ในเมื่อเราเป็นหนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นหนี้ด้วยเหตุใดเราก็รู้หน้าที่ว่าต้องชำระหนี้ทุกเดือน

Advertisement

Advertisement

เราใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะความเป็นอยู่ นี่คือเคล็ดลับดีๆไม่ให้กลับไปเป็นหนี้อีกค่ะ  ภาพถ่ายโดยนักเขียนthanyaratฉะนั้นสิ่งที่นำไปสู่ความสุขที่ดีที่สุดคือขยันทำงานกินพอประมาณไม่สร้างหนี้เพิ่มใช้ให้พอดีถ้าเหลือก็เก็บทำแบบนี้ทุก ๆ วันทุกเดือนมันอาจจะฝืนตัวเองบ้างห้ามตัวเองไม่ได้บ้างก็อย่าให้มันเยอะเกินทำแบบนี้ได้หนี้ก็จะลดลงความสุขที่เห็นหนี้ลดลงก็จะเกิดความสุขความภาคภูมิใจในตัวเอง

ในรูปแบบครอบครัวของเราใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะความเป็นอยู่คือเคล็ดลับดีๆไม่ให้กลับมาเป็นหนี้อีกค่ะ ภาพถ่ายโดยนักเขียนthanyarat

ที่มา:เคล็ดลับดี ๆ ใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้กลับมาเป็นหนี้ผู้เขียน: Thanyarat jansang

บ้านหนองแล่นตำบลลอมคอมอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น 40120