อาสนวิหารแม่พระบังเกิด  หรือโบสถ์บางนกแขวก หรือวัดแม่พระบังเกิด เป็นอาสนวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่การบังเกิดของพระแม่มารีย์ ถือเป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนนิกายโรมันคาทอลิกที่อาศัยอยู่โดยรอบ

    อาสนวิหารพระแม่บังเกิด

 สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1890 (พ.ศ. 2433) โดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ใช้เวลาก่อสร้างถึง 6 ปี เป็นสถาปัตยกรรมกอทิกที่สร้างด้วยอิฐเผา ผนังฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื่อมจากอ้อยดำภายในประดับด้วยกระจกสีที่สวยงามจากประเทศฝรั่งเศสที่เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระนางมารีย์พรหมจารีตามคัมภีร์ไบเบิล และภาพของบรรดานักบุญทั้งชายและหญิง มีรูปปั้น ธรรมาสน์ อ่างล้างบาป ขาเทียนลักษณะต่าง ๆ และรูปแกะสลักประดับบานประตู บรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสต์ศาสนาบางตอน

อาสนวิหารพระแม่บังเกิด1
     อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค คือรูปแบบการก่อสร้างจึงมีโครงสร้างสูง ที่ยอดเป็นหอสูงแหลมอยู่ข้างบน ( ใช้เป็นหอระฆัง ) ทำให้รูปร่างสูงระหงขึ้นสู่ฟ้า เพดาน ซุ้มประตูหน้าต่าง และซุ้มภายในมีส่วนโค้งที่แปลกกว่าส่วนโค้งของศิลปะอื่นใด คือเป็นส่วนโค้งที่มีจุดตัดอยู่บนสุด รูปแบบภายนอกของอาสนวิหารได้สัดส่วนสวยงามมากที่สุดในประเทศไทย ภายในอาสนวิหารมีสิ่งหนึ่งที่เด่นหาดูยากและสวยงามที่สุดในประเทศไทยเช่นกัน นั่นก็คือ กระจกสี ตามช่องซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นภาพรวมกันอยู่ภายในกรอบ เมื่อพิจารณาภาพจากช่องที่มีแสงสว่างผ่าน ดูคล้ายกับภาพนั้นเขียนด้วยแก้วสี  ภายนอกอาคารใช้กากอ้อยบดผสมกับดินเหนียวทาผนัง ทำให้ผนังของโบสถ์ด้านนอกออกเป็นสีเทาๆ ดูน่าสนใจ

Advertisement

Advertisement

อาสนวิหารพระแม่บังเกิด2

     ใน ปี ค.ศ. 1993 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ได้รับการบูรณะปรับปรุงใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ยังคงรูปเดิมไว้โดยใช้ศิลปะปูนต่ำซ่อมพื้นผิวภายนอก เพดานาอาสนวิหารได้ปรับปรุงใหม่ติดอักษร J.H.S และ AM ดูคล้ายกับศิลปะสมัยกลาง ประตูอาสนวิหารใช้ศิลปะไทยประยุกต์โดยใช้ศิลปะเครื่องเขินจากเชียงใหม่ ที่ทำขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณ และยังคงอยู่มาจนทุกวันนี้

Advertisement

Advertisement

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
เวลาเปิด 8.00-17.00 น. ปิดทุกวันจันทร์

 เครดิตรูป Pankaew