สุขภาพมีความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะเมื่อสุขภาพแย่ ปัญหาย่อมตามมาแน่นอนค่ะ โดยเฉพาะผู้หญิงต้องรู้จักดูแลเอาใจใส่ตนเองเป็นอย่างมาก การดูแลสุขภาพในเบื้องต้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่สุด คือ การสังเกต

อาการปวดท้อง

                                                                                     เครดิตภาพจาก https://bit.ly/2UwUWXw

จากประสบการณ์ของผู้เขียนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ  คือ คุณหมอสรุปว่า พบ”เนื้องอกในโพรงมดลูก” เมื่อคุณหมอสรุปแบบนี้ชวนให้นึกภาพย้อนไปสมัยเรียนมหาวิทยาลัยปีที่ 1 ถึงอาการของผู้เขียน เวลามีรอบเดือนจะปวดท้อง บีบ หน่วง ผ่านมาเป็นเวลาหลายปี อาการปวดหนักมากขึ้นจนกระทั่งมีอาการเป็นลมร่วมด้วย การปวดท้องรอบเดือนจะทานยาแก้ปวดเสมอ มีอาการแบบนี้มาเป็นเวลา 5 ปี ตัวเริ่มซีดเหลือง ตรวจสุขภาพประจำปีกับบริษัทกลับพบว่าเป็นธาลัสซีเมีย จึงได้เอาใบตรวจสุขภาพไปยื่นโรงพยาบาลได้พบคุณหมอทั่วไปซึ่งไม่ได้ตรวจอาการใดเพิ่มเติม เนื่องจากยึดรายละเอียดจากเล่มตรวจสุขภาพและให้ยาธาตุเหล็กและยาอื่นๆ มาทาน

Advertisement

Advertisement

มดลูก                                                                            เครดิตภาพจาก https://bit.ly/39sWKoE

ผ่านมาเป็นเวลาหลายเดือน เมื่อเป็นรอบเดือนเลือดออกเยอะมาก บอกเล่าอาการให้คุณหมอฟัง ดังนั้นคุณหมอจึงทำการขูดมดลูก พบว่าเป็น “เนื้องอกในมดลูก” ขนาดเล็กมากยังไม่ต้องผ่าตัด หลังจากนั้นก็มีรอบเดือนปกติ ไม่ปวดท้อง ช่วงเวลานี้ยังทานยาโรคเลือดพร้อมยาฮอร์โมนควบคู่กันอยู่ อาการปกติแบบนี้อยู่มาได้ปีครึ่ง เริ่มมีอาการเหมือนเดิม คือ ปวดท้อง แต่เลือดออกไม่เยอะค่ะ ครั้งหนึ่งคุณหมอทั่วไปจะให้มารับยาทุกเดือน ผู้เขียนจึงบอกพยาบาลว่าปกติจะมารับยาทุก 3 เดือน เพราะไม่สามารถลางานบ่อยครั้งได้ ดังนั้นพยาบาลจึงส่งไปหาหมอ     อายุรกรรมโรคเลือด คุณหมอจึงให้ทานยาเกี่ยวกับโรคเลือดมาเป็นเวลา 1 ปี

Advertisement

Advertisement

การผ่าตัด                                                                            เครดิตภาพจาก https://bit.ly/3aAavTT

จากนั้นอาการมีรอบเดือนหนักขึ้น ปวดท้องมาก เลือดออกเป็นลิ่ม ก้อนใหญ่ ผ้าอนามัย 16 ชิ้นต่อวันไม่เพียงพอ และเป็นติดต่อกันมากกว่า 7 วัน มีอาการหนักแบบนี้ประมาณ 2 เดือน เดือนสุดท้ายก่อนไปพบแพทย์ คือ เลือดออกทุกวัน และคุณหมอโรคเลือดพบความผิดปกติว่าทำไมปริมาณเลือดไม่ขึ้นเมื่อทานยาโรคเลือด จึงตรวจปัสสาวะ อุจจาระ ปรากฎว่าไม่ได้เป็นธาลัสซีเมียเลย ดังนั้นจึงส่งไปหาหมอสูตินรีเวชทำการอัลตร้าซาวด์ พบ “เนื้องอกในโพรงมดลูก” ขนาด 7 CM ซึ่งต้องผ่าตัด และโรงพยาบาลแห่งนี้จะผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องเท่านั้น ผู้เขียนยินยอมด้วยวิธีการนี้ แต่คุณหมอเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ของผู้ป่วยในอนาคต คือ ไม่ตัดมดลูกออก และจะให้ผ่าตัดแบบส่องกล้อง คุณหมอจึงส่งตัวไปยังโรงพยาบาลศิริราช แบบ CASE STUDY เมื่อออกจากห้องผ่าตัดพบนักเรียนแพทย์จำนวนมากยืนรายล้อมเตียงเพื่อศึกษาอาการของผู้เขียน นักศึกษาแพทย์ให้เล่าเกี่ยวกับอาการเริ่มแรกจนถึงอาการหนักจนกระทั่งตัดสินใจมาพบแพทย์อย่างละเอียด

Advertisement

Advertisement

เครื่องมือตรวจของแพทย์                                                                                  เครดิตภาพจาก https://bit.ly/3bTBBWr

หลังจากผ่าตัดผ่านมา รวมเวลา 14 ปีแล้ว เมื่อมีรอบเดือนจะไม่มีอาการปวดท้อง และเป็นเพียงแค่ 3 วันเท่านั้น  คุณหมอนัดตรวจเนื้องอก และมะเร็งปากมดลูกทุกปีค่ะ ดังนั้นสิ่งสำคัญของการไปพบแพทย์ คือ รายละเอียดของอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเราต้องรู้จักสังเกต ถ้ากลัวจำไม่ได้เมื่อคุณหมอถามแนะนำว่าให้จดใส่กระดาษไว้ หรือลงรายละเอียดไว้ในปฏิทิน จะทำให้คุณหมอสามารถรักษาอาการของผู้ป่วยได้ถูกต้องตามอาการนะคะ

 

 

เครดิตภาพหน้าปกจาก https://bit.ly/2XbxT6r